از اعتراضات معلمان کشور در دهم اسفند حمایت کنیم

وبلاگ کارگری راه کارگر : به اعتبار اعلامیه بیانیه کانون صنفی معلمان کشورو اعلان معلمان2پشتیبانی کانون نویسندگان ایران در حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران که آورده اند :شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می شودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند .nevisandagan

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست های بحق این زحمتکشان خواهان آزادی فعالیت تشکل های مستقل آن ها برای دست یابی به حقوق صنفی و انسانی شان است.
کانون نویسندگان ایران
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

معلمان 4

از اعتراضات معلمان کشور حمایت کنیم

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1078&Id=18&pgn=

معلمان مبارز کشور اعلام کرده اند؛ روز دهم اسفندماه دست به اعتراض خواهند زد. سال هاست معلمان آگاه کشور نسبت به شیوه تبعیض آمیز پرداخت دستمزد، حقوق و دستمزدهای کم و پایین، کالایی شدن آموزش، گزینش ایدئولوژیک واعمال شیوه تبعیض آمیز در استخدام، اعمال نظارت و کنترل ایدئولوژیک بر کلاس های درس و محیط های آموزشی اعتراض داشته اند و در تجمعات اعتراضی به اشکال گوناگون مطالبات خود را طرح و پی گیری کرده اند.

این بار اما در شرایط دشوار معیشتی، اضافه حقوق ناچیز درنظر گرفته شده برای سال آینده (حدود بیست درصد) که به هیچ وجه کفاف مخارج زندگی آنان را نمی دهد، به همراه دیگر مطالبات پاسخ نگرفته شان، آنان را به اعتراضات گسترده کشانده است. در بیانیه اخیرکانون صنفی معلمان ضمن دعوت به اعتراض در روز دهم اسفندماه، مطالبات معلمان بار دیگر مطرح شده است. این بیانیه علاوه بر طرح مطالبات تاکنونی معلمان، هم چنین خواستار تغییرات ساختاری بنیادین در جهت محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش (مثلاً دادن اختیارات بیشتر برای تصمیم گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) با محوریت بخشیدن به بخش آموزش شده اند. توزیع متعادل قدرت تصمیم گیری و دخالت دادن موثر و سازمان یافته ی بدنه آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است.

سازمان ما ضمن حمایت از خواسته های برحق معلمان کشور و حرکت اعتراضی شان در دهم اسفندماه، از سایر بخش های طبقه کارگر و از همه تشکل ها و نهادهای حامی مبارزات کارگران و زحمتکشان در داخل و خارج کشور می خواهد به هرشیوه ممکن، از حرکت معلمان مبارز کشور به حمایت بر خیزند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۷ فوريه ۲۰۱۵

درزیر اعلامیه ها و اطلاعیه های کانون های مستقل صنفی معلمان کشور را به مناسب های گوناگون ازآرشیثو وبلاگ وروزشمارکارگری را دیگر بار بازتاب می دهیم

بیانیه ی کانون صنفی معلمان پیرامون اعتراضات فرهنگیان نسبت به مشکلات موجود در آموزش و پرورش دردهم اسفند

moaleman33
به نام خداوند جان وخرد
بیانیه ی کانون صنفی معلمان پیرامون اعتراضات فرهنگیان نسبت به مشکلات موجود در آموزش و پرورش
در هفته های اخیر نوشتاری بیانیه مانند مبنی بر دعوت به تعطیلی کلاس های درس در اوایل اسفند به نام کانون صنفی معلمان ایران به ویژه در فضای مجازی منتشر شده است. کانون صنفی معلمان با آگاهی از ساختگی بودن این نوشته، سکوت در مقابل آن را در پیش گرفت و انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور که مواضع جمعی این تشکل ها را در مقابل مسائل جاری آموزش و پرورش نشان می داد، کافی دانسته و به انتشار همان بسنده نمود. لیکن از آن جا که بیانیه ی ساختگی با اضافاتی بازهم در فضای مجازی انتشار یافت و واکنش ها و پرسش های گوناگونی را برانگیخت، این شبهه را مسلم نمود که پاره ای افراد یا گروه های مطرود در میان معلمان با توسل به این ترفند قصد به چالش کشاندن کانون و یا بهره برداری نا مشروع از وجهه ی مردمی آن را دارند. لذا کانون صنفی معلمان ایران( تهران ) لازم دید مواضع خود را در قالب یک بیانیه رسمی اعلان نماید.

معلم
ما معتقدیم مجموعه ی ساختار تصمیم گیری کشور چنانچه قصد تغییرات بنیادین واقعی در شرایط آموزشی کشور و قرار دادن آموزش در جایگاه محوری خود در توسعه همه جانبه را دارد؛ لازم است با تصمیماتی قاطع اولاً با حذف هزینه هایی که ظاهراً صرف امور فرهنگی در نهادها و ارگان هایی می شود که نه مسئولیت مستقیم آموزشی و فرهنگی دارندو نه حتی یک صدم آموزش و پرورش در کشور برد و تأثیرگذاری دارند، بودجه آموزش و پرورش را دست کم دو برابر کنند. ثانیاً تغییرات ساختاری بنیادینی را در جهت محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش ( مثلاً دادن اختیارات بیشتر برای تصمیم گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) و محوریت بخشیدن به بخش آموزش و توزیع متعادل قدرت تصمیم گیری و دخالت دادن موثر و سازمان یافته ی بدنه آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، انجام دهند.ما با کالایی نمودن آموزش در کشور، به فراموشی سپردن اصل آموزش رایگان تحت عنوان های مختلف نظیر خصوصی سازی در آموزش و آخرین نمونه ی آن سپردن شتابزده مسئولیت تعدادی از مدرسه های دولتی به افرادی به عنوان سرمایه گذار که عملاً هیچ آورده ای برای آموزش و پرورش ندارند،مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت با کیفیت و رایگان بخشی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند است که حکومت با هیچ بهانه ای نباید مسئولیت خود در ارائه آن ها را به حالت تعلیق درآورد.
3. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد قانون گذار در کشور مسئولیت بزرگی در شرایط بد و نابسامانی کنونی آموزش و پرورش دارد. این نهاد اگر می خواهد عصاره ی فضائل ملت باشد لازم است به آموزش به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی کشور توجهی مضاعف داشته باشد. می بایست حتی پیشاپیش دولت در اندیشه تقویت آموزش و رفع نقایص متعدد آن در زمینه های مختلف باشد. مجلس چنانچه به حفظ جایگاه حقیقی و قانونی خود و البته منافع ملی و نه جناحی می اندیشد، اولاً نباید به وزیر دولت پیشین به دلیل همسو بودن با جناح سیاسی تعدادی از نمایندگان، فرصت چنان تاخت و تاز نابخردانه ای را می داد که آثار مخرب آن تا سال ها از دامن جامعه آموزش کشور پاک نخواهد شد( یک نمونه ی آن به جا گذاردن پنج هزار میلیارد تومان بدهی در پایان کار دولت دهم برای وزارت آموزش و پرورش است ). ثانیاً نباید جلوی انتخاب فردی قوی به عنوان وزیر آموزش وپرورش در دولت کنونی آن هم به دلیل اختلاف سلیقه ی صرفاً سیاسی را می گرفت که فشاری همه جانبه باشد بر شانه های نحیف آموزش و پرورش تا هرچه بیشتر در باتلاق موجود فرو رود.

moale4
انتظار بخش عظیمی از معلمان کشور از مجلس پی گیری خواسته های صنفی – آموزشی آن ها از دولت است. افزایش دست کم دوبرابری بودجه آموزش و یاری رساندن فارغ از تنگ نظری های جناحی به دولت برای اصلاح بنیادین ساختار آموزش و پرورش .
4. در حدود پنج ماهی که از سال تحصیلی جاری می گذرد، شاهد اتفاقات اغلب ناخوشایند و خشونت باری در مدارس کشور بوده ایم. اوج این حوادث تأسف بار واقعه ی قتل معلم شریف بروجردی به دست دانش آموز خود در مدرسه بود. همین طور اقدامات تنبیهی ناموجهی که از جانب برخی معلمان نسبت به دانش آموزان صورت گرفت و یا واکنش های نامعقول برخی والدین نسبت به معلمان که بدون تردید همه ی این حرکات محکوم و غیر قابل توجیه اند. از سوی دیگر در این ماه ها شاهد شکل گیری حرکات اعتراضی عموماً خودجوش به شکل تحصن یا تجمع در نقاط مختلف کشور از جانب معلمان بوده ایم. این اعتراضات تماماً جنبه ی صنفی داشته و به دلیل وضعیت معیشتی بد معلمان و تبعیضی است که همچنان نسبت به آنان روا داشته می شود. اگر تمامی حوادث خشونت بار و حرکات اعتراضی موجود را قطعات مختلف پازل آموزش و پرورش ایران بدانیم؛ تصویر نهایی که از کنار هم قرار دادن این قطعه های ظاهراً مجزا شکل می گیرد حاکی از بحرانی است که این نظام در آن گرفتار شده است. بحران درحل کسری و کمبودهای شدید بودجه ای،بحران ناتوانی در انتقال دانش به شیوه های کارآمد و نو و فهم عمیق آن از جانب دانش آموزان، بحران ناتوانی در ایجاد انگیزه و پویایی در آموزگاران و یادگیرندگان برای کسب دانش و عشق به آموختن و آموزاندن، ناتوان در انتقال ارزش های اخلاقی ریشه دار در اعتقادات دینی و ملی و ناتوان از انتقال مهارت های مورد نیاز زندگی در جهان امروز… .
در صف مقدم آسیب دیدگان این شرایط نابسامان چنانکه وقایع اخیر نیز نشان می دهد، معلمان و دانش آموزان قرار می گیرند. دانش آموزان اعتراض خود به این شرایط را با بی انگیزگی، افت تحصیلی و مقابله با نظم خشک مدارس، پرخاشگری و افسردگی به عنوان دو روی یک سکه بروز می دهند. معلمان نیز با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی گاه تند و هیجانی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می کنند ( نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف شان پس از سال ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آن چه می توانست و می تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه هایی که این تشکل ها تلاش نموده اند کاستی ها موجود و خواسته های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل های مختلف مواجه بوده اند.
اکنون نیز نارضایتی های انباشته شده معلمان، در فقدان فضای آزاد و مناسب برای فعالیت های قانونی و آرامش بخش این تشکل ها می تواند زمینه ی شکل گیری حرکت های هیجانی، توده وار، بی شکل و بی شناسنامه را فراهم نماید که به راحتی مورد بهره برداری گروه ها و باندهای بی نام و نشان اما فرصت طلب برای سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی قرار می گیرد. این احتمال نیز وجود دارد که صدور بیانیه ی جعلی به نام کانون صنفی معلمان به اشاره ی همین سیاست بازان صورت گرفته باشد تا برای پیشبرد هدفهای باندی خود از نارضایتی معلمان سود برده برای آنان اشک تمساح بریزند و آنان را پیاده نظام جلب منافع خود نمایند.
همکاران گرامی !
کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر حق قانونی و مسلم معلمان برای اعتراض به شرایطِ نامطلوب آموزش و پرورش و وجود تبعیض های ناروا نسبت به آنان، از همکاران محترم تقاضا می نماید نسبت به بهره برداری فرصت طلبان از نارضایتی به حق آنان هشیار باشند. به مسئولان دولتی نیز هشدار می دهد عقلانیت و تدبیر حکم می کند پیش از آن که بیش از این دیر شود برای بهبود همه جانبه ی اوضاع آموزش و پرورش اقداماتی فوری و اساسی انجام دهند. در غیر این صورت در دور باطل امنیتی تر شدن فضا ی جامعه و سرکوب گرفتار آمده در ورطه ی مطلوب تمامیت خواهان فرو می غلتند.
کانون صنفی معلمان تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع اعتراضی قانونی در روز 10 اسفند از وزارت کشور را به این وزارت خانه ارائه داده است.
… د‌اور‌ى‌ ‌آن‌ سو‌ى‌ِ در نشسته‌ ‌است‌، بى‌رد‌ا‌ى‌ِ شوم‌ِ قاضیان‌.
ذ‌ات‌‌اش‌ در‌ایت‌ و ‌انصاف‌
‌هیاءت‌‌اش‌ زمان‌
و خاطره‌‌ات‌ تا جاود‌ان‌ِ جاوید‌ان‌ در گذرگاه‌ِ ‌ادو‌ار، د‌اور‌ى‌ خو‌ا‌هد شد…

