وبلاگ کارگری راه کارگر: تشکل ها و فعالان کارگری از داخل کشور در دفاع از مقاومت قهرمانانه کوبانی ها

وبلاگ کارگری راه کارگر: مقاومت جسورانه کوبانی ها ، امر مدافعه از این حد جسار ت و ntankایستادگی را در دسور کار همه مدافعین آزادی و برابری خواهی قرارداده است .می توان گفت : دفاع از کوبانی ها به امری جهان شمول بدل شده و همه آنانی که به امر انسانیت و برابری طلبی می اندیشند، فارغ از دوری و نزدیکی خود با پایمردی زنان و مردان کوبانی ، سکوت را شکستند و حمایت و پشتیبانی خود را در پیوند با این مبارزات در برابر ارتجاعی داعشی ها و همه حامیان آنا در سطح منطقه و جهان اعلام داشته اند. 

در زیر پاره ای از اطلاعیه ها و موضعگیری مدافعان کارگری که به دست ما رسیده را انتشار می دهیم . از جمله :  اطلاعیه حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه – سندیکای کارگران فلزکارمکانیک –کانون مدافعان حقوق کارگر- اتحادیه آزاد کارگران ایران  –  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری –                                                                          و چهره هایی همچون : رضا رخشان- افشین ندیمی و غالب حسینی از زندان مرکزی سنندج – حسن رسول نژاد، هادی تنومند، جمال میناشیری و کریم فاتحی

======================

 قلب ما در کوبانی می تپد7tape

بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی این بار در خطه ای دیگر . این بار در کوبانی، نبرد حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت درجریانست. اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند. تا بعدا همگی بر خرابه های ری اشک بریزند. اما درین اوضاع سخت ، رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پیر و جوان و در تقابلی نا برابر در مقابل تهاجم نیروهای شیطانی داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند. و ما هم درین جا نظاره گر این رشادت ها هستیم و آنرا تحسین می کنیم. دوستان و یاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم.وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کم نظیر بوده است وهمچنین تلاش های انسان های آزاده وحق طلب در جهت رسانیدن صدای شما به گوش همه جهان، سرانجام برین معضل دنیای کنونی (داعش)که دست پخت سرمایه داری بوده است چیره شوید.تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد.

درود به شرف تمامی انسان های آزاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
مهرماه/۱٣۹٣

==================================

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
زحمتکشان کوبانی تنها نیستند !فلز کار میکانیک

جنگ نابرابر زحمتکشان کرد کوبانی در مقابل توحش داعش و اخلاق بغایت کاسبکارانه سرمایه داری همیشه پیروز است. کوبانی از زن و مرد برای حق تعیین سرنوشت مقاومت می کند ، برای عدالت اجتماعی ، برای حق برابری زن و مرد . حماسه ی رزم زنان کوبانی یادآور حماسه کموناردهای پاریس است . جنس مقاومت آنان برای حق حیات و زندگی ست ، ازین رو همه نیرو های آزادیخواه و برابری طلب ، همه کارگران و زحمت کشان قلبشان برای کوبانی می تپد.

سرمایه داری با پول های نفت اعراب داعش درست می کند و با پول زحمتکشان اروپایی و آمریکایی می خواهد داعش را سرکوب کند. تراژدی از آنجا برای کوبانی رقم خورد که هم دولت دیکتاتور بشار اسد وهم دولت سرکوب گر ترکیه خواهان مغلوب شدن این زنان و مردان آزادیخواه هستند و امپریالیسم آمریکا صحنه گردانی این کشتار را به عهده گرفته است. ارتجاع عرب ودلالان سرمایه داری در ترکیه و منطقه خوشحالند که قوم مقاوم و سرفراز کُرد توسط جانیان داعشی قتل عام شوند ، حتی سد مقاوم ایجاد کرده اند تا انسان های آزاده و کُردهای ایران و ترکیه نتوانند در مقابل توحش دولت اسلامی ، یاری رسان کوبانی باشند.

ما از افکار عمومی جهان و انسان های آزادیخواه و برابری طلب و کارگران و زحمتکشان ، روشنفکران متعهد ، دانشجویان آگاه می خواهیم تا هر گونه که میتوانند نسبت به حملات وحشی گرانه ی دولت اسلامی (داعش) اعتراض کرده و فریاد انسانی زن و مرد قهرمان کوبانی را به گوش جهانیان برسانند.

خواهران و برادران قهرمان کوبانی !

قلب و روح همه کارگران سندیکای فلزکارمکانیک در این جدال حق طلبانه همراه شماست. رزمتان پیروز.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۸مهر ۱۳۹۳

=====================

از قتل عام مردم كوباني جلو گيري كنيم

کانون مدافعان حقوق کارگر-tape

بار ديگر نيروهاي ساخته و پرداخته نظام منحط سر مايه داري در صورت اوباشي به نام داعش مبادرت به قتل عام مردم آزاديخواه وميارز كرده اند.

