پرستاران همچنان برمطالبات خود پای می کوبند/ تصاویر از آرشیو وبلاگ

-prastaran 2وبلاگ کارگری راه کارگر: پرستاران کشور از اسفند سال پیش به ابن سو همواره با سازماندهی اعتراضات خود در برابر مجلس ، بیمارستان ها و وزارت بهداشت چه در تهران و چه در سطح استان ها ( شیراز- اهواز ) به دفعات دست به اعتراض زده و طی نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور حسن روحانی ،خواسته ها و مطالبات خود را اعلام داشته است . اعتراضات پزشکان و پرستاران بشکل توامان در رابطه با قتل نابکارانه دکتر اصغر پیر زاد همکار خود در بیمارستان خمینی اجتماع بزرگ می نمایند.

-prastaran12

 

  پرستاران در اعتراض به سیستم پزشک سالار و فساد در حوزه درمان همچنان بر اعتراضات خود پایکوبی می کنند پرستاران اعلام داشته اند در برابر وزارت بهداشت اجتماع اعتراضی خواهند داشت . 

-prastaran1

فراخوان خودجوش تجمع اعتراضی پرستاران روز6مرداد مقابل ساختمان مرکزی وزارت بهداشت و مطالبات آنان در این فراخوان آمده است :

فراخوان خود جوش پرستاران برای برپایی تجمع اعتراضی بتاریخ 6 مرداد مقابل وزارت بهداشت مورد استقبال گسترده پرستاران در سراسر کشورقرارگرفته است وخبرها نشان دهنده تدارک جهت برگزاری تجمع فردا است.
این فراخوان که درشبکه های اجتماعی منتشرشده است، جهت برپایی تجمعی بتاریخ6مردادساعت 9صبح مقابل ساختمان مرکزی وزارت بهداشت واقع در شهرك قدس – بلوار ايوانك برای اعتراض به اجرای طرح مبتني بر عملكرد ،عدم اجراي قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاري ،اجرای طرح پرستاري مهارتي صادرشده است.
کميته هاي مشترک پي گيري مطالبات پرستاري با صدوربیانیه ای بتاریخ4مرداد دراین رابطه اعلام موضع کرد.دربخش هایی از این بیانیه بنقل از خانه پرستار آمده است:
عملکرد نامناسب مسولين وزارت بهداشت در حوزه پرستاري طي يکسال گذشته و عدم توجه به خواسته هاي به حق و قانوني پرستاران واقدام به اجراي طرح هاي غيرکارشناسي مثل تربيت پرستاري مهارتي (9ماهه) و اجراي طرح ظالمانه پرداخت مبتني بر عملکرد در سطح کشور و بسته بودن باب مذاکره وگفتگو و مسدود نمودن تمامي مسيرهاي قانوني براي پيگيري مشکلات پرستاري توسط مسئولين وزارت بهداشت، موجبات اعتراضات گسترده ومستمر بدنه پرستاري را فراهم نمود وتجمعاتي اعتراض آميز در بيشتربيمارستان هاي کشور شکل گرفت وپيرو ان هم تجمعي بصورت خودجوش در 6مرداد جنب ساختمان اصلي وزارت بهداشت کليد خورد و در سايه نارضايتي گسترده موجود و سياستهاي بدور از عقلانيت و خردورزي وزارت بهداشت و فشار بي امان به بدنه پرستاري ،خبر اين تجمع مورد استقبال فراوان از سوي پرستاران در سطح کشور قرار گرفت و خبرها حکايت از آماده شدن جامعه پرستاري براي حضور ي پرشوردر اين تجمع بزرگ دارد، تا بدين طريق اعتراض شديد خود را به وضعيت اسف بار موجود پرستاري اعلام نمايند تا شايد هشداري به مسئولين وزارت و توجهي به خواسته پرستاري صورت گيرد.
از طرفي ديگر تعداد زيادي از اعضاي کميته هاي پيگيري ، منتخبين هيات مديره هاي نظام پرستاري، فعالان خانه پرستار و فعالين صنفي از سطح کشور، با در نظر گرفتن برخي ملاحظات ،درخواستهايي مبني بر تعويق زمان تجمع داشتند و پيرو آن کميته اي متشکل از نمايندگان گروههاي فوق تشکيل شد و طي جلساتي پس از بحث هاي مختلف تصميمات بشرح زير اتخاذ شد:
الف: اين کميته ضمن حمايت قاطع ازخواسته هاي به حق و قانوني جامعه پرستاري بشرح زير تاکيد و خواستار تحقق آنها در اسرع وقت مي باشد
1-اجراي بدون قيد و شرط قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري
2-برچيده شدن بساط طرح پرستاري مهارتي (6 ماهه سابق)
3-لغو طرح تبعيض آميز و پرداخت مبتني بر عملکرد
4-برگشت فوري به کار همکاران به ناحق تعليق شده در دانشگاه علوم پزشکي تهران
ب : ضمن تشکر از جامعه بزرگ پرستاري که به شکل بي سابقه اي اقتدار حرفه اي را به نمايش گذاشته تا به خواسته هاي قانوني خود برسند و آماده شرکت در اين تجمع شده بودند، درخواست مي نمايد ضمن حفظ فضاي اعتراض برگزاري اين تجمع بمدت 2 ماه به تعويق انداخته شود.
ج : انتظار ميرود مسئولين ذي ربط در اين فرصت دو ماهه متقابلا حسن نيت خود را به صورت عملي نشان داده و در نگرش و هم چنين رفتار و شيوه هاي برخورد خود با جامعه پرستاري تجديد نظر نموده ودر راستاي تحقق 4خواسته تصريح شده در بند الف اين بيانيه ،گام هاي عملي برداشته شود.
و در پايان اذعان ميدارد کميته هاي مشترک پي گيري مطالبات پرستاري با حمايت قاطع جامعه پرستاري کشور اوضاع پرستاري را بصورت مستمر پايش و اتفاقات را رصد کرده و نتايج را به همکاران پرستاري گزارش خواهد نمود و با تمامي توان و ظرفيت هاي موجود در راستاي تحقق اهداف فوق الذکر که همان برقراري عدالت همه جانبه مي باشد ،از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد واين آمادگي را دارد که در يک فضاي همراه بااحترام متقابل، منطقي و کارشناسي در جهت رفع موانع خدمتي و خواسته به حق پرستاري مشارکت و اقدام نمايد.