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
بهمن ماه 1393

http://bield.info/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA
==========================================

یک معلم دبیرستان در بروجرد از شاگردش چاقو خورد
1393-09-01, 15:06

p-11

یکی از دبیران فیزیک پایه اول دبیرستان پسرانه «حافظی» در منطقه علی آباد بروجرد بر اثر ضربه چاقوی دانش آموز خود به شدت مجروح شد. این درگیری حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز (شنبه ۱ آذر) و سر کلاس درس اتفاق افتاد.
منابع خبری ایلنا در بروجرد گزارش داده‌اند در پی بالا گرفتن جر و بحث بین این معلم و دانش آموز ضارب، دانش آموز با چاقویی که در اختیار داشته است ضربه‌ای را به گلوی دبیر خود وارد کرده و سپس از دبیرستان متواری شده است.
بر اساس این گزارش، این دبیر فیزیک بلافاصله به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شده و هم اکنون در بخش c.c.u این بیمارستان بستری است.
منابع ایلنا وضعیت او را به دلیل خونریزی زیاد، وخیم گزارش کرده‌اند.
گفتنی است پلیس شماری از دانش آموزان حاضر در کلاس که شاهد این حادثه بوده‌اند را احضار کرده است و سایر دانش آموزان را به تدریج احضار خواهد کرد.
پایان پیام

بیانیه ۱۷ کانون صنفی معلمان در اعتراض به قتل معلم بروجردی
1393-09-04, 14:15

mo-10

شماری از فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان در اقدامی هماهنگ با صدور بیانیه‌ای اعتراضی، درگذشت «محسن خشخاشی» (معلمی که یکم آذرماه به دست دانش آموز خود به قتل رسید) را نشانه وجود بحران‌ در آموزش و پرورش دانسته و نسبت به ترویج سیاست‌هایی که به عادی شدن خشونت در جامعه منجر می‌شود هشدار دادند.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این بیانیه گفته شده است «این حادثه در کنار دیگر مظاهر خشونت که هر روزه به شکل‌های مختلف در کشور بروز و ظهور پیدا می‌کنند معنا می‌یابد و ضرورت ریشه یابی و بررسی چرایی بروز این رفتار‌ها را از سوی روشنفکران، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، آموزش و پرورش و البته مسوولان کشور اجتناب ناپذیر می‌سازد.»
در ادامه این بیانیه مرگ محسن خشخاشی نشانی از نابسامانی‌های مدیریتی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش و ناامنی که روز به روز بر مدرسه‌ها و به ویژه مدرسه‌های دولتی سایه می‌گستراند دانسته شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه با ابراز نگرانی از عادی شدن درگیری‌های خیابانی، قتل‌های خانوادگی، تجاوز، فقر، کودکان کار و اسید پاشی برروی دختران و زنان بی‌گناه از پایین آمدن آستانه تحمل مردمان، شکستن حرمت بزرگان و بی‌حرمت شدن معلمان انتقاد شده و تاکید شده که امضاء کنندگان این بیانیه تنها سوگوار همکار خود نیستند بلکه همچنین سوگوار گسترش اخلاق، منش و رفتاری هستند که مشخص نیست همگی را به کجا خواهد برد.
فرهنگیان امضاء کننده این بیانیه با انتقاد از شلوغی کلاس‌های درس در مدرسه‌های دولتی و آندسته از مسئولان آموزش و پرورش که مدعی‌اند شمار معلمان مدرسه‌های دولتی بیش از حد است و باید تعداد آنان دویست یا سیصد هزار تن کمتر شود، گفته‌اند «هم اکنون معلمان با حقوق یک تا دو میلیون تومان و زیر خط فقر با تدریس در کلاس‌های شلوغ عملا هر کدام کار دو معلم را انجام می‌دهند و در این شرایط از امنیت و حمایت لازم هم برخوردار نیستند»
در پایان این بیانیه معلم کشته شده و دانش آموز ضارب، هر دو قربانیان نظام ناهنجار فرهنگی، اجتماعی و آموزشی معرفی شده‌اند و در عین حال از معلمان خواسته شده که در اعتراض به مرگ آقای خشخاشی و برای همدردی با خانواده این معلم، شنبه هفته آینده با […] در مدرسه حاضر شوند و در زنگ دوم این روز ضمن حضور در کلاس درس از […] و به روشنگری درباره ریشه‌های این رخداد اندوه بار بپردازند.
گفتنی است این بیانیه به امضای کانون صنفی معلمان مشهد، انجمن صنفی معلمان کردستان، کانون صنفی معلمان کرمانشاه، کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری، کانون صنفی معلمان نورآباد لرستان، کانون صنفی معلمان سنقر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان (رشت)، کانون صنفی معلمان انزلی، کانون صنفی معلمان لاهیجان، کانون صنفی معلمان لنگرود، کانون صنفی معلمان رودسر، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، کانون صنفی معلمان رباط کریم، کانون صنفی معلمان پاک دشت، کانون صنفی معلمان کرج، کانون صنفی معلمان شهر قدس و کانون صنفی معلمان ایران (تهران) رسیده است.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
محسن خشخاشی، دبیر فیزیک دبیرستان حافظیه شهرستان بروجرد، در تاریخ یکم آذرماه ۹۳ هنگامی که در کلاس درس مشغول درس دادن بود با ضربات چاقوی یکی از دانش آموزان خود به شدت مضروب گشت و متاسفانه چند ساعت بعد در بیمارستان درگذشت. به خون غلطیدن معلمی که به سخت کوشی ودلسوزی شهرت داشته، آن هم توسط یکی از دانش آموزانش، قطعا یک اتفاق ساده نیست. به گمان ما این حادثه در کنار دیگر مظاهر خشونت که هرروزه به شکل‌های مختلف در کشور بروز و ظهور پیدا می‌کند معنا می‌یابد و ضرورت ریشه یابی و بررسی چرایی بروز این رفتار‌ها را از سوی روشنفکران، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اندیشه وران آموزش و پرورش، و البته مسوولان کشور، اجتناب ناپذیر می‌سازد.
ما تردید نداریم که نادیده گرفتن و کوچک انگاشتن این حوادث، نتیجه‌ای جز عادی و روزمره شدن آن‌ها را به همراه نخواهد داشت، خشونت‌هایی که متآسفانه هر روز بیش از روز قبل درجامعه و فرهنگ ما گسترش می‌یابد. ازعادی شدن درگیری‌های خیابانی گرفته تا قتل‌های خانوادگی و تجاوز و فقر و کودکان کار و خیابانی و این اواخر اسید پاشی برروی دختران و زنان بی‌گناه کشورمان.
ما از پایین آمدن آستانه تحمل مردمان، ازشکستن حرمت بزرگان، از بی‌حرمت شدن معلمان، و از ناسپاسی‌ها، نگران ودلواپسیم. ما اگرچه از مرگ دلخراش همکارمان و ظلمی که نسبت به او و جامعه فرهنگیان روا داشته شده اندوهگین هستیم اما تنها سوگوار همکار فرهیخته خود نیستیم بلکه همچنین سوگوار گسترش اخلاق، منش و رفتاری هستیم که مشخص نیست همگی ما را به کجا خواهد برد.
مرگ محسن خشخاشی، بی‌گمان، درد و اندوه بزرگی است بر جان و روان همه آموزگاران کشور، افزون بر این نشانی است از نابسامانی‌های مدیریتی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش، و ناامنی که متاسفانه روز به روز بر مدرسه‌ها، و به ویژه مدرسه‌های دولتی، سایه خود را بیش از پیش می‌گستراند. متاسفانه در شرایطی که در کلاس‌های شلوغ مدرسه‌های دولتی – کلاس‌های سی چهل نفره و حتی بیشتر – هر روز روح و جسم آموزگاران در رنج است از زبان برخی از مسئولان فرادست آموزش و پرورش، پیاپی شنیده می‌شود شمار معلمان مدرسه‌های دولتی بیش از حد است و باید تعداد آنان دویست سیصد هزار تن کمتر گردد!
از سوی دیگر شرایط در آموزش و پرورش به گونه‌ای پیش می‌رود که همه اختیارات معلمان از آنان گرفته شده و معلمان برای برخورد مناسب با دانش آموزان خاطی و ناهنجار، تقریبا، همه ابزار کنترل خود را از دست داده‌اند. هم اکنون معلمان با حقوق یک تا دو میلیون تومان زیر خط فقر، با تدریس در کلاس‌های شلوغ، عملا هر کدام کار دو معلم را انجام می‌دهند و در این شرایط، از امنیت و حمایت لازم هم برخوردار نیستند.
ما جمعی از معلمان کشور، درخواست رسیدگی عاجل به شرایط نابسامان آموزش و پرورش کشور را داریم. خون به ناحق ریخته شده محسن خشخاشی، از دید ما، یکی از نشانه وجود بحران‌های بسیار در آموزش و پرورش است. ما خواستار این هستیم که بیش از این، بر این کاستی‌ها و نابسامانی‌ها، سرپوش گذاشته نشود و همه مسئولان کشور – فرا‌تر از شعار‌ها و تعارف‌های تکراری و بی‌بنیاد درباره شان و مقام معلم – برای یک بار هم که شده به صورت جدی و واقعی، به مشکلات کاری این بخش زحمتکش جامعه بنگرند و درصدد دگرگونی جدی این شرایط برآیند.
از دید ما، هم این معلم مظلوم و هم دانش آموز ضارب، هر دو قربانیان نظام ناهنجار فرهنگی، اجتماعی و آموزشی هستند، ضمن اینکه خواستار اجرای عدالت از مجاری قانونی هستیم معتقدیم تنها برخورد قضایی نمی‌تواند از بروز مجدد این گونه حوادث، جلوگیری نماید بلکه باید با ریشه‌های آن برخورد شود.
ما از همه همکاران خود، همچنین، درخواست می‌کنیم که در اعتراض به مرگ مظلومانه محسن خشخاشی و در همدردی با خانواده داغ دیده ایشان، در روز شنبه هشتم آذرماه ۹۳ […] و در زنگ دوم این روز ضمن حضور در کلاس درس، […] و به روشنگری درباره ریشه‌های این رخداد اندوه بار بپردازند. امید که همراهی وهمدلی جامعه فرهنگیان رهنمودی باشد برای تمامی جامعه درجهت کمک به استقرار صلح، مدارا، آرامش، عدالت و آزادی.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=227522

===============================

mo-3

فرهنگیان در بخش نظرات اخبار چه گفتند؛
اعتراض معلمان به نظام آموزشی در واکنش به قتل معلم بروجردی
گزارش از :مرتضی مدنی