چند ماه پيش اين جانيان مسلح شده بدست كشورهاي سر مايه داري آمريكا و عربستان وقطر،به جان مردم كرد شمال افتاده بودند و ضمن كشتار و قتل عام بر طبق آمار موثق بيش از 5هزار نفر از زنان و دختران اين مردم را به کنيزي گرفته و به فروش در بازار عياشان نظام سرمايه داري برده اند . اكنون اين مزدوران به جان مردم كوباني افتاده اند تا بار ديگر مردان را قتل عام كنند و زنان ودختران را در معرض فروش بگذارند .

اما گناه كوباني ها چيست كه بايد از ميا ن هزاران منطقه موجود در سوريه و عراق تنها آنان انتخاب شوند تا چنين مورد تهاجم قرارگرفته و همه دولتها و مرتجعين منطقه در برابر كشتار اين مردم دست به دست هم داده و سكوت كنند. گناه كوباني ها آن است كه ميخواهند مستقل و آزاد باشند و به شيوه اي متفاوت از نظام سر مايه دار ي زندگي كنند. مردم كوباني صدائي ديگر را آغاز كرده اند و آن زندگي انسانها در كنار يكديگر بدون داشتن آقاي بالاسر است. امري كه نظام سرمايه داري و نيرو هاي مرتجع منطقه به شدت از آن وحشت دارند .
پس عجیب نیست که زرادخانه‌ی هوایی سرمایه‌داری هیچ کارایی نداشته باشد و نیروهای داعش به رغم بمباران‌های آمریکا، هر روز بیش از پیش از نظر تسلیحاتی تجهیز شده و جنگ علیه مردم مقاوم کوبانی را ادامه می‌دهند.
عجیب نیست که دولت ترکیه مرزها را از یک سو به روی روستائیان مهاجری می‌بندد که از جنگ به ستوه آمده‌اند و در سوی دیگر از ورود نیروی‌های مبارز مردمی داوطلب به منطقه برای کمک به مردم کوبانی جلوگیری می‌کند و دولت و
نظامیان ترکیه به جای آنکه نیروی خود را صرف مبارزه با حکومت اسلامی کنند با مردمی مقابله می‌کنند که می‌خواهند علیه این وحشی‌گری مبارزه کنند.
اکنون درکوبانی “یگان‌های دفاع خلقی” بدون حمایت و کمک دولت‌ های سرمایه داری مدعی “کمک‌های بشردوستانه”، تنها مدافعان شهر هستند و ماه هاست که در مقابل این هجوم وحشیانه مقاومت کرده و می‌کنند. در این گردان‌های مردمی،
زنان دوشادوش مردان برای زندگی می‌جنگند.
این ها همه نشان از آن دارد که “مداخله‌ی بشر دوستانه” افسانه ای بیش نیست. جنگ با داعش برای امریکا و همپیمانانش بهانه‌ای است برای مداخله نظامی، آن هم به خاطر هموارکردن مسیر برای تصاحب منابع نفتی منطقه و مهار قدرت مردم.تمام دار و دسته ها و جریانات مزدور، ساخته و پرداخته دولت هایی هستند که در پوشش بشردوستی به تمام دنیا لشگرکشی می کنند اما به گونه مشخص هدف آنان سركوب و كشتار نيروهاي مستقل و مردمي است كه نظام سلطه جهاني را قبول ندارند، در برابر چنين وحشيگريهایی جنبش کارگری و نیروهای مترقی و برابری طلب باید از لاک دفاعی بیرون بیایند و مبارزه با فاشیستها، بنیادگرایان مذهبی و جرثومه های ننگین نظام سرمایه داری را به مبارزه با کلیت نظام سرمايه داري پیوند بزنند تا آن كه نظام سرمايه داري كه تنها در انديشه استثمار انسانها است جاي خود را به نظامي بدهد كه در آن شرافت و انسانيت حاكم باشد .

هيچ قدرت دولتي ازمردم کوبانی آن گونه که باید و شاید حمايت نمي كند. ما از تمام آزادي خواهان و وجدان هاي بيدار ميخواهيم تا به هر تر تيب كه ميتوانند به اين وحشي گري اعتراض كرده و به دو لت هاي سر مايه داري و سرويس هاي امنيتی (از جمله دولت ترکیه و عربستان) كه باعث، بانی و بنيان گذار اين جانيان وحشی و درنده خوی مسلح هستند صداي اعتراض خود را برسانند. اين ننگ جامعه بشري است كه مشتي و حشي بر جان و مال مردم مسلط شوند و هيچ عكس العمل جدي را نبينند. بر تمام آزادي خواهان و مبارزان واجباست كه به هر شيوه كه مي توانند به اين قتل عام اعتراض كرده و حكومت هااز اعمال خود پشيمان كنند. و اين لكه ننگ بنياد گرائي كثيف مذهبي راكه نظام سر مايه داري تلاش دارد خود را در لواي آن مخفي كند از منطقه بزدايند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
7 اکتبر 2014

=======================

پیام به مردم آزادیخواه و قهرمان کوبانی
درودهای گرم و بیکران ما بر سنگربانان آزادی در کوبانی باد