-prastaran4

تجمع پرستاران سراسر کشور، فردا مقابل مجلس

به نقل از جام جم آنلاین در اسفند ماه آمده است : مدیرکل خانه پرستار، شاخص‌های پرستاری ایران را در حد کشورهای عقب افتاده جهان دانست و گفت: پرستاران سراسر کشور فردا در برابر مجلس تجمع می‌کنند.

محمد شریفی مقدم با انتقاد از وضعیت پرستاران کشور اظهار کرد: پیرو جلساتی که تاکنون کمیته پیگیری مرکزی تهران با دفتر ریاست جمهوری داشته است، مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری به سمع و نظر دکتر روحانی رسیده است و رئیس جمهوری در جریان مسائل پرستاری قرار گرفته اند اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد با توجه به اینکه ارتباطات و اقدامات وزیر بهداشت به شدت بر روی دولت و به ویژه شخص رئیس جمهوری اثر گذار است و فکر می کنیم چون مسائل و مشکلات جامعه پرستاری کمتر مورد توجه وزیر بهداشت است و در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های وزیر بهداشت توجهی به وضعیت پرستاری کشور صورت نمی گیرد، دولت نیز نسبت به موضوع بی توجه است.
وی با تاکید بر اینکه بدنه پرستاری هیچ ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد، افزود: متاسفانه جریان پزشک سالاری که بر وزارت بهداشت حاکم است، مانع از توجه به جامعه پرستاری می شود.

p-5
مدیرکل خانه پرستاری علت مهاجرت و اشتغال پرستاران ایرانی به کشورهای ترکیه، دبی و قطر را پایین بودن شاخص های پرستاری دانست و گفت: شاخص های پرستاری کشور ما در حد کشورهای عقب افتاده است، جامعه پرستاری تاکنون برای رسیدن به مطالبات و خواسته های خود تمام راه های قانونی و مجاز را پیموده است و هم اکنون نیز خواستار تعرفه گذاری خدمات در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات است که از ۸ سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و هنوز که متاسفانه وزارت بهداشت در این مورد از مجلس تمکین نمی کند و به رغم اینکه ۱۰ هزار میلیارد بودجه به این وزارت خانه اختصاص یافته است اما هنوز هیچ اتفاقی برای جامعه پرستاری نیفتاده است.
شریفی مقدم با بیان اینکه جامعه پرستاری عزم خود را جزم کرده است و ما نیز نگران شکل این اعتراضات هستیم، افزود: با توجه به اینکه وزارت بهداشت و نظام پرستاری به مطالبات و خواسته جامعه پرستاری تاکنون بی توجهی کرده است بر همین اساس آنان نیز جشن روز پرستار را تحریم کردند و فردا پرستاران سراسر کشور در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد به طوری که هر ساله جشن روز پرستار را در سالن وزارت کشور برگزار می کردند اما امسال با توجه به تعداد کم شرکت کنندگان این جشن را در سالن امام علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردند.
وی ادامه داد: به دنبال تشکیل کمیته پیگیری مرکزی پرستاری در تهران در سایر شهرستان ها از جمله شیراز، اصفهان، قزوین و یزد نیز کمیته تشکیل شد و کمیته مرکزی و کمیته های استانی به شکل های مختلف مطالبات جامعه پرستاری را پیگیری کردند که به عنوان مثال کمیته پیگیری شیراز با امام جمعه، استانداری و مسئولان ارشد استان به مذاکره پرداخته است. ( آنا)

با ارسال نامه‌ای طرح شد؛
۳ هزار پرستار خطاب به روحانی: عدالت را به سیستم درمانی بازگردانید