1393-09-08, 11:57
هفته گذشته، معلم دبیرستانی پسرانه در شهرستان بروجرد بر اثر ضربه چاقوی دانش آموز ۱۵ ساله‌اش کشته شد. خبری شدن این جنایت به فرصتی تبدیل شد تا معلمان ناراضی از سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش با طرح مجدد اعتراضات فروخفته‌شان در سالیان گذشته، همزمان او و نظام آموزشی کشور را به چالش بکشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در انبوه خبرهایی که از وقوع خشونت در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود و حالا دیگر شنیدن‌شان به بخشی از زندگی روزمره همه ما تبدیل شده است، استفاده یک معلم از خشونت علیه دانش آموز خود – مثلا تنبیه بدنی – را بار‌ها شنیده بودیم اما کمتر پیش آمده بود که دانش آموزی از خشونت علیه معلم استفاده کند و تا مرز سلاخی کردن او پیش برود اما این اتفاق در کمال ناباوری و به فجیع‌ترین شکل یکم آذرماه امسال در مقابل سایر دانش‌آموزان به وقوع پیوست.
«محسن خشخاشی» دبیر فیزیک دبیرستان پسرانه حافظی در محله علی آباد شهرستان بروجرد روز شنبه هفته گذشته (۱ آذر) بر اثر ضربه چاقوی دانش آموزی به گلو و قفسه سینه‌اش به قتل رسید. واقعه آنقدر هولناک بود که حداقل سه هزار نفر از مردم این شهرستان در مراسم خاکسپاری این معلم شرکت کردند. انبوه جمعیت شرکت کننده در مراسم خاکسپاری از بهت و حیرت مردمی خبر می‌داد که وقوع چنین خشونت عریانی آنهم در یک محیط علمی را به سختی باور می‌کردند.
وقوع این میزان از خشونت در یک مدرسه که نمونه‌اش را کمتر در خاطره‌ها به یاد داریم به فرصتی برای اعتراض معلمان و فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل اصرار بر تداوم سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در اداره این وزارتخانه تبدیل شد. آن هزاران نفری که روز خاکسپاری آمده بودند فقط به همدردی با خانواده معلم کشته شده اکتفاء نکردند بلکه علیه مدیر آموزش و پرورش بروجرد که ابقایش بعد از تغییر دولت، خود داستانی جداگانه دارد، شعار دادند. شعارهایی که از عمق اعتراض معلمان و فرهنگیان به شیوه اداره وزارت آموزش و پرورش خبر می‌داد.
در یک هفته‌ای که از انتشار خبر قتل این معلم بروجردی می‌گذرد، معلمان بسیاری از نقاط مختلف کشور در بخش نظرات اخبار مرتبط به اظهار نظر پرداخته‌اند. مرور این واکنش‌ها که از بطن جامعه معترض اما معمولا ساکت فرهنگیان به بیرون درز کرده است به روشن شدن آنچه در یکسال و نیم گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بر وزارت آموزش و پرورش گذشته است کمک می‌کند.
وزیر محترم، صدامونو می‌شنوی؟
کاربر نا‌شناسی با کنایه‌ای شوخ طبعانه از آقای فانی خواسته که جامعه معلمی و آموزش و پرورش را «توی دبه سرکه بریزد تا نترشد». او خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفته «تو برای معلمان نه تنها کاری نکردی بلکه با جری کردن دانش آموزان حرمت معلم و کلاس را […] کردی»
این کاربر نا‌شناس با انتقاد از «نظام تبعیض آمیز حقوقی» و «بیمه طلایی افتضاح»، پرسیده که معلمان با کدام امنیت سر کلاس بروند و در ادامه تاکید کرده است «تا جواب درستی بدست ما نرسد و حقمان را نگیریم سکوت نخواهیم کرد»
کاربر نا‌شناس دیگری از قتل معلم بروجردی ابراز تاسف کرده و نسبت به «حرکت نظام آموزشی به سمت ناکجا آباد» هشدار داده است.
آقا یا خانم «دالوند» از دیگر کاربران ایلنا در تشریح دلیل قتل این معلم به دست دانش آموز ۱۵ ساله‌اش گفته است «یکی از علل درگیری چنین دانش آموزانی به سیستم آموزش و پرورش در اجرای وظایف معلمان باز می‌گردد. معلمان بنا به هر دلیل وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و هر معلمی که قانون را رعایت کند قطعا به عنوان معلم بد و سختگیر معرفی می‌شود».
کاربر نا‌شناس دیگری وزیر آموزش و پرورش را خطاب قرار داده و گفته «آقای فانی! برو کنار تا آموزش و پرورش را فانی نکرده‌ای. طبق فرمایش قرآن، امانت را به اهلش بسپار». او در ادامه تاکید کرده که افزایش جمعیت دانش آموزی، این عواقب را هم دارد.
«حسین گودرزی» خواستار استعفای همزمان وزیر و مدیر اداره آموزش و پرورش بروجرد شده و از آن دو خواسته است از فرهنگیان کل کشور معذرت خواهی کنند تا شاید تسلی خاطر روح معلم درگذشته شود.
آقای گودرزی در عین حال در تبیین دلایل کشته شدن معلم بروجردی گفته است «این امر از ثمرات دانش آموز سالاری است و مازاد آن بی‌لیاقتی مسئولین شهر بروجرد به ویژه آموزش و پرورش می‌باشد. آقایان بیایید مسئولیت را به توانمندی بسپارید نه به هم باند نالایق»
فردی که خود را «بانی» معرفی کرده از وزیر آموزش و پرورش خواسته که استعفاء دهد و تاکید کرده «این جنایت از عواقب پایین بودن حقوق معلمان است که برای جبران کمبود حقوق خود مجبورند چند کار انجام دهند و بی‌فرهنگ‌ها به خود اجازه می‌دهند با آن‌ها هرجور که می‌خواهند برخورد کنند»
یکی از مخاطبان ایلنا که خودش را معرفی نکرده تحلیل به نسبت جامع‌تری را از واقعه هولناک صبح شنبه هفته گذشته ارائه کرده است. او گفته است: «مسئولین محترم! این معلم عزیز و بقیه معلمان روز قیامت یقه‌تان را خواهند گرفت با این سیاست‌های غلطی که در این وزارت خانه در پیش گرفته‌اید. اولا درصد قبولی‌های صوری باعث شده هم دانش آموزان بی‌سواد بار بیایند و هم تنها اهرم معلم که نمره بود از دست او خارج شود. همه دانش آموزان می‌دانند چه بخوانند یا نخوانند قبولند و اگر معلمی هم نمره ندهد از طرف مدیر آموزشگاه و مسئولین ادارات شدیدا زیر فشار قرار خواهد گرفت. ثانیا اینقدر معلمان زیر فشار مشکلات معیشتی و تبعیض‌های نابرابر هستند که متاسفانه هم خودشان از نظر روحی آسیب دیده‌اند و هم جایگاه و شان و منزلت اجتماعی آن‌ها در جامعه‌ای که اکثرا همه چیز را ظاهری و مادی می‌بینند زیر سئوال رفته! هیچ مسئولی از اول انقلاب تا حالا فکری جدی به حال آموزش و پرورش نکرده و همه‌شان فقط استفاده ابزاری و تبلیغاتی از معلمان آن هم در آستانه انتخابات نموده‌اند و رفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند باید منتظر اتفاقات بی‌شمار و خطرناک‌تر از حادثه فوق بود. مسئولین محترم به هوش باشید جامعه فرهنگیان از ته قلب از شما ناراضی‌اند و با تمام وجود هم ناراضی‌اند.»
یک معلم شیمی نیز با کنایه به نگرانی معلمان از حضور در کلاس‌های درس از این پس، گفته که از سال بعد مرخصی بدون حقوق می‌گیرد. معلم دیگری قتل همکار خود را «شوک خیلی بزرگ» توصیف کرده و کاربری به نام «ام» گفته که برای آموزش و پرورش و کل معلمان ایران باید فاتحه خواند.
«پرویز گلی» نیز از رییس جمهور و مجلس تقاضا کرده است درخصوص وزیر آموزش وپرورش که آموزش و پرورش را فانی خواهد کرد تجدید نظر کنند.
«محمد سالاری» نیز گفته است «اینگونه حوادث نشانه بی‌توجهی مسئولان و قانونگذاران به معلمان است زیرا وقتی صاحبان آموزش و پرورش معلم را یک مصرف کننده می‌خوانند از دانش آموز توقعی بیشتر از این نمی‌توان داشت».
یک دبیر فیزیک بروجردی هم گفته است: «به نظرم وقتش شده که مسئولین یه فکر اساسی برای مشکل دبیران انجام بدن. چرا صدای کسی در نمیاد. پس بقیه دبیرا کجان؟ واقعا من و اکثر دبیرایی که می‌شناسم با این نظام آموزشی مشکل داریم. نظامی که فقط بخشنامه میده تا درصد قبولی رو ببره بالا. یعنی نمره کیلویی. وزیر محترم صدامونو می‌شنوی؟ این جامعه تا ۲۰ سال بعد از نظر علمی داغونه. دبیران همه بی‌انگیزه شدن چون ارزش کارمونو آوردین پایین با این سیاستهای مزخرف. شاید مرگ این عزیز یا صحیح‌ترش شهادت این دبیر نقطه شروعی بشه برای اینکه حقوقمونو مطالبه کنیم. اگه قراره ما فقط نمره بدیم پس چرا خودمونو به زحمت بندازیم برای تدریس؟! اونم درسی مثل فیزیک»
«سینا» یک کاربر دیگر با انتقاد از بخشنامه‌های محرمانه وزارت آموزش وپرورش مبنی بر ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان گفته است: «قتل معلم مجازه و تنبیه دانش آموز ممنوع! حماقت بسه. نمره که همه می‌گیرن. مدرک که همه می‌گیرن. دکتر قلابی هم که سر از کابینه پاک‌ترین دولت سر در میاره. مدیران ارشد با لابی انتخاب می‌شن. خداییش بسه دیگه. فکری به حال اوضاع بحران زده مدیریت کشور بکنید. اگه معلمان اعتراض و اعتصاب کنند حسابشون با کرام الکاتبینه که وا اسلاما، این‌ها با اصل نظام مشکل دارن و مخالفن. بگیرید و ببندید. نتیجش اینه که کمترین انگیزه‌ای در معلمان نیست و با بی‌رغبتی کامل فقط منتظر گذشت زمان و بازنشستگی هستن.»
کاربر دیگری هم به نام «میثم» از مسئولان خواسته که پاسخ گو باشند و پرسیده است «چطور بعد از تنبیه یک دانش آموز توسط معاون یک مدرسه، موضوع رسانه‌ای و با معلم برخورد می‌شود، حال منتظر پاسخ هستیم».
«شهاب» نیز با انتقاد از شلوغی کلاس‌های درس در مدارس، پرسیده است: «چرا باید کلاسهای ما ۳۷ نفری باشد؟ معلومه یه معلم هر چه قدر تلاش کنه باز هم کار سختیه. ما معلم‌ها هیچ اهرمی برای کنترل نداریم. کوچک‌ترین اتفاق برای دانش آموزان گردن مدیر مدرسه و معلم است و این در حالیه که بودجه آموزش و پروش در مقایسه با شرکت نفت و مخابرات و وزارت نیرو و… ناچیزه.»
باز هم انتقاد از رسانه‌ای که ظاهرا ملی است
همپای همه وقایع ریز و درشتی که در این کشور اتفاق می‌افتد و صدا و سیمایی که خود را رسانه ملی می‌خواند و از پوشش خبری آن‌ها غفلت می‌کند، قتل معلم بروجردی به دست دانش آموز ۱۵ ساله‌اش راهی به این رسانه نیافت، همانطور که اعتراضات معلمان به نظام آموزشی کشور راهی به این رسانه ندارد.
اگر خیلی خوشبین باشیم صدا و سیما با آن دستگاه عریض و طویل و آن میلیارد‌ها تومانی که هر ساله بودجه می‌گیرد در کمال ناباوری از وقوع قتل این معلم و شرکت سه هزار نفری مردم در مراسم خاکسپاری‌اش خبردار نشده است و در حالت بدبینانه، شاید واقعه‌ای بوده که برای آن سه هزار نفر از مردم بروجرد «مهم» بوده است و برای «رسانه ملی» بی‌اهمیت.
تعدادی از کاربران در نظرهای خود صدا و سیما را هم بی‌نصیب نگذاشتند همانطور که پیش‌تر در وقایع دیگری نظیر قتل کارگر دستفروش به دست ماموران شهرداری از سیاست‌های حاکم بر این رسانه انتقاد کرده بودند.
کاربری به نام «داریوش» گفته است: «ببینید با جامعه ما چه کرده‌اند که یک پسر بچه ۱۶ ساله به خود جرات می‌دهد یکی از دبیران شاخص بروجرد را این چنین با قساوت به قتل برساند. حالا آقایان صحنه‌های اسلحه کشی دبیرستان‌های آمریکا را نمایش دهند و به جامعه ایران ببالند.»
پیمان نیز با کنایه به سیاست صدا و سیما در ۸ سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت، گفته است «عجب مملکت گل و بلبلی».
کاربر دیگری به نام «احمدی» نیز گفته است: «این آموزش و پرورشی است که ۵۰ درصد از معلمانش بیماری افسردگی دارند و ۷۰ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در طول این ۳۶ سال از رسانه‌ای که با مالیات این مردم اداره می‌شود، یک ساعت در مورد معیشت معلمان سخنی گفته نشده است.»
«قضیه آسان است»
بخش دیگری از کاربرانی که زیر خبرهای قتل معلم بروجردی نظر گذاشته‌اند، همکاران یا شاگردان آقای خشخاشی بوده‌اند و ویژگی‌های اخلاقی این معلم را توصیف کرده‌اند.
یکی از همکاران معلم مقتول که سال‌های دور‌تر شاگرد آقای خشخاشی در مدرسه استعدادهای درخشان بروجرد بوده، گفته است: «بدون شک یکی از بهترین استاد‌های فیزیک در ایران بود. کارش را در کارخانه نساجی‌‌‌ رها کرد تا به علاقه اصلی خود یعنی دبیری بپردازد. طوری روی تابلو می‌نوشت که انگار پرینتر متن را چاپ کرده است.»
«مصطفی» از شاگردان او در دبیرستان شاهد نیز گفته است: «آقای خشخاشی یکی از بهترین معلم‌هایی بود که من می‌شناختم. زمانی که در کلاس درس می‌داد انگار کلمات با ذهن آدم بازی می‌کردند و مطالب ملکه ذهن می‌شدند. او یک جمله زیبا دارد. همیشه می‌گفت «قضیه آسان است».»
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=228407