اتحادیه آزاد کارگران ایرانmozafar
مردم آزاده کوبانی

هفته ها مقاومت و ایستادگی قهرمانانه شما در برابر جنایتکاران دولت اسلامی داعش، امید و انگیزه رهائی از توحش حاکم بر منطقه را در دل میلیونها نفر از توده های مردم ستمدیده روشن کرد. تا همین دیروز این دولت جنایتکار اسد و داعشیان و دولت آمریکا و ترکیه و عربستان و دیگر دول ارتجاعی منطقه بودند که در جنگی نیابتی جای جای کشور سوریه را به خون کشیده بودند و میرفتند تا با جنایت و وحشی گری، سرنوشت مردم سوریه و به تبع آن سرنوشت مردمان دیگر کشورهای منطقه را نیز رقم بزنند. اما شما مردم آزاده کوبانی در برابر چنین سرنوشتی ایستادید، از همین رو هم هست که امروز دولت ارتجاعی ترکیه و ناجی گری جنایتکارانه دولت امریکا و دیگر دول غربی همچون کرکسی به انتظار نشسته اند تا رزم کوبانی و آزادیخواهی مردمانش منکوب شود. به همین دلیل باید بر این حقیقت انکار ناپذیر تاکید کنیم که مقاومت شما در کوبانی، دیگر جنگ و ایستادگی مردم یک شهر دور افتاده در مرز دو کشور سوریه و ترکیه نیست بلکه این مقاومت، امروز قلب تپنده و به پیش برنده تمایلات آزادیخواهانه مردم منطقه خاورمیانه در برابر کلیت ارتجاع و توحشی است که دولت اسلامی داعش یک سوی آن است و دول غربی و منطقه یک سوی دیگر آن.
مردم آزاده کوبانی

اطمینان داشته باشید که دل ما کارگران و مردم ایران و میلیونها نفر از مردم در منطقه و جهان با شماست و اگر نبودند دول ارتجاعی منطقه و مرزهای کشوری، آنوقت دنیا شاهد حماسه ای تاریخی در گسیل میلیونها انسان آزاده از کشورهای منطقه و جهان برای کمک به شما قهرمانان و یکسره کردن سرنوشت داعش و هرگونه ارتجاعی در لحظه ای کوتاه میشد. شما تا بدینجا با رزم تان و با به خیابان کشاندن صدها هزار نفر از مردم آزادیخواه از فارس و کرد و ترک و عرب و دیگر ملیتها در سرتاسر جهان انسان بودن را به مرکز صحنه تحولات راندید، ایستادگی و مقاومت در برابر توحش و ارتجاع را به میان میلیونها نفر از توده های مردم در منطقه و جهان بردید و بذر امید در دل همه آزادیخواهان کاشتید، بذری که دیر یا زود بدل به نهالی بزرگ و شکوهمند در برابر هر گونه نابرابری و توحش و ارتجاعی خواهد شد. دست همه شما عزیزان و رزمندگان آزادی در شهر کوبانی را به گرمی می فشاریم و برای پیروزیتان لحظه شماری می کنیم.
زنده باد مردم کوبانی – نابود باد ارتجاع و توحش
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۳

=====================

کوبانی و درس های تاریخی_kobani-tape2

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

اگرچه نبرد کوچه به کوچه مبارزین کوبانی که سرفرازانه از آزادی و هستی خود در مقابل وحوش داعش دفاع می کنند نبردی نابرابر است واگرچه در این مبارزه که هم اکنون در کوبانی در جریان است هر آن، احتمال سقوط کوبانی وجود دارد اما این نبرد، حتی در صورت شکست، دستاوردهای گرانبهایی که البته به بهای سنگینی نیزبه دست آمده برای مردم منطقه وجهان باخود به همراه داشته است. نبرد کوبانی نمونه ای از همدلی و قدرت مردمی است، نمونه ای از سازماندهی مردمی و دمکراتیک و به جهانیان نشان داد که مردم در صورت اتکا به نیروی خود تا چه حد می توانند قدرتمند عمل کنند و این همان چیزی است که برای سرمایه داری جهانی بسیار تلخ و ناخوشایند است.
آنچه در چندماهه اخیر شاهد آن بودیم عبارت بود از حمله یک گروه افراطی و دست پرورده دولتهای سرمایه داری به نام داعش. چنین گروههایی که به نامهای مختلف مانند قارچ و البته با اتکا به حمایتهای پنهانی قدرتهای منطقه و جهان سر برآورده اندعملا در راستای منافع سرمایه داری جهانی عمل می کنند.دولتهای بحران زده سرمایه داری که اهداف مختلفی از قبیل دست یافتن به منابع ارزان نفت، فروش اسلحه، کسب مجوز حضور در منطقه و غیره را دنبال می کنند
با مخدوش کردن مرزهای طبقاتی از طریق تفرقه افکنی و ایجاد جنگهای قومی و مذهبی تلاش می کنند به هر قیمتی که شده بقای دستگاه استثمار وسرکوب سرمایه را تضمین نمایند. بررسی تاریخچه این گروههای فاشیستی و همچنین منابع مالی مورد استفاده آنها حقایق بسیاری را در مورد ماهیت این گروههای واپسگرا آشکار می سازد.
در این چند ماهه دائما شاهد درگیریهای فراوانی بین داعش و ایزدی ها،اقلیم کردستان و شهرهای مختلف عراق بوده ایم اما نبرد کوبانی از جهات مختلفی اساسا متفاوت از همه این درگیری هاست.
آنچه نبرد کوبانی را تا این حد ویژه می سازد اتکا به نیروی مردمی در مبارزه با مهاجمین مرتجع است.کوبانی که در تحولات اخیر در سوریه موفق شده بود با ایجاد ساختاری دمکراتیک و شورایی به اداره امور خود ودراین مقطع به دفاع از خود بپردازد، با اتکا به این ساختار توانست بعد از خارج نمودن اکثر سالمندان و کودکان و افرادی که به هردلیل نمی توانستند در این نبرد شرکت کنند دست به سازماندهی یک ارتش مردمی بزند و با مسلح کردن همه نیروهای آماده به جنگ چه زن وچه مرد به مبارزه ای جانانه علیه داعش دست بزند.
در این میان، نه تنها هیچیک از دولتهایی که ظاهرا ادعای مخالفت با داعش را دارند عملا هیچ گونه حمایتی از کوبانی به عمل نیاوردند بلکه دولتهایی نظیر دولت ترکیه علنا با بستن مرز بر روی هردو طرف چه پناهندگان غیر نظامی که از کوبانی به سوی مرز آمده اند و چه نیروهای مبارز کرد که می خواهند به صفوف مبارزین کوبانی بپیوندند، خصومت خود را به این جبهه ی مستقل و مردمی نشان داد.
اکثر دولتهای سرمایه داری حتی از اعلام حمایت از مبارزین کوبانی نیز خودداری ورزیده اند چرا که وجود چنین جبهه مردمی که می تواند نمونه و الگوی خوبی برای مردم منطقه وجهان باشد،پشت آنها را به لرزه می اندازد.
«ائتلاف بین المللی علیه داعش» نیز به شکلی مضحک تنها کاریکاتوری از حمایت را از خود به نمایش گذاشته ، برای خالی نبودن عریضه هر از گاهی از زرادخانه هایی که میلیاردها تومان خرج برداشته بمبارانهایی پراکنده و نه چندان مؤثرانجام می دهد.
دلاوران کوبانی، با گذشتن از زندگی خود به ما درس مقاومت و فداکاری می دهند و در میان پیچیدگی های وقایع اخیر که یک طرف نیرو های واپسگرا و دست نشانده سرمایه و در طرف دیگر سرمایه داری جهانی با همه یال و کوپالش ایستاده و گویی می خواهند به مردم القاء کنند که انتخاب دیگری وجود ندارد، راه حل سوم که همانا امکان اتکاء مردم به نیروی خود می باشد را به نمایش گذاشته اند.
هرچه قدررسانه ها ی سرمایه داری سعی دارند مبارزه رزمندگان کوبانی را کمرنگ جلوه دهند و یا با سکوت از کنار آن بگذرند، متقابلا مردم به اشکال مختلف حمایت خود را از این مبارزه نشان دادند و حتی در بعضی مناطق از جمله در سنندج کمیته حمایت از مردم کوبانی ایجاد شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اعلام حمایت همه جانبه از مبارزین کوبانی،از کارگران وهمه مردم زحمتکش و آزاده می خواهد که به هرصورت ممکن از مردم مبارز کوبانی حمایت کنند. همچنین کمیته هماهنگی پشتیبانی خود را از هرحرکتی در حمایت از مردم کوبانی ومبارزات آنها اعلام می کند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