=====================

mo-2

عضو کانون صنفی معلمان خبر داد:
تعویق سه ماه «اضافه تدریس» قریب به نیم میلیون معلم
1393-10-10, 13:59

عضو کانون صنفی معلمان ایران از تعویق سه ماهه در پرداخت «اضافه تدریس» فرهنگیان خبر داد. این در حالی است که از یک میلیون و ۱۳ هزار فرهنگی شاغل در وزارت آموزش و پرورش، حدود نیمی از آن‌ها در مدارس اضافه تدریس انجام می‌دهند.
«محمدرضا نیک‌نژاد» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اضافه تدریس فرهنگیان با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال تحصیلی پرداخت نشده است.
او همچنین درباره یکی دیگر از مشکلات صنفی معلمان اعلام کرد: حق تصحیح برگه‌های امتحانی و مراقبت از جلسات امتحان در ماه‌های خرداد و شهریور نیز به معلمان پرداخت نشده است.
نیک‌نژاد تصریح کرد: این در حالی است که هنوز بخشی از حق تصحیح برگه‌های امتحانی و مراقبت از جلسات امتحان در سال گذشته پرداخت نشده است.
او در ادامه گفت: تعویق سه ماهه اضافه تدریس معلمان در وضعیت اقتصادی امروز کشور هیچ توجیهی ندارد و به گسترش نارضایتی معلمان از وزارت آموزش و پرورش و دولت دامن می‌زند.
این فعال صنفی معلمان در پایان گفت: در حالی که دولت و وزارت آموزش و پرورش پول فرهنگیان را در حساب‌های خود نگه داشته‌اند، فرهنگیان مجبورند فشار شرایط نامناسب اقتصادی کشور را تحمل کنند.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=237934

===========================

عضو کانون فرهنگیان شیراز خبر داد:
تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق‌العاده شغل
1393-09-29, 10:49
عضو کانون فرهنگیان شیراز از اعمال تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق العاده شغل خبر داد.
«محمدتقی سبزواری» با اشاره به انتشار متن دو بخشنامه توسط هیات وزیران و آموزش و پرورش بر روی فضای مجازی به ایلنا گفت: میزان فوق العاده شغل کارمندان دولت در مصوبه هیات وزیران در مقاطع کاردانی، کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد به ترتیب ۷۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تعیین شده است ولی این اعداد در احکام کارگزینی فرهنگیان به ۵۰۰ و ۸۰۰ کاهش پیدا کرده است.
او افزود: در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است.
او در ادامه گفت: مساله‌ای که فرهنگیان را عذاب می‌دهد و این روز‌ها به مشغله ذهنی همه مردم تبدیل شده است، وجود تورم، کمبود بودجه و فقر نیست بلکه بی‌عدالتی اقتصادی است.
این فعال صنفی معلمان تصریح کرد: مابین مصوبه هیات وزیران و احکام اجرایی فرهنگیان اختلافی فاحش وجود دارد و به نظر می‌رسد آموزش و پرورش توانایی دفاع از پرسنل خود را ندارد.
سبزواری در عین حال گفت: وزارت آموزش و پرورش باید به‌‌‌ همان اندازه که خود را تابع مردان قانون می‌داند، تابع قانون نیز بداند. آموزش و پرورش باید قانونی را که توسط هیات وزیران تصویب شده است اجرا کند و از اجرای مصوبات تخلف نکند. اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، وزارت آموزش و پرورش باید هیات دولت را متوجه کند تا انگ بی‌خبری و بی‌برنامگی به دولت نچسبد. دادن این اطلاعات به هیات دولت نیاز به یک دستگاه عریض و طویل مانند برنامه و بودجه ندارد. با یک کار محاسباتی ساده و حساب سرانگشتی می‌توان حدود حقوق دریافتی را تعیین کرد.
او در ادامه بیان کرد: امروز عصر ارتباطات است. امروز بسیاری از بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها پس از مدّتی بر روی فضای مجازی انتشار می‌یابد. فرهنگیان از اقشاری هستند که نسبت به دیگر اقشار جامعه با این فضا آشنایی بیشتری دارند. آن‌ها وقتی بخشنامه و مصوبه هیات وزیران را می‌بینند و سطح امتیازات را که برای فوق دیپلم (۷۰۰ امتیاز)، برای کار‌شناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و برای کار‌شناسی ارشد (۲۰۰۰امتیاز) تعیین شده است مشاهده می‌کنند نسبت به وجود اراده برای رفع بی‌عدالتی اقتصادی در بدنه دولت شک می‌کنند. ناگفته نماند اعمال چنین بندی در دولت فعلی اجرایی شده و در دولت‌های قبل علی رغم وجود بخشنامه در سال ۹۲ اجرایی نشده بود و ما از این بابت سپاسگزاریم.
سبزواری گفت: متولیان وزارتخانه باید با فرهنگیان و مردم شفاف برخورد کنند. ما مشکلات آن‌ها را می‌دانیم و از آن‌ها می‌خواهیم برخوردشان با دغدغه‌های معلمان خردمندانه باشد. فرهنگیان چوب بعضی از اظهارات و مصاحبه‌های مسؤلان وزارتخانه را می‌خورند. از یک طرف گرفتن شهریه را ممنوع می‌کنند، از طرف دیگر سرانه دانش آموزان به مدارس داده نمی‌شود. این رفتار دو گانه بالاخص در میان طبقات متوسط و پایین جامعه باعث تنش می‌شود. مسئولان اعلام می‌کنند که ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می‌شود. متاسفانه این اظهارات بدون آنکه مصالح ملی در نظر گرفته شود از رسانه‌ها و بالاخص از صدا و سیما پخش می‌شود.
عضو کانون فرهنگیان شیراز در پایان گفت: متولیان آموزش و پرورش برای حفظ آبرو و کرامت معلمان باید واقعیات را به مردم منتقل کنند. این عمل نوعی قدردانی از فرهنگیان است. امیدوارم با لایحه جدید و ایجاد یک انضباط مالی در هزینه‌ها، شاهد احقاق شعار‌ها باشیم.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234829

==========================

بیاینه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در حمایت از اعتراض معلمان در ایران

mo-11

یازده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، با صدور بیانیه ای، نسبت به اعتراضات اخیر معلمان در شهرههای مختلف ایران، واکنش نشان دادند.

نسخه ای از متن کامل بیانیه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، که نسخه ای از آن در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته، به شرح زیر است:

طی روزهای گذشته، معملین در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیر گذاری بود که در بخشهایی، دانش آموزان نیز به آنها پیوستند. این درحالی است که از چندی پیش، کارگران با اعتصاب و اعتراض دموکراتیک خواهان بهبود شرایط زندگی شده و اخیرا تشکلهای کارگری از اعتصابات گسترده خبردادند.
چندی است پرستاران، بازنشستگان و بسیاری از صفوف زحمتکش و مزد بگیر با تجمعات گوناگون از وضعیت بسیار رقت بار خود و ستم مضاعف حاکم زبان به اعتراض گشوده اند. عدم امنیت شغلی ، میزان پایین حقوق و دستمزد در مقایسه با رشد تورم و خط فقر، عدم رعایت کرامت و شایستگی های شغلی ، عدم اجازه برای استفاده قانونی از حق اعتصاب، تجمع ، داشتن تشکل و آزادی بیان از مواردی است که معترضین مورد تاکید قرار داده اند.
واقعیت این است که نهادهای رسمی حکومتی خط فقر را برای یک خانوار چهار نفره در تهران دو میلیون و هشتصد هزار تومان (۲.۸۰۰.۰۰۰) ذکر کرده و هر روز شاخص های اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات گوناگون اجتماعی در حال سقوط است و با ادامۀ این روند هولناک پیش بینی می شود سال ۹۴ سال فلاکت اقتصادی همۀ حقوق بگیران و نیز بیش از یازده میلیون حاشیه نشین شهری و سایر طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعی باشد.
بحران سقوط شاخصها به آنجا کشیده شده که سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده شیشه های ساختمان بورس را می شکنند و این وضعیتی است که حکومت بر مردم ایران تحمیل کرده که بدون تردید روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد.
در چنین موقعیتی، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان، پرستاران و کوشندگان سیاسی و حقوق بشری با ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی و سیاسی همچون انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و کنفدراسیونها مبارزات دموکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز ودموکراتیک و اعتصابات سراسری راه حل همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه، پرهیز از انفعال و ایجاد اتحاد و امید در همۀ طبقات اجتماعی دانسته اند.
ورشکستگی اقتصادی حکومت موجب هر نوع فساد اجتماعی، اختلاسهای کلان، دزدی، اعتیاد، ناامنی و سرکشی الیگارشی اقتصادی- سیاسی حاکم شده است و دود این وضعیت بسیار تاسف بار به چشم آحاد شهروندان بویژه فقرا، بیکاران ، مزدبگیران و حقوق بگیران می رود. به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا و با هر مسئولیت اجتماعی به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دموکراتیک به مثابه راه حل ریشه ای همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی برخیزد. ما زندانیان سیاسی و ظیفۀ خود میدانیم در این جنبش نافرمانی مدنی و ملی از خواسته های معترضین پیشتیبانی کنیم.
اسامی زندانیان سیاسی به ترتیب حروف:
۱- فرید آزموده
۲- ایرج حاتمی
۳- خالد حردانی
۴- لطیف حسنی
۵- افشین حیرتیان
۶- شاهرخ زمانی
۷- حشمت الله طبرزدی
۸- علیرضا فراهانی
۹- پیروز منصوری
۱۰- اسدلله هادی
۱۱- میثاق یزدان نژاد
شنبه – ۴ بهمن – ۱۳۹۳ 24 – 01 – 201
============================
اعتصاب واعتراض سراسری معلمان درروزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن
طی روز های سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن ماه معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشت و منزلت وامنیت خود دست به اعتصاب سراسری زدند.
این اعتصاب به صورت خودجوش و بدون هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور انجام گردید و در تمامی استان های کشور و تمامی شهر ها و روستا های کوچک وبزرگ کشور مورد حمایت همکاران فرهنگی قرار گرفت.
گزارش های رسیده حاکی از آن است که در شهر تهران در مناطق ۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۴،۱۷،۱۸،۱۹ و شهرستان های استان تهران نواحی رباط کریم، شهریار و شهر قدس ملارد، ورامین وپاکدشت، رودهن و بومهن و از استان های اصفهان گیلان شیراز همدان لرستان خراسان سیستان وبلوچستان خوزستان( علی الخصوص شهر خرمشهر) کردستان، آذربایجان یزد و کرمان وسمنان صورت گرفت.
در دبیرستان های پسرانه و در شهرهای کوچک استان ها ومناطق محروم تر تحصن با جدیت بیشتری مورد حمایت قرار گرفت.
شایان ذکر است علی رغم گزارش های رسیده از سوی همکاران مبنی بر همکاری بسیاری از مدیران و مسولین اداره ، در برخی از نواحی نیز گزارش هایی مبنی بر برخوردهای توهین آمیز و ارعاب مدیران مدارس و احضار و تهدید برخی از همکاران از سوی حراست نواحی رسیده است. از جمله در شهرستان های رباط کریم اسلام شهر و شهرقدس.
شایان ذکر است این مسوولین و مدیران اغلب بازماندگان دوره ریاست جمهوری قبلی هستند و هنوز نگاه امنیتی وپادگانی به مدارس و آموزش وپرورش دارند.
تحصن صورت گرفته در اعتراض به تصویب بودجه ی تبعیض آمیز و عدم تحقق وعده های بهبود معیشتی و بیعدالتی مفرط میان فرهنگیان وسایر اقشار جامعه و احساس عدم حمایت وجود حمایت های لازم وزارت خانه و وضعیت نا به سامان بیمه درمانی و وضعیت رقت بار نهادهای حمایتی – اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش و مشکلات آموزشی مدارس و دانش آموزان و… و همین طور تعرض های پی در پی به جان و مال و شرافت همکاران صورت گرفت.
منبع: تارنمای کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
درهمین رابطه:
اعتصاب معلمان دبیرستان های دهخدا وشهیدقریشیها کرج
همکاران در دبیرستان دهخدا کرج در روز سه شنبه 30دی ماه ودبیران دبیرستان شهیدقریشیها کرج درروز چهارشنبه 1بهمن در اعتراض به مشکلات معیشتی خود وتبعیض بین معلمان و کارکنان سایر دستگاهها از رفتن به کلاس درس خو داری کردند.
منبع: : تارنمای کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
تجمع فرهنگیان و معلمان شاهرود در اعتراض به عدم رتبه بندی معلمان در محل آموزش و پرورش
جمعی از فرهنگیان شاهرود در اعتراض به عدم رتبه بندی معلمان در محل اموزش و پرورش شاهرود تحصن کردند.
به گزارش1بهمن نسل شاهوار،جمعی از معلمان شاهرود در اعتراض به وزارت آموزش و پرورش در عدم رتبه بندی و افزایش حقوق تجمع کردند.
این تجمع ظهر روز 30دی در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود انجام شد و با صحبت های مسئولین مبنی بر پیگیری خواسته های معلمان و فرهنگیان پایان یافت.
فرهنگیان و معلمان خواستار رتبه بندی خود توسط وزارت آموزش و پرورش بر اساس مدرک تحصیلی و به تبع آن افزایش حقوق می باشند.
اعتصاب وتجمع اعتراضی معلمان شهر مریوان درمقابل آموزش وپرورش این شهر
براساس گزارش رسیده، روز سه شنبه 30 دیماه، معلمان و دبیران شماری از مدارس مریوان در اعتراض به موضع دولت جدید در قبال وضعیت معلمین دست به اعتصاب و تجمع زدند.
برپایه گزارش مزبور، در جریان این اعتصاب دبیرستان هایی از جمله «وحدت، شریعتی، شاهد و خمینی» تعطیل شدند. همچنین تعدادی از معلمین نیز روز سه شنبه در مقابل آموزش و پرورش رژیم در شهر مریوان دست به تجمع اعتراضی زده و اعلام کرده اند: «روز چهارشنبه اول بهمن ماه نیز بار دیگر در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در شهر مریوان تحصن خواهند کرد.» همچنین اخرین اخبار رسیده حاکی ار این است که ساعت نه و نیم صبح روز چهارشنبه تا حدود یک بعدظهر حدود پانصد تن از معلمین زن و مرد مریوان در مجاورت اداره اموزش و پرورش مریوان تجمع باشکوهی برگزارکردند ودر پایان بیانیه ای که بدین مناسبت صادر شده بود توسط لقمان ویسی عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان قرائت گردید. متن بیانیه صادر شده به دین شرح است.
فرهنگیان عزیز:
تجمع امروز ما بنا به جهت وضعیت منزلت و معیشت نامطلوب جامه فرهنگیست که در سالیان اخیر هرگز روند روبه رشدی نداشته و متأسفانه تاکنون وعده های مکرر دولت ها جهت تغییر این وضعیت جنبه عملی نیافته است.خواست های جامعه فرهنگی به بهانه هایی چون مصرفی بودن آب نادیده گرفته می شود و چنین است که شأن منزلت معلم مورد بی مهری قرار گرفته است. وزیر فعلی آموزش و پرورش همچون غالب وزرای پیشین برنامه ای جدی و عملی برای حل مشکلات صنف معلمین نداشته و همچنان در نظر دارد که با وعده های عملی نشده از حرکت اعتراضی معلمین جلوگیری نماید. ما معلمین مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان مریوان خواسته های بر حق صنفی خود را به شرح زیر اعلام می نماییم:
۱ـ آزادی فعالین صنفی در بند و همچنین لغو احکام و محکومیت های قضایی و همچنین احکام مربوط به هیات های تخلفات اداری فعالین صنفی
۲ـ اجرای بند ۵ قانون خدمات کشوری
۳ـ تأسیس بانک فرهنگیان
۴ـ تشکیل بیمه مستقل فرهنگیان
۵ـ رفع تفاوت شغلی فرهنگیان با کارکنان سایر وزارتخانه ها
۶ـ برابری حقوق کامل کارکنان زن و مرد
۷ـ ارائه هر چه سریعتر طرح رتبه بندی معلمان به مجلس
۸ـ اجرای بند ـ ایجاد فضای مناسب جهت امنیت حقوقی معلمین
۹ـ پرداخت حق نوار مرزی در شهرهای مرزی کشور و به صورت خاص مریوان
منبع:سایت پیام
عدم حضورسرکلاس معلمان برخی ازمدارس استان قزوین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی ماه و ۱ بهمن ماه)
سکوتی بلندتر از فریاد؛ صدای ما را بشنوید
یک معلم نه کارانه ی ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ذهاب، نه حق مأموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا دارد و نه کمک های غیر نقدی ماهیانه، نه پاداش آخر سال دارد و نه مانند شرکت های دولتی پاداش بستن حساب ها، نه مانند برخی از کارکنان، وام های چند ده میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان دارد.
در استان قزوین در راستای رساندن مطالبات جامعه فرهنگیان استان به گوش مسئولان در برخی از مدارس استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی ماه و ۱ بهمن ماه) معلمان و فرهنگیان با عدم حضور در کلاس ها خواستار توجه مسئولان و پیگیری مطالبات به حق آنها شدند.
به گزارش1بهمن همشاگردیها،معلمان معترض با بیان دغدغه ها و نیازهای خویش خواستار رسیدگی هر چه سریع تر در خصوص وضعیت حقوقی و رفاهی خانواده بزرگ معلمان شدند.
یکی از دبیران با بیان شمه ای مشکلات موجود فرهنگیان مهمترین خواسته های معلمان را چنین عنوان کرد: توجه جدی به مشکلات معیشتی خانواده فرهنگیان و میزان حقوق آنها، توجه به مشکلات مدارس و کمبود سرانه پرداختی هر دانش آموز، توجه جدی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش و تصویب این لایحه در مجلس،
یکی دیگر از معلمان اظهار کرد: یک معلم نه کارانه ی ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ذهاب، نه حق مأموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا دارد و نه کمک های غیر نقدی ماهیانه، نه پاداش آخر سال دارد و نه مانند شرکت های دولتی پاداش بستن حساب ها، نه مانند برخی از کارکنان، وام های چند ده میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان دارد.
وی ادامه داد: ما خواستار آن هستیم که هر چه سریع تر طرح رتبه بندی معلمان قبل از پایان سال را اجرایی کنند و آن در حکم سال جاری اعمال نمایند.
یکی دیگر از دبیران اعلام کرد: خواسته ما تنها این است که تبعیض موجود در نگاه های مسئولان نسبت به معلمان برداشته شود. ما نه زیاده خواه هستیم و نه چیزی ماورای حقوقمان را می خواهیم.
وی عنوان کرد: بهترین راه برای یک معلم آن است که از معلمی دست بردارد! چرا که با حقوق یک میلیون و ۵۰ هزار تومان مگر می شود امور خانواده و زندگی را با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و هزینه های کمر شکن زندگی چرخاند؟!
یکی از مدیران هنرستان های قزوین در خصوص واکنش مسئولان استانی در قبال این اعتراضات اظهار کرد: در حال حاضر با مدیر کل آموزش و پرورش صحبت کردیم و سخنان به حق معلمان را به گوش وی و دیگر مسئولان رسانده ایم.
وی اعلام کرد: مدیر کل اموزش و پرورش به ما گفتند “من در حال حاضر در تهران هستم و صدای شما را به گوش وزیر آموزش و پرورش و سخنگوی دولت خواهم رساند”.
اعتصاب ده‌ها معلم در سقز
گفته می‌شود، شماری از معلمان شهرهای بوکان، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه، ارومیه و نقده نیز در اعتراض به سیستم آموزشی به این اعتصاب پیوستند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری نمودند.
علی‌رغم فشار نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بر معلمان و فعالان صنفی سقز، معلمان کُرد از حضور در کلاس‌های درس خودداری نمودند.
به گزارش 1بهمن کُردپا، روز سه‌شنبه سی‌ام دی‌ماه، شمار چشمگیری از معلمان مدارس سقز به نشانه اعتراض به وضعیت نامناسب آموزش و پرورش،دست به اعتصاب زدند.
بیش از نیمی از معلمان در اتاق‌های دبیران مدارس حاضر و از رفتن به کلاس‌های درس امتناع نمودند.
یک منبع مطلع اعلام کرد: این اعتصاب در میان معلمان مقطع متوسطه چشمگیرتر بوده و معلمانی که در کلاس‌های درس حاضر شده از تدریس دروس خودداری کردند.
این منبع افزود: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (بیست و هفتم و بیست و هشتم دی‌ماه)، شمار چشمگیری از معلمان شهرهای دیگر کُردستان ایران به اداره اماکن احضار و تهدید شده بودند که از شرکت در این اعتصاب خودداری کنند.
گفته می‌شود، شماری از معلمان شهرهای بوکان، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه، ارومیه و نقده نیز در اعتراض به سیستم آموزشی به این اعتصاب پیوستند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری نمودند.
اعتصاب معلمان مدارس سنندج
برپایه گزارش دریافتی، روز سه شنبه 30 دیماه، معلمان و دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر سنندج در هماهنگی با معلمان سراسر ایران دست به اعتصاب زدند.
برپایه این گزارش، معلمان و دبیران مدارس سنندج در هماهنگی با معلمان سراسر ایران در اعتراض به وضعیت معیشت و پائین بودن حقوقهایشان از رفتن به سرکلاس درس خودداری کردند. معلمان در این حرکت اعتراضی علیرغم رفتن به مدرسه، از حاضر شدن در سرکلاسها خودداری کردند و با وجود دخالت نیروهای امنیتی رژیم همچنان از رفتن به سر کلاسها سرباز زدند
منبع:سایت پیام
تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه مقابل اداره کل آموزش و پرورش
فرهنگیان استان کرمانشاه در اعتراض به عملکرد دولت و مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در مقابل این اداره کل تجمع کردند.
به گزارش 1بهمن مرصاد، پیش از ظهر روز1بهمن جمعی از فرهنگیان استان کرمانشاه با تجمع در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت در قبال فرهنگیان اعلام کردند.
بر اساس این گزارش فرهنگیان معترض نسبت به نحوه مدیریت مدیر کل آموزش و پرورش و همچنین توجه دولت به حقوق و مزایای معلمان اعتراض داشتند.
تجمع کنندگان با شعارهایی مثل «دولت تدبیر و امید معلم از تو نا امید» و «مدیر کل ناتوان استعفا استعفا» اعتراض خود را اعلام کردند.
درباره اعتراضات معلمان!
هفته گذشته شش هزار نفر از معلمان سراسر کشور با امضای طوماری ۱۳ متری و تقدیم آن به رییس مجلس و کمیسیونهای مرتبط با آموزش و پرورش، به وضعیت معیشتی و رفاهی خود اعتراض کرده بودند. در این طومار آمده بود معلمان از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند. در این زمینه یکی از فعالین صنقی معلمان گفت:اگر چه مشکلات کلان اقتصادی زیادی وجود دارد اما نگاه مسئولین به امر آموزش و پرورش نیز باید اصلاح شود.
به گزارش1بهمن تامین24،در ادامه این اعتراضات صنفی، یکی از معلمان تهران ، اظهار داشت مشکل اصلی معلمان همچون سالیان گذشته تبعیض میان آن‌ها و کارمندان در دیگر سازمان‌ها و ادارات دولتی است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات معلمان افزود به لایحه مدیریت خدمات کشور توجهی نمی‌شود و معلم تازه استخدام شده با معلمی با ۲۳ سال خدمت حقوق یکسانی را دریافت می‌کند.
از سوی دیگرحق مسکن، یارانه مسکن و بن خواروبار برای معلمان تعریف نشده است و این مسئله در کنار دستمزد پایین معلمان مشکلات معیشتی بسیاری را برای فرهنگیان جامعه ایجاد کرده است.
عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز با تأیید مشکلات فوق الذکر تصریح کرد در اساس حقوقی مانند حق خواروبار و مسکن در ضوابط مربوط به حقوق و مزایای معلمان وجود ندارد.
محمود ایمان‌زاده گفت:در مورد پایین بودن حقوق معلمان طی نشستهایی که با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس داشته‌ایم و آن‌ها ضمن تایید مششکلات مدکور و وجود اراده برای حل آن‌ها عنوان کرده‌اند به دلیل مشکلات کلان اقتصادی مانند کسری بودجه و وجود تحریمهای اقتصادی امکان مالی چنین کاری وجود ندارد.
ایمان‌زاده خاطر نشان کرد اگر چه مشکلات کلان زیادی وجود دارد اما بایستی نگاه به آموزش و پرورش نگاه کلان‌تر و جامع تری باشد و همه مسئولان رنبه اول را به مسائل آموزشی و پرورشی بدهند چرا که اگر این حوزه آیاد شود حوزه‌های دیگر نیز متاثر از آن خواهند بود و آباد خواهند شد.
این فعال صنفی معلمان تاکید کرد متاسفانه چنین نگاهی در مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش وجود ندارد و همین مسئله عامل بسیاری از مشکلات در این حوزه شده است.
بدنبال تحصن دیروز معلمان مدارس شهر مریوان،اعتصاب معلمان امروز ١ بهمن هم ادامه داشت. از ساعات اولیه صبح امروز معلمان درجلو اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. ابتدا فعالین کانون صنفی معلمان مطالبات مکتوب معلمان را در میان حاضرین پخش نمودند. سپس این مطالبات توسط یکی از معلمان برای حاضرین در تجمع قرائت شد و معلمان با کف زدن ان را تایید نمودند.
معلمان مریوان انتظار داشتند مسوولین آموزش و پرورش در جمع انها حاضر شده و چیزی بگویند. اما از انها خبری نشد. در اطراف تجمع معلمان، نیروهای حراست و لباس شخصی ها حضور داشتند. تجمع معلمان در ساعت یک بعد از ظهر خاتمه یافت. معلمان اعتصابی می گویند منتظر عکس العمل وجواب وزارت آموزش و پرورش به خواستهایشان هستند.