۹۳/٠٧/۲۱

—————————-

در کوبانی ، انسانیت را می کشند
رضا رخشانrakhshan

این روزها ما با پدیده نوظهوری در کشورهای عراق و سوریه مواجه هستیم(یعنی پدیده داعش) که اکنون بعنوان یک معضل منطقه ای موجبات رنج واندوه هزاران انسان را فراهم آورده است.آواره شده صدها هزار کرد ایزدی،به بردگی کشانیدن هزاران تن از زنان ایزدی وهچنین امروز هم مسئله کوبانی که از یک طرف قلب همه ما را به درد اورده است واز طرف دیگر مقاومت دلیرانه محافظان شهر موجب تحسین همه وجدانهای بیدار گشته است.گروه داعش که با تبلغ یک نوع قرائت خاص وبسیار خشن ورادیکال در دین مانند قارچ سر برآورده است.در زمانی پا به عرصه وجود گذاشته است که زمینه اجتماعی ظهور آن یعنی نارضایتی بخشی از اقلیتهای مذهبی نسبت به وضع موجود را با خود هم گام نموده است. نگاهی گذار به وضیت اسف کشورهای مذکور بخوبی گواه مصائب و دشواریهای عدیده ای در زمینه همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام مختلف بوده است. بطوریکه از سه گروه مهم متشکل کشور عراق ،یعنی شیعیان سنیهاو کردها، هیچ کدام ازین همزیستی دلخوشی ندارند. تاریخ عراق پر از جنگ وجنایت و استبداد گروهی بر گروهای دیگر بوده است. در گذشته ،استبداد اقلیت بر اکثریت بود وامروز وپس از سرنگونی صدام بلعکس شده است. متاسفانه مهمترین مشکل کشوری مثل عراق بعد از صد سال و پس از سقوط دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، که توسط دولتهای انگلیس وفرانسه بوجود آمد، این بوده است که ساکنین آن هنوز به این درک و بینش ساده وبنیادین در زمینه جامعه شناسی ،یعنی تامل ودرک متقابل که زمینه ساز همزیستی مسالمت آمیز است نرسیده اند.از طرف دیگر ،داعش بر بستر چنین نارضایتی عمیقی که در منطقه بوده است نشو نما کرد. این رویش بیشتر یک نوع اعلام مخالفت جویی برخی از ساکنین این مناطق بوده است که بشکل حمایت از داعش بروز کرده است.سیاستهای غلط دولت نوری المالکی در هشت سالی که نخست وزیر عراق بود ،نتوانست موجب تقویت وحدت ملی بین اقوام ومذاهب مختلف (بخصوص سنیها وکردها)شود که هیچ ،تازه با شیوه ها وروشهای فرقه گرایانه موجب رنجش بیشتر آنها گردید. تظاهرات وتجمعات مسالمت آمیز مناطق سنی نشین در دوسال پیش که خواهان یک سری امتیازات بیشتر در زمینه خودگردانی بودند را با تکیه بر خشونت سرکوب نمود. بنا به گفته برخی از ساکنین این مناطق که حتی از دست داعش فرار کرده بودند ، ترس از ارتش مالکی بیشتر از ترس از گروهای تکفیری مانند داعش بود.در زمانیکه لشکر بیست هزار نفری ارتش عراق توسط یکی دوهزار جنگجوی تروریست داعشی از هم پاشیده میشود و موصل ظرف دو روزسقوط می کند خیلی ها از آن بعنوان انقلاب عشائر در مقابل دولت شیعی عراق، یاد می کردند. این شکست که با خفت کامل صورت گرفت بطوریکه فرار ارتش عراق و لباسهای آنها بر روی زمین را همه از رسانها دیدیم در نتیجه آن، تمامی سلاحهای پیشرفته امریکایی بدست داعش افتاد . ناگفته پیداست این پیروزی هم موجب تقویت بنیه نظامی آنها گردید وهم سبب افزایش روحیه تروریستها وهم جلب نیروهای ناراضی را تشدید کرد.بعد دیدیم در ظرف یکی دو روزدر تکریت و استان الانبارهم توانستند پیروزیهای بزرگی را کسب کنند. در ادامه نبرد تا نزدیکی ها بغدا وسامرا رسیدند که اگر کمکهای دولت ایران به موقع نرسیده بود معلوم نبود که بغداد بتواند در مقابل این جنایتکاران مقاومت کند.سپس هم که امریکا تنها با تکیه بر بمبارانهای هوایی بر علیه داعش، وارد این معرکه در عراق گردید.اما داعش چیست واین هیولا از کجا بوجود آمد.قبلا گفتیم داعش بر بستر نارضایتی عمیقی که در عراق وسوریه نسبت به وضع موجود وجود داشت بوجود آمد. از لحاظ نظری آبشخور فکری این گروه ودیگر گروههای سلفی وجهادی از مکتب فکری وهابیت در عربستان تغذیه میکنند.کمااینکه از لحاظ مالی هم بسیاری از شاهزادگان سعودی به آنها کمک میکنند.همچنین این هیولایی که اکنون از بطری درآمده است معلول واکنشهای نسنجیده و مشکوک برخی از کشورهای منطقه مثل ترکیه وقطروغیره میباشد که جهت سرگونی دولت سوریه به هر قیمتی، در ظرف دو سه سال اخیر با تجهیز وکمکهای فراوان مالی ونظامی به گروههای مانند داعش وجبهه انصره ودیگر آدمخوران ،کار را به جایی رسانیده اند که دیگر از پس مهار آنها بر نمی ایند. هیولایی که یک حرف ساده می زد.یا با ما هستید ویا بر علیه ما.( جمله جرج بوش بعد از حملات یازده سپتامبر هم ساده بود).داعش که از نطفه القائده که این خود هم از دست پختهای سرمایه داری جهانیست ،بوجود آمده است اینقدر راه افراط را در پیش گرفته است که القائده در مقابل آنها لیبرال محسوب می گردد.بطوریکه القائده از تند روی آنها بشدت انتقاد میکند.راستش دیگر نمی دانم که از بطری سلفی گری وبنیاد گری،قرار است در آینده چه هیولای دیگری بوجود بیاید که از داعش رادیکالتر باشد.این مکتب که هیچگونه دکترینی در زمینه راهبرد دنیای کنونی به سمت جلو ندارد که هیچ، قرائت آنها از دین هم اینقدر کلیشه ای وسطحیست که تنها راه سعادت را برگشت به گذشته می دانند. آنهم با استفاده از اسلحه های مدرن غربی.و سوار بر تویوتا های ژاپنی.اتفاقا تضاد آنها از ایدئولوژی در اینجا معلوم میشود. من سخت برین باورم که غرب در مبارزه با داعش جدی نیست .حملات بسیار محدود وبی اثر روزهای گذشته در سوریه وعراق بر علیه داعش مرا برین باور رسانیده است که گویا منافع سرمایه داری جهانی وهم چنین بخش سنتی و عقب مانده آن در منطقه خاورمیانه،نظیر ترکیه ،قطر وعربستان برین امر مبتنی است که جهت جلوگیری از هژمونی ایران در منطقه وبخصوص در عراق وسوریه ولبنان به این هیولا نیاز دارد. نگاهی گذارا به مانیفست این گروه ،بخوبی مبین مواضع ضد شیعی وضد ایرانی آنهاست.
در سوریه ودر شهر کوبانی اوضاع وخیمی در حال تکوین است. آدم خوران داعش از مدتهای قبل سعی در تصرف این شهر را دارند.شوربختانه از لحاظ موازنه نظامی نسبت به داعش در وضعیت ضعیفی قرار دارند. در یک ماه اخیر بدین سو شاهد پیشروی گروه خود خوانده دولت اسلامی بسمت این شهر هستیم. موج وسیع آواره گان وپناه جویان بخاطر مجاورت این شهر به ترکیه سرازیر شده اند.تراژدی انسانی در حال تکوین است. و درین باره دولت ترکیه کثیف ترین نقش را بر عهده گرفته است. این دولت که حامی سیاستهای ورشکسته ای در منطقه خاورمیانه بخصوص در مصر وسوریه میباشد، بخاطر سرنگونی دولت بشار اسد( که بنظرم از حیث جذابیت نسبت به انواع رنگارنگ وغیر قابل اعتماد اپوزیسیون، قابل قیاس نیست) از هر کمکی به گروه داعش فرو گذار نمی کند.کمکهای لوجیستیکی، مالی ونظامی و حتا ترانزیت جنگجویان از دیگر کشورها ی دنیا نمونه کوچکی از بازی ترک هاست. از طرف دیگر در ائتلاف علیه داعش شرکت میکنند اما کسیت که نداند که ترکها در جهت تقویت داعش گام بر میدارنند.خرید نفت داعش با قیمت نازل بصورت قاچاق،عدم کمک به محاصره شدگان کوبانی وحتا اجازه ورود کسانی به آن سوی مرز که حاضرند بر علیه داعش ودر کنار رزمندگان کرد بجنگند را نمیدهد.با این حال این دو دوزه بازی ها برای تمامی دنیا و ملتهای حق طلب وجدانهای بیدار معلوم شده است. از سوی دیگر، دشمنی دیرین ترکیه بر علیه کردها سابقه طولانی داشته است. ولذا از هر گونه قدرت گیری کردها در مرزهای خود وحتا در عراق وسوریه پریشان میشود. موضوع دیگری که ترکیه را آشفته کرده است وجود این واقعیت که کردها حاضر به اتحاد با تروریستها بر علیه دولت سوریه نشدند. بر خلاف آنها و بنا به گفته اقای بارزانی ایران اولین کشوری بود که به انها در برابر داعش کمک کرد، دولت ترکیه کاملا بر عکس عمل می کند. میدانیم که مناطق کرد نشین در سوریه که با خروج نیروهای دولت مرکزی بعداز جریانات موسوم به بهار عربی (تجربه ناموفقی در زمینه آزادی و عدالت در بعضی از کشورهای عربی) همراه گردید. تجربه بسیار موفقی ار خودگردانی این اقوام را در منطقه نشان داد.این بار این دموکراسی نه از طرف نیروهای نزدیک به غرب بلکه از طرف چپ صورت می گیرد.از جلوه های درخشان این خود گرانی آنهم در منطقه ای پر از اشوب وبلوا وافراطی گری و اعمال غیر انسانی که هنوز هم بریدن سر انسان نماد قدرت وپراکندن ترس در دل مخالفین است صلح طلبی،آزادی زن و مرد در همه عرصه ها،لغو کار کودکان وحتا جنگ زیر هیجده سال،آزادی و برابری انسانها در همه عرصه ها از نمونه های این خودگردانی موفق است. لذا طبیعی به نظر می رسد که دولت ترکیه بخواهد با تکیه بر مزدوران داعش این تجربه را تضعیف کند. از سویی دیگر،دولت های سرمایه داری که صاحب مجهزترین ارتش وسلاحهای دنیاست در عمل هیچ کمکی به جنگجویان شهر کوبانی نمی کند گویا آنها هم دلخوشی از تجربه موفق چپ در مناطق کرد نشین سوریه ندارند وبدشان نمی اید که داعش کار آنها را بسازد. متاسفانه مانند همیشه آنچیزی که در سیاست ورزیهای عمال سرمایه در جهان لحاظ نمیشود جان آدمی و انسانیت است.آن چه امروز در کوبانی می گذرد مرگ انسانیت است که توسط عمال سرمایه انجام میشود. امروز قبلا از اینکه از دست داعش عصبانی باشیم باید از سیاست بازیهای سرمایه منزجر بود.یعنی جایی که منافعش ایجاد میکند چشم بر هر جنایتی میبند. در بوسنی هرزگوین ودر مقابل چشمان غرب، هزاران انسان به مصلخ برده شدند. در رواندا ودیگر جاها واینبار نوبت کوبانیست. امروز بر تمامی انسانهای شریف وحق طلب رواست تا این اقدامات ضد انسانی را محکوم نمایند . وتلاش کنند تا کوبانی مانند سربرنیتسا نگردد.
با آرزوی پیروزی وموفقیت جنگجویان دلیر کوبانی بر علیه متحجرین داعشی
زنده باد انسانیت
رضارخشان
مهرماه/1393