امروز همزمان با اعتصاب معلمان مریوان. بخشهایی از دبیران هنرستان ها ودبیرستانهای سنندج وسقز هم دست به اعتصاب زدند و به مدارس نرفتند.
همچنین در شهر کرمانشاه هم زمزمه اعتصاب در میان معلمان از دیروز وجود داشته است.

معلمان می گویند، ناهماهنگی کانون های صنفی معلمان در هر شهر و عدم اطلاع رسانی و آمادگی وتدارک لازم، موجب شده است که مبارزه و یک اعتصاب هماهنگ و سراسری در میان معلمان هر شهر وجود نداشته باشد. بعلاوه انفعال کانون صنفی سراسری معلمان و بی تفاوتی نسبت به بیحقوقی معلمان نیز باعث شده که اعتصاب معلمان سراسری نشود.
به نظر می رسد کانون صنفی سراسری معلمان بجای اینکه موجب اتحاد صفوف معلمان در سطوح مختلف مدارس چه دریک شهر وچه در سراسر کشور باشد باعث و بانی تحمل و انتظار و یاس و تفرقه در میان معلمان است. مبارزه معلمان برای احقاق حقوقشان و علیه شرایط کار و زندگی طاقت فرسا، تنها با یک اتحاد سراسری و مبارزه سراسری به نتیجه و پیروزی می رسد. بدست گرفتن کانون های صنفی معلمان در هر شهر و یک کانون عالی در راس همه، توسط معلمان مبارز یک شرط دیگر این پیروزی است.
جا دارد معلمان دیگر شهرهای کردستان و در سراسر ایران، از اتحاد و همبستگی و همدلی معلمان مریوان بیاموزند و اعتصاب معلمان مریوان و سنندج بتواند نقطه آغازی شود برای مبارزه سراسری معلمان در ایجاد شرایطی که شایسته این بخش بزرگ زحمتکشان جامعه است.

===================
بیانیه مطالبات معلمان مریوان
در روزهای گذشته شاهد حرکات اعتراضی و مطالباتی معلمان، همزمان در بسیاری از شهرهای کشور بوده ایم. این حرکات، اگرچه در اشکال گوناگونی بروز یافته اند، اما همگی مطالبات واحدی را تعقیب می کنند و اعتراض شان نیز به موضوع واحدی است.
در توماری با امضای 6000 نفز از معلمان، مطالبۀ مرکزی آنان که در دیگر حرکات گفته شده نیز طرح گردیده، به روشنی اعلام شده است. امضا کنندگان تومار بر این واقعیت دردناک تصریح دارند که امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموماً در زیر خط فقر به سر می‌برند. آنان به تأکید از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهند که «به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند». خواست زندگی شرافتمندانه ای که در این تومار آمده است، ابداً زیادت خواهانه نیست، بلکه تنها به معنای نجات از زیستن در زیر خط فقر است.
معلمان به طرح مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه اکتفا نمی کنند، بلکه به اعتراض علیه تبعیض و بیعدالتی ریشه دار در سیستم اداری کشور نیز دست می زنند و بر پایۀ تجربیات طولانی مبارزات شان در جمهوری اسلامی و مواجهه مکرر و مداوم با تبعیض و بیعدالتی، اعلام می کنند که «به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر (حاکمیت تبعیض و بیعدالتی) عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.» معلمان، با ستوه آشکار از وعده های چند ده سالۀ جمهوری اسلامی در بارۀ تأمین سعادت و عدالت، اعلام می کنند که «از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی اند و از مجلس و دولت انتظار عمل دارند.»
مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه، اعتراض به تبعیض و بیعدالتی – خواه تبعیض حقوقی، خواه تبعیض اقتصادی – و به طور کلی حرکاتی که این روزها در میان معلمان مشاهده می کنیم، ویژۀ وضع معلمان نیست. این وضع در میان گروه های وسیعی از مردم کشورمان، و ای بسا در میان اکثریت مردم کشور، جریان دارد. طنین تجمعات وسیع چندی پیش پرستاران، با مطالبات مشابه هنوز فرو ننشسته است. به علاوه حرکاتی با جوهر یکسان و در اعتراض به مسخ کامل قانون کار را هر روزه در میان کارگران و دیگر زحمتکشان کشورمان می بینیم. در این ماه های پایانی سال که تعیین حداقل دستمزد کارگران و حداقل حقوق کارمندان دولت از موضوعات مطرح مربوط به معیشت جاری مردم بوده است، و مقایسه این حداقل ها با تخمینهای موجود از خط فقر، تنگناهای معیشتی این گروه های وسیع جمعیتی کشور را آشکارتر کرده است. در تصویری بسیار کلی می توان گفت که این گروه ها به اتکاء دستمزد یا حقوقی که در جمهوری اسلامی – خواه از طریق دولت، خواه از جانب سرمایه – نصیب می برند، در خوشبینانه ترین تخمینها، تنها قادر به تأمین نیمی از حوایج پایه ای زندگی شان اند.جهش 30درصدی قیمت نان در ماه های اخیر، که رزق روزانۀ مردم است، به دهشت این تصویر می افزاید. گزارشهای حاکی از نسیه بری فزایندۀ نان، که در رسانه های داخل کشور انتشار می یابند، دیگر نادر نیستند.

============================

عضو کانون صنفی معلمان خبر داد:
تعویق سه ماه «اضافه تدریس» قریب به نیم میلیون معلم
1393-10-10

عضو کانون صنفی معلمان ایران از تعویق سه ماهه در پرداخت «اضافه تدریس» فرهنگیان خبر داد. این در حالی است که از یک میلیون و ۱۳ هزار فرهنگی شاغل در وزارت آموزش و پرورش، حدود نیمی از آن‌ها در مدارس اضافه تدریس انجام می‌دهند.
«محمدرضا نیک‌نژاد» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اضافه تدریس فرهنگیان با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال تحصیلی پرداخت نشده است.
او همچنین درباره یکی دیگر از مشکلات صنفی معلمان اعلام کرد: حق تصحیح برگه‌های امتحانی و مراقبت از جلسات امتحان در ماه‌های خرداد و شهریور نیز به معلمان پرداخت نشده است.
نیک‌نژاد تصریح کرد: این در حالی است که هنوز بخشی از حق تصحیح برگه‌های امتحانی و مراقبت از جلسات امتحان در سال گذشته پرداخت نشده است.
او در ادامه گفت: تعویق سه ماهه اضافه تدریس معلمان در وضعیت اقتصادی امروز کشور هیچ توجیهی ندارد و به گسترش نارضایتی معلمان از وزارت آموزش و پرورش و دولت دامن می‌زند.
این فعال صنفی معلمان در پایان گفت: در حالی که دولت و وزارت آموزش و پرورش پول فرهنگیان را در حساب‌های خود نگه داشته‌اند، فرهنگیان مجبورند فشار شرایط نامناسب اقتصادی کشور را تحمل کنند.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=237934

=========================

عضو کانون صنفی معلمان ایران:
افزایش بودجه رضایت مالی معلمان را جلب نکرده است
1393-10-21,

عضو کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به ادعای دولت مبنی بر سهم ۹۸ درصدی حقوق معلمان از بودجه وزارت آموزش و پرورش، گفت افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴، جوابگوی هزینه‌های این وزارتخانه نخواهد بود.
«محمدرضا نیک‌نژاد» با اشاره به اشتغال حدود یک میلیون فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش، به ایلنا گفت: وزیر و معاونان این وزارتخانه بار‌ها گفته‌اند که بیش از ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می‌شود. این در وضعیتی است که هیچ کدام از کارکنان آموزش و پرورش اعم از معلمان، معاونان و آن بخش از نیروهای ستادی که در مدارس مشغول به کارند از شغل خودشان رضایت مالی ندارند..
این فعال صنفی همچنین با اشاره به نیاز ۶۰ درصد از مدارس کل کشور به نوسازی و نیاز ۳۰ درصد دیگر از مدارس به ایمن سازی، تصریح کرد: وقتی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید ۹۸ درصد از بودجه این وزارتخانه صرف حقوق کارکنان می‌شود، معلوم نیست چه میزان از این بودجه صرف کیفیت بخشی به آموزش یا نوسازی و ایمن سازی مدارس می‌شود.
نیک‌نژاد گفت: این در حالی است که مدارس کلان شهر‌ها و شهرهای متوسط، هزینه‌های جاری خود مانند هزینه‌های آب، برق، گاز و… را از والدین می‌گیرند.
او قضاوت معلمان و فرهنگیان نسبت به عملکرد وزیر آموزش و پرورش را منفی ارزیابی کرد و گفت: اگر معلمان به صورت جدی نسبت به شیوه مدیریت آقای فانی در وزارت آموزش و پرورش اعتراض نمی‌کنند، فقط به این دلیل است که بد‌تر از وضعیت حال حاضر را در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده‌اند.
عضو کانون صنفی معلمان ایران در پایان گفت: دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی خوب عمل کرده است اما متاسفانه کادر آموزش خوبی ندارد و یک میلیون معلم و خانواده‌هایشان از این جهت از دولت ناراضی‌اند.
گفتنی است سهم وزارت آموزش و پرورش از لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به بودجه امسال این وزارتخانه ۴/ ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
پایان پیام