==========================

در حمایت از مردم کوبانی و محکومیت تروریستهای داعش

افشین ندیمی و غالب حسینیnadimeغالب حسینی

چندین ماه از برجسته شدن و لشکرکشی گروه تروریستی داعش می گذرد. مبنای حرکت این جانیان، بر پایه ی ترور، سربریدن، ربودن و تجاوز به زنان و دختران و قتل و عام انسانها و تبلیغ افکار پوسیده، که هیچگونه سنخیتی با افکار انسان امروزی ندارد، بنا شده است. در واقع این عروسکهای خیمه شب بازی، اوج توحش و جنایت را در تاریخ تکامل انسان در عصر حاضر به نمایش گذاشته اند. این گروه بعد از حمله به شهرها و روستاهای عراق و سوریه و بخصوص شمال کردستان عراق و شهر شنگال، موجب آوارگی و سرگردانی هزاران ایزدی ساکن این شهرشدند. تروریستهای داعش گوشه ای از وحشی گری خود را با کشتار مردم بی گناه شنگال و ربودن زنان و دختران بی دفاع به روی صحنه کشیدند، تا به یکباره، قلب تمامی انسانهای بیدار را بطور منظم به تپش در بیاورند. این بار نیز این گروه تروریستی به دستور عوامل پشت صحنه و در راس آنها، امریکا و به یاری متحدان منطقه ای خود در روی صحنه از جمله عربستان و قطر و ترکیه و … کانون این وحشی گری را به شهر کوبانی در کردستان سوریه برده اند، اما این بار مقاومت مردم کوبانی باعث شده است که تروریستهای داعش، نتوانند به راحتی این پروژه را عملی کنند. با اندک تاملی می توان فهمید آنچه که مبرم و مشهود و هدف اصلی تمامی این سیاستهای ضد انسانی را در پی می گیرد، تنها درهم شکستن جنبش آزادیخواهی در منطقه خاورمیانه و از بین بردن اراده و دست آوردهایی است که مردم مبارز و انقلابی در این مناطق سالها در مقابل حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری این کشورها برای به دست آوردن آن، ایستادگی و مبارزه کرده اند. مردم مبارز کوبانی با استناد به تاریخ جنبشهای آزادیخواهی جهان است که تنها اراده و توان توده ای مردم خود و دیگر انسانهای آزاده در کشورهای دیگر را منجی سرنوشتشان می دانند و نه نیروهای امپریالیستی و نه نهادهایی که به اصطلاح نام خود را مدافع حقوق انسان می دانند اما در عمل، جز یک مترسک بیش نیستند و نه کشورهایی که برایشان اشک تمساح می ریزند.
در پایان ما ضمن محکوم نمودن تمامی جنایتهای گروه تروریستی داعش در شهرهای شنگال و کوبانی، مقاومت توده ای درکوبانی و بخصوص زنان مبارز این شهر را ارج می نهیم واز تمامی کارگران وانسانهای آزاده و وجدانهای بیدار می خواهیم که به هر نحو ممکن از مقاومت مردم مبارز کوبانی پشتیبانی و صف مبارزه و مقاومت توده ای این شهر و دیگر مناطقی که مورد حمله این تروریستها قرار می گیرد را هرچه بیشتر همبسته و متحد کنند.

غالب حسینی و افشین ندیمی فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
زندان مرکزی سنندج- 19/7/93

==================================

حمایت از مردم کوبانی

حسن رسول نژاد، هادی تنومند، جمال میناشیری و کریم فاتحی

کارگران! انسانهای شریف و آگاه! هموطنان گرامی!kobani-zantir

همه ما این روزها به طرق مختلف شاهد و ناظر فعالیت های سیاسی، نظامی و جنایتهای وحشیانه، از جمله اعدام و تیرباران خانواده ها و افراد غیر نظامی و بریدن سر و دست درازی به مال و جان و زندگی مردم بی دفاع واسیر و به بردگی کشاندن زن و بچه هایشان وفروش آنها توسط عوامل و مزدوران نظام سرمایه داری بنام دولت اسلامی عراق وشام (داعش) یا با هر نام ونشان دیگری که برگرفته از باورهای پوچ وبی اساس آنان است هستیم .
از آنجا که ماهیت آنان بر ما مردم پوشیده نیست که اینگونه گروه و دسته های جنایتکار از طیف میانه روآنها گرفته تا جناح افراطی شان هر کدام درپله ای برای صعود به قله اهداف پلید و مشترکشان قراردارند ازچه منابعی برخاسته وپیروی می کنند و سازمان جهانی حقوق بشر در کنار این همه جنایت و نسل کشی و پایمال نمودن حقوق انسانی همچون تماشاچی دست روی دست گذاشته و منتظر معجزه هستند.
نظام سرمایه داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا وعوامل مرتجع آن که برای تحقق بخشیدن به اهداف جنایتکارانه و ضد انسانی خود ازهیچگونه جنایتی فروگذار نکرده و نمی کنند، از استثمار و بهره کشی از کارگران و اقشار محروم و زحمتکش جامعه، زنان و کودکان و انسانهای ستمدیده گرفته تا ایجاد زرادخانه های نظامی، اتمی و تسلیحاتی و اجیرکردن نیروی پلیس جهت سرکوب هرگونه اعتراض و خواست ومطالبه ی انسانی و برحق و همچنین تولید و تجهیز و تغذیه سازمانها و گروهای تروریستی ، جهت ایجاد رعب و وحشت و قتل عام و جنایت های وحشیانه و نسل کشی درهر جایی که منافع سرمایداری در خطر باشد را در دستور کار گذاشته و در هیچ لحظه ای از آن هاغافل نمی شوند. سرمایه داری جهانی همچنین ،کمک مالی وتسلیحاتی به دول وجریانهای مختلف که درحقیقت کمک نیست بلکه معامله و مصرف تسلیحات و ادواتی است که تاریخ مصرف آنها گذشته و از رده خارج شده اند و فضای زرادخانه ها را اشغال کرده است، به این مناطق ارسال نموده و شعله های آشوب و جنگ را بیشتر کرده واین مناطق رابه آزمایشگاه تسلیحاتی تبدیل نموده است تا آب ها را گل آلود کرده و از آن ماهی بگیرد. سرمایه داری در واقع با همه تبلیغات و هیاهو در ارتباط با به اصطلاح»کمک های بشردوستانه»، در واقع هزینه های باورنکردنی جهت ایجاد وحمایت از سازمانهای تروریستی تخصیص می دهد و به نام «آزادی» و»حقوق بشر» که مایه فساد و ننگ واغفال جامعه بشری است تنها وعده های پوچ و واهی میدهد . بعضی ازاشخاص به دلیل نابرابری ها وستمگری های سرمایه داری و عدم آگاهی، به چنین دیدگاه هایی که یاد آور دوران توحش و بربریت است، بسوی تروریست ها هدایت می شوند ویا حتی چه بسا بعضی ازمردم وخانواده ها ازروی نا آگاهی بذر تروریسم وجنایت را دردامان خود پرورش میدهند.
شاخه انشعابی القاعده (داعش) به کمک هم پیمانان پنهان و آشکار خود و پشتیبانی پشت صحنه ازطرف بعضی قدرتهای جهانی و منطقه ای باتمام قوا وتسلیحات پیشرفته به منطقه کردنشین عراق وسوریه لشکرکشی کرده و دست به جنایتهایوحشیانه ای زده اند که نتیجه آن نسل کشی مردم بی دفاع شنگال بود. که به دلیل وابستگی دولتهای منطقه و بی کفایتی نیروهای محلی وغیره و معامله بر سر منافع خود درمنطقه اکنون تروریست ها مسیرخود رابه طرف کوبانی تغیرداده ومردم بی دفاع این مناطق را آواره و بی سرپناه کرده وآنان را آماج حملات وحشیانه خود قرارداده اند . اکنون مدتی است که مردم آگاه و مبارز کوبانی با توسل به نیروی مردمی خود درمقابل حمله وحشیانه مرتجعین داعش مقاومت کرده و درشرایط بسیاردشواری بسرمی برند. آنان نیازفوری به کمکهای همه جانبه وپشتیبانی دارند.

اکنون ما فعالین کارگری بوکان تمام این حرکات و جنایات ضد بشری را درهرجای جهان شدیدا محکوم نموده و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم مبارز ومقاوم کوبانی اعلام می داریم واز تمام مردم و آگاه شریف ایران وکردستان می خواهیم که حمایت و پشتیبانی همه جانبه خودرا دریک صف متحد از مردم انقلابی وبی دفاع کوبانی اعلام نموده و اینگونه اعمال وحرکات جنایتکارانه را محکوم نمایند.
1- حسن رسول نژاد
2-هادی تنومند
3- جمال میناشیری
4- کریم فاتحی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s