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241071

با امضای طومار؛
۶ هزار معلم خطاب به مجلس: به جای تعریف و تمجید حقوق عادلانه می‌خواهیم
1393-10-23,

حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.
در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند.
امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.
متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی
سلام علیکم
همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد.
هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید.
به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.
امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید.
معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند.
ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241973

================================
چهارمین ترور معلمان در سیستان و بلوچستان

صبح روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، کمال گمشادزهی، مدیر بومی و بلوچ مدرسه شهید قلنبر شهرستان سراوان مورد سوء قصد افراد مسلح قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این ترور بر خلاف ترور معلم‌های غیر بومی، به درگیری‌های طائفه‌ای نسبت داده شد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان درتبعید»، این ترور حوالی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح و در حین عزیمت این معلم بلوچ، به محل کارش و با شلیک افراد نا‌شناس به ناحیه شکم و لگن، صورت گرفته است.
علی مرادی، مدیر روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرگزاری مهر، توضیح داد که: «مدیر این مدرسه به دلیل اصابت ۶ گلوله به ناحیه شکم و لگن پس از انتقال به بیمارستان رازی شهرستان سراوان فوت کرد.
کمال گمشادزهی مدیر مدرسه شهید قلنبر سراوان دارای ۸ سال سابقه خدمت بود و پیش از این در شهرستان سرباز خدمت می‌کرد و مدت دو سال بود که به صورت انتقال موقت در شهرستان سراوان مشغول به کار شده بود.
از ابتدای سال تاکنون چهار معلم به نام‌های عیسی شهرکی سیستانی، جواد نوروزی سیستانی، رضا سرگزی سیستانی و کمال گمشادزهی بلوچ به دلیل حملات مسلحانه جان خود را از دست دادند اما تنها حادثه‌ای که به اقدامات» غیر تروریستی «نسبت داده شده است ترور کمال گمشادزهی می‌باشد.
گفتنی است پس از ترور عیسی شهرکی در نصیر اباد مسئولان امنیتی منجمله حسین ذوالفقاری معاون انتظامی وزارت کشور این ترور را به اقدامات» غیرتروریستی «و صرفا» مجرمانه «نسبت داد اما دو روز پس از آن ۳۰ نفر از شهروندان بلوچ روستای نصیر اباد بازداشت و به ۱۸ نفر از آن‌ها اتهام» تشکیل گروه تروریستی و ترور معلمان و ده‌ها مورد ترور دیگر، نسبت داده شد.

=====================
دادگاه با چه مدرکی کانون معلمان را منحل کرده است؟

rasol3

سه‌شنبه ۷ بهمن ۱٣۹٣ – ۲۷ ژانويه ۲۰۱۵

* وکیل کانون صنفی معلمان ایران، رای دادگاه انقلاب را در محکومیت معلمان زندانی مخدوش می‌داند

«پیمان حاج محمود عطار»، وکیل کانون صنفی معلمان در گفتگویی با «حقوق معلم و کارگر» گفته: «مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از حقوق معلم و کارگر، پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان و همچنین وکیل «رسول بداقی» و «سید محمود باقری» گفته در بیش‌تر احکام صادره برای اعضای کانون صنفی معلمان، یکی از دلایل صدور حکم، عضویت آن فرد در کانون صنفی غیرقانونی معلمان یا کانون منحله‌ی صنفی معلمان ایران، عنوان شده در حالی که مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است.
وبسایت «حقوق معلم و کارگر» که خود را به عنوان اولین سایت پوشش‌دهنده‌ی مسایل روز معلمان و کارگران ایران و جهان و با هدف آموزش حقوق شهروندی، پاسخ به سوالات حقوقی و آگاهی‌بخشی پیرامون مسایل روز معلمان و کارگران معرفی کرده ضمن انتشار این گفتگو نوشته: «پس از اعتراضات صنفی گسترده معلمان در زمستان ۱٣٨۵ در تهران و برخی شهرهای دیگر، برخوردهای انتظامی و امنیتی شدیدی با معلمان صورت گرفت که به سال های بعد نیز کشیده شد. از سال‌های بعد اتهام جدیدی به اتهامات اعضای بازداشت شده کانون صنفی معلمان ایران اضافه شد، مبنی بر عضویت در تشکل غیرقانونی و یا منحله‌ی کانون صنفی معلمان که بر همین اساس احکام زندان سنگینی نیز برای برخی اعضای کانون مانند رسول بداقی، سید محمود باقری، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی صادر گردید.»
گفت‌وگوی این وبسایت با پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان در پی می‌آید.

rasol

* جناب عطار ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشته‌اید لطفا در ارتباط با اتهام غیرقانونی بودن فعالیت‌ها و یا منحله بودن کانون صنفی معلمان بفرمایید آیا این اتهام مبنای قانونی دارد؟ به عبارت دیگر به چه دلایلی فعالیت‌های کانون قانونی است؟

– در بیشتر احکام دادگاه‌ها که در رابطه با محکومیت اعضای کانون صنفی معلمان صادر گردیده است، یکی از دلایل صدور حکم عضویت آن فرد در کانون صنفی غیرقانونی معلمان یا کانون منحله‌ی صنفی معلمان ایران، عنوان شده است. در حالی که قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های این معلمان، به هیچ دلیل و موردی که دلالت بر انحلال یا غیرقانونی بودن تاسیس و فعالیت کانون داشته باشد، در پرونده اتهامی خود و حکم صادره اشاره ننموده‌اند. مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی، حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است که عضویت در آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
کانون صنفی معلمان در سال ۱٣۷٨ پس از تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور و پیمایش مراحل و تشریفات قانونی، موفق به دریافت پروانه تاسیس و فعالیت از شخص وزیر کشور وقت گردید. همه فعالیت‌ها، جلسات، مجامع عمومی سالیانه کانون، با نظارت و حضور نماینده وزارت کشور برگزار شده است و کلیه‌ی آن مصوبات به وزارت کشور اعلام گردیده است. علاوه بر این‌ها نه تنها تاکنون هیچ مرجع قانونی و قضایی حکمی مبنی بر انحلال کانون صنفی معلمان صادر نکرده است؛ بلکه در سال ۱٣٨۹ که نماینده حقوقی وزارت کشور، دادخواستی مبنی بر انحلال کانون صنفی معلمان تقدیم دادگاه عمومی تهران نمود، این دادگاه رای به رد دادخواست وزارت کشور صادر کرد. وزارت کشور نیز در مهلت قانونی به رای صادره اعتراضی ننمود؛ در نتیجه رای دادگاه مبنی بر ابقای کانون قطعی شد.
لذا از حیث محکوم نمودن اعضای کانون صنفی معلمان به جهت حضور در کانون، رای دادگاه انقلاب مخدوش می‌باشد.

* موضوع دیگر این که اخیرا شما به عنوان وکیل، اقداماتی را برای آزادی آقایان رسول بداقی و سید محمود باقری دو تن از اعضای کانون انجام داده‌اید و اعلام شده که ادامه‌ی زندانی بودن این دو معلم غیر قانونی است. لطفاً در این باره نیز توضیح دهید.

– در این باره نخست باید بگویم که هر محکومی، دارای حقوقی قانونی است که این حقوق، در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی درج شده است. برابر مواد قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱٣۹۲ که لازم‌الاجرا است، هر محکوم به زندان دارای حقوق غیرقابل سلب می‌باشد. از جمله این که چنانچه اتهامات متهم متعدد باشد و دادگاه احکام کیفری متعدد برای وی صادر کند؛ بایستی همه‌ی محکومیت‌ها تجمیع شده و براساس فرمول مندرج در ماده ۱٣۴ قانون مجازات اسلامی، این محکومیت‌ها محاسبه و اجرا شود.
دوم اینکه، هر محکومی پس از سپری کردن یک دوره زندان، می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود یا اینکه از عفو رهبری در عدم اجرای حکم محکومیت بهره‌مند گردد. نکته‌ی آخر اینکه حتی اگر محکوم از هیچ‌یک از حقوق قانونی اشاره شده استفاده نکند؛ می‌تواند با سپردن تامین مناسب برای رفتن به مرخصی و یا بازگشت نزد خانواده‌اش اقدام کند.
متاسفانه، آقای رسول بداقی در طول شش سال حبس خود در زندان رجایی شهر از هیچ‌یک از حقوق قانونی خود بهره‌مند نشده و حتی از اعزام به مرخصی و ملاقات با همسر و فرزندان معصومش در بیرون از زندان و در خانه محروم بوده است. هر دو این بزرگواران به طور کلی از این حقوق قانونی خود بهره‌ای نبرده‌اند. در حالی که مشمول همه‌ی حقوق و مزایای قانونی یاد شده بوده و براساس قاعده‌ی مشهور حبس‌زدایی، نماینده محترم دادستان می‌بایستی ادامه‌ی حبس آنان را به مجازات‌های جایگزین و حتی لغو مجازات تبدیل کند؛ اما متاسفانه تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

=======================

پرستاران

یک کنش‌گر صنفی تشریح کرد:
مصوبه‌ای که عامل تبعیض دو جانبه علیه معلمان شده است
1393-11-29, 16:31
یک کنش‌گر صنفی معلمان از تبعیض‌های به وجود آمده درون جامعه فرهنگیان و همچنین بین معلمان و سایر کارکنان دولت در پی مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» انتقاد کرد و اجرایی شدن این مصوبه را بدون در نظر گرفتن حقوق صنفی معلمان ناعادلانه خواند.
«مهدی بهلولی» فعال حقوق صنفی معلمان پیرامون تاثیر این مصوبه بر تبعیض بین جامعه فرهنگیان، به ایلنا گفت: این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیاتا مزایای شغلی معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است.در حالیکه همه می دانند بار سنگین ارائه ی خدمات آموزشی به عهده معلمان است،اما عملا می بینیم که در چنین طرح هایی سهم آنان،نادیده گرفته می شود.
وی در این رابطه با ذکر مثالی گفت: مثلا معلمی که تا سال قبل در مدرسه تدریس می‌کرد امسال در اثر جابه جایی شغلی به وزارتخانه منتقل شده و جزئی از کارمندان وزارتخانه شده به یکباره با افزایش فوق العاده شغلی مواجه شده درحالیکه رنج و زحمت اصلی را معلمانی می‌کشند که در ارتباط تنگاتنگ با مدرسه و دانش آموزان هستند و اگر قرار است افزایشی در فوق العاده‌ها صورت بگیرد متعلق به این قشر زحمتکش است.
این فعال صنفی ادامه داد: مصوبهٔ هیئت وزیران در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ است که طبق آن کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
به گفتهٔ بهلولی این مصوبه در یک سالهٔ اخیر، بدون اینکه شامل معلمان شود، در بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌های دولتی اجرایی شده است.
او افزود: خبرهایی که این روزها در میانه مذاکرات تصویب بودجه مجددا در برخی از خبرگزاری ها در ارتباط با این مصوبه مطرح شده بر موج نارضایتی معلمان
بهلولی افزود: از سال ۹۲ این مصوبه در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی کم و بیش اجرایی شده است، یعنی با این مصوبه در حال حاضر یک کارمند وزارتخانه که دارای مدرک کار‌شناسی است به جای اینکه ضریب فوق العاده‌اش ۸۰۰ باشد به ۱۰۰۰ رسیده است که با این کار حدودا ۱۰۰هزار تومان به حقوق این فرد اضافه می‌شود. در حالیکه یک معلم شاغل در مدرسه حتی اگر مدرک تحصیلی بالایی داشته باشد چنین مبلغی به عنوان فوق العاده دریافت نمی‌کند.
این کنشگر صنفی با بیان این سئوال که معلمی که با مدرک کار‌شناسی به بالا در یک مدرسه مشغول به کار است چرا مشمول این مصوبه نمی‌شود؟ گفت: این مصوبه و بحث‌های پیرامون آن اخیرا دوباره از طریق خبرگزاری‌ها مطرح شده و بر موج نارضایتی معلمان که شاهد افزایش نیافتن بودجه آموزش و پرورش هستند افزوده است. سوال این است که چرا شغل معلمی با حساسیت‌های بالایی که دارد شامل دستور العمل افزایش فوق العاده شغلی نمی‌شود.
بهلولی در ادامه به تفاوت در مزایای در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت و تبعیض های موردی موجود در فیش های حقوقی اشاره کرد وگفت: کارمندی که در وزارتخانه کار می‌کند از مزایایی برخوردار است که شامل معلمان نمی شود. برای مثال آن‌ها از مزایایی چون ایاب و ذهاب و غذا برخوردارند.
وی گفت: درج مبلغ اضافه کار روی فیش حقوقی کارکنان وزارتخانه و عدم درج آن روی فیش حقوقی معلمان از دیگر تبعیض‌هایی است که وجود دارد. از طرفی آن‌ها دارای دفترچه‌هایی هستند که از طریق آن مواد شوینده و برنج و روغن و… دریافت می‌کنند در حالیکه برای معلمان چنین مزایایی در نظر گرفته نمی‌شود.
ضرورت پاسخگویی دولت
این فعال صنفی در ادامه ضمن انتقاد از شیوهٔ اجرای این مصوبه، دولت یازدهم را ملزم به ارائهٔ پاسخ در این زمینه دانست و گفت: با توجه به اینکه بودجهٔ آموزش و پرورش امسال تغییر محسوسی نداشته است، دولت یازدهم باید پاسخ مناسبی در قبال شبهات پیش آمده برای معلمان داشته باشد. متاسفانه مسولین این چرخه را شبیه به قطاری می‌بینند که آن افرادی که جلو نشسته‌اند باید از امتیازات بیشتری برخوردار باشند. در حالیکه اساسا آن‌ها که بیشترین سختی را تحمل می‌کنند در انتهای قطار نشسته‌اند و از کمترین حمایت‌ها برخوردارند.
وی اضافه کرد: با شرایط پیش آمده این تصور در جمعی از فعالان صنفی تقویت شده که دولت یازدهم شبیه به تکنوکرات‌ها عمل می‌کند. یعنی بالادستی‌ها را در نظر می‌گیرد و نسبت به بخش‌های پایینی بی‌توجه است.
وی در پایان گفت: مسالهٔ اصلی که این روز‌ها دغدغهٔ ذهنی همه معلمان شده است، بی‌عدالتی اقتصادی است. مسولین همواره می‌گویند باراصلی آموزش و پروش بر دوش معلمان است اما این تنها در حد حرف باقیمانده است. چون موقعی که می‌خواهند دستمزد معلم را بدهند معلم هیچ سهمی نمی‌برد و اما در زمان انتخابات معلمان اهمیت پیدا می‌کنند.
پایان پیام
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=253441

=================

معلمان

اعتراض صنفی معلمان در تعدادی از استان‌های کشور
1393-12-03
همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌های اعتراضات صنفی معلمان به گوش می‌رسد.
یک فعال صنفی معلمان ظهر امروز (یکشنبه ۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
به گفتهٔ مهدی بهلولی، معلمان به طرح مجدد مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.
اگر چه اعتراض صنفی معلمان امروز در دو منطقه تهران نیز گزارش شده، اما دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر بوده است. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و برخی از نقاط دیگر کشور صبح امروز در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
این فعال صنفی دلیل اعتراض امروز معلمان را طرح مجدد مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» و اجرایی شدن این مصوبه بدون در نظر گرفتن حقوق صنفی معلمان عنوان کرد و گفت: به دلیل تبعیض‌های انجام شده پتانسیل اعتراض بین معلمان بالاست، در نتیجه طرح مجدد این مصوبه به افزایش این نارضایتی‌ها دامن زده است.
بهلولی همچنین به طرح بودجه در مجلس اشاره کرد و سهم کم آموزش و پرورش در بودجه ۹۴ را یکی از دلایل گسترده شدن اعتراضات معلمان دانست و گفت: در حال حاضر هم که بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است معلمان به بودجهٔ در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش معترضند. چون هیچگونه افزایش بودجه‌ای برای سال آینده در نظر گرفته نشده و در نتیجه نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی معلمان امیدوار بود.
این فعال حقوق صنفی معلمان پیرامون تاثیر این مصوبه بر تبعیض بین جامعه فرهنگیان، به ایلنا گفت: این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیتا مزایای شغلی معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است.
معلمان به افزایش ۱۴ درصدی حقوق در سال آینده هم معترضند و معتقدند با توجه به تورم سال گذشته و طبق نظر سنجی‌هایی که در فضای مجازی در بین معلمان انجام گرفته این رقم باید بالای ۳۰ درصد باشد تا بتواند جوابگوی نیازهای قشر فرهنگیان کشور باشد.
به گفته بهلولی، قانون خدمات کشور تاکید می‌کند که «افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد» اما مسولین تفسیر نادرستی از قانون ارائه می‌دهند و افزایش حقوق را با تورم – به زعم خودشان – قابل پیش بینی سال بعد انجام می‌دهند. در حالی که چنین استدلالی بر اساس بند ۱۲۵ قانون خدمات کشوری قابل قبول نیست و اشاره به تورم قابل پیش بینی نکرده و تورمی که اتفاق افتاده را مبنای افزایش حقوق قرار داده است. بر این اساس و به صورت میانگین در سال جاری ۲۵درصد تورم داشته‌ایم که باید در افزایش حقوق سال آینده مد نظر قرار گیرد.
گفتنی است، مصوبهٔ هیئت وزیران در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ است که طبق آن کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
به گفتهٔ بهلولی این مصوبه در یک سالهٔ اخیر، بدون اینکه شامل معلمان شود، در بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌های دولتی اجرایی شده است و معلمان نسبت به این امر معترض هستند.
پایان پیام
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=254580

==================

7

عضو کانون صنفی معلمان ایران:
وجود تبعیض بین کارکنان دولت به اعتراضات معلمان دامن می‌زند
1393-12-07
اعتراضات صنفی معلمان نسبت به اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ همچنان ادامه دارد.
کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.
«محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان ایران ضمن انتقاد از بودجهٔ اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴، ضمن بیان این که «این بودجه به هیچ وجه جوابگوی تامین نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه نیست» گفت: با وجود اینکه بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۴، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش بودجه حداقلی است و به هیچ وجه تناسبی با میزان بودجه‌ای که این وزارتخانه نیاز دارد ندارد.
این در حالی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، برخی از دستگاه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.

نیک‌نژاد اضافه کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که باید به آن توجه شود. اما اختصاص بودجهٔ حداقلی برای آموزش و پرورش در سال آینده نشان می‌دهد که عملا قرار نیست کسری بودجهٔ این وزارتخانه جبران شود.
به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، کمیسیون تلفیق مجلس پس از اعتراض سوم اسفند ماه که طی آن معلمان در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی‌شان از حضور در کلاس‌های درس امتناع کرده بودند، وعده داد ۴ هزار میلیارد تومان به این بودجه (۲۲درصدی) اضافه کند.
خبری که به گفتهٔ نیک‌نژاد، هنوز در حد وعده باقی مانده است و حتی اگر عملی شود مشخص نیست سهم کادر آموزشی از این بودجه چقدر است.
این فعال صنفی در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش در دو سال گذشته گفت: متاسفانه علی رغم حمایتی که از سوی فرهنگیان از دولت یازدهم صورت گرفت، مسولین وزارتخانه تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات معلمان را برآورده کنند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برخورد با بدنهٔ نظام آموزشی کشور، که بار اصلی کار آموزش را به دوش می‌کشند رضایت بخش نبوده و همین امر بر نارضایتی گسترده معلمان دامن زده است.
اجرایی نشدن قانون خدمات کشوری که بر اساس آن مصوب شد مطابق با مدرک تحصیلی معلمان را رتبه بندی کنند و طبق آن ضریب ریالی در حقوق و دستمزدشان اعمال شود نیز از جملهٔ مطالبات اساسی معلمان در ۸ سالهٔ گذشته است. معلمان می‌گویند، مصوبهٔ افزایش فوق العاده شغل که قرار است در سال ۹۴ برای کارکنان دولت اجرایی شود تنها شامل پرسنل فرهنگی وزارتخانه می‌شود و کادر آموزشی شامل آن نمی‌شوند. این در حالیست که به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، بار اصلی فعالیت در نظام آموزشی کشور به دوش معلمان و سایر اولیاء مدرسه است که به صورت مستقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و اگر آنان به عنوان کادر آموزشی از رضایت شغلی برخوردار نباشند قطعا بر روند آموزش تاثیر گذار خواهد بود.
اشارهٔ نیک‌نژاد به مصوبهٔ هیئت وزیران است، که در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ بود. طبق این مصوبه کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
نیک‌نژاد همچنین در ادامهٔ صحبت‌هایش از پرداخت نشدن حق التدریس معلمان در ۶ ماههٔ گذشته خبرداد و گفت: بیش از ۶۰۰ هزار معلم رسمی و کادر اداری آموزشی در مدارس در ۶م اهی که از سال تحصیلی ۹۳-۹۴ گذشته فقط ۱ماه اضافه تدریس دریافت کرده‌اند و ۵ ماه دیگر آن هنوز باقی مانده و این مسئلهٔ شرایط نامناسب مالی معلمان را تشدید کرده است.

نیک‌نژاد اضافه کرد: امروز با شرایطی مواجه‌ایم که یک معلم با سابقهٔ بالای ۲۳ سال ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و این رقم برای تامین نیازهای زندگی قطعا کافی نیست و اگر همین اضافه تدریس‌ها هم نباشد نمی‌شود زندگی را گذراند.
به گفتهٔ وی، وجود بی‌عدالتی‌های گسترده در سیستم مزدی کشور باعث شده معلمان احساس کنند بین آن‌ها و سایر مزد بگیران دستگاههای دولتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و به نسبت همتایان خود در مشاغل دیگر شرایط نامطلوب تری دارند.
این فعال صنفی تاکید کرد، معلمان وقتی شرایط زندگی خود را با شاغلین در بانک‌ها و سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های نظامی و غیره مقایسه می‌کنند می‌بینند که چقدر شرایط نامناسبی را برای گذران زندگی طی می‌کنند و در این میان وضعیت معلمان حق التدریسی به مراتب بد‌تر است، زیرا به گفتهٔ نیک‌نژاد، به دلیل مشکلاتی که در ارتباط با وضعیت کاری این معلمان وجود دارد شرایط مالی نامناسب تری دارند.
لازم به یادآوری است، همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات صنفی معلمان گسترده‌تر شده است. در همین راستا، یک فعال صنفی معلمان ظهر یکشنبه (۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داده بود.

در آن روز دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر از تهران گزارش شده بود. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و… صبح یکشنبه در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
گفتنی است، معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=256045

mo-7

وبلاگ کارگری راه کارگر،حمایت قاطع خود را از حرکات مطالباتی و اعتراضی جاری در کشورمان، در میان کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان اعلام می کند، و فعالان این حرکات و نیروهای سیاسی عدالتخواه کشورمان را به تلاش در راستای حرکتی گسترده و هماهنگ علیه بیداد و فقر فرا می خواند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s