-parastan8

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 31 فروردین 94 ازشیراز آمده است : جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار پیگیری مطالبات جامعه پرستاری و پایان دادن به تبعیض در نظام پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران شدند.
در حالیکه ۴ ماه از تجمع پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد هنوز هیچ پاسخ مثبتی از سوی مسولین عالیرتبه کشور در مورد تحقق مطالبات جامعهٔ پرستاری داده نشده است.
به گزارش ایلنا، جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار پیگیری مطالبات جامعه پرستاری و پایان دادن به تبعیض در نظام پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران شدند.
در این نامه که به گفته ی «جواد توکلی» عضو کمیته ی پیگیری مطالبات پرستاری خراسان رضوی ، به امضای حدود سه هزار نفر از اعضای جامعه پرستاری رسیده است، ضمن تاکید بر صنفی بودن مطالبات جامعه پرستاری بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها تاکید شده است.
امضاء کنندگان این نامه که گروههای مختلف کادر درمان، پرستاران، فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، تکنیسین اتاق عمل و بیهوشی هستند آمده است، که اجرای تعرفه گذاری نه تنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه به جهت قانونمند شدن پرداخت ها ، منجر به تسریع در روند درمان بیماران و در ‌‌نهایت کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
پرستاران می‌گویند، پس از تجمع ۲۳آذر ۹۳ مقابل نهاد ریاست جمهوری، که کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با نهاد ریاست جمهوری جلساتی را در جهت رفع مشکلات جامعه پرستاری برگزار کرد هنوزجوابی از سوی نهاد ریاست جمهوری به آن‌ها داده نشده است.
متن کامل این نامه به این شرح است:
«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر روحانی
با عرض سلام و آروزی سلامت برای جنابعالی و موفقیت برای دولت تدبیر و امید، اینجانبان امضاکنندگان ذیل گروههای مختلف کادر درمان) پرستاران، فوریتهای پزشکی ۱۱۵، تکنسین اتاق عمل و بیهوشی) استان خراسان (بخش دولتی و خصوصی) ضمن اعلام حمایت و همراهی با دولت محترم و همگامی با طرح تحول نظام سلامت از دولت درخواست می کنیم تا با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب ششم تیرماه هشتادوشش عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌ها را در نظام سلامت عملیاتی نماید.
ما جامعه پرستاران ضمن حمایت از کلیات طرح تحول سلامت، با توجه به آنکه هدف، رضایتمندی هر چه بیشتر مردم و کادر درمان می‌باشد، مرحله سوم طرح تحول را نیازمند به بازبینی می‌دانیم تا با رضایت همه اعضای تیم درمان شاهد بهترین عملکرد و در ‌‌نهایت بهترین نتیجه از طرح تحول باشیم .
از آنجاییکه گروههای مختلف غیر پزشک کادر درمان تاثیر بسزایی در روند بهبود بیماران بستری و کوتاه کردن دوران نقاهت بیماران از طریق آموزش دارد و همچنین بازگشت به بیمارستان به علت عوارض درمان را کاهش می‌دهد، با توجه به اینکه پرستاری با انگیزه در دراز مدت هزینه‌های درمان را بسیار کاهش خواهد داد و این به نفع اقتصاد دولت وهمچنین مردم عزیزمان خواهد بود بنابراین اجرای تعرفه گذاری و توجه ویژه به این حرفه که از ستونهای درمان به شمار می‌رود، نه تنها بار مالی نخواهد داشت بلکه سبب کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
ما جامعه پرستاران ضمن اعلام مجدد همبستگی با دولت تدبیر و امید وهمراهی همه جانبه با آن اعلام می‌کنیم که تمام اعتراضات و تجمعات ما صرفا صنفی بوده و از هیچ گروه یا حزبی خط نگرفته و حمایت نمی‌کنیم لذا از آن مقام محترم درخواست داریم تا با ملاقات حضوری با نمایندگان واقعی ما و بررسی موضوع، با اجرایی نمودن این خواسته احساس امنیت و عدالت را در جامعهٔ درمان تزریق نمایید که منافع چنین اقدامی به نفع همه مردم می‌باشد.»
گفتنی است، آخرین تجمع بزرگ جامعه پرستاری روز ۳ اسفند ۹۳ ودر مقابل مجلس برگزار شد. پرستاران نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت معترض‌اند.

وزیر بهداشت:
مجلس تاکنون بودجه‌ای برای مصوبه‌ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری‌ پیش‌بینی نکرده است

parastar08ee

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 تیر 94 آمده است : وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در یادداشتی تاکید کرد که کسی نمی تواند؛ جایگاه اثرگذار پرستاران را در تیم درمان انکار کند

به گزارش ایلنا، متن کامل یادداشت دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی به شرح زیر است:
«پزشک، پرستار و تمام اعضای گروه های پزشکی، واسطی بین پروردگار و مردم هستند تا هنگام نیاز انسان ها به کمک آنها بشتابند و جان بیماران را نجات دهند. در این میان، پرستاران نقشی بی بدیل بر عهده دارند، نقشی که اینک آن چنان که باید ایفا نمی شود.
متاسفانه امروزه پرستاران در بسیاری از موارد، کارهای مربوط به بهیارها را انجـام می دهـند و نوع بهره منـدی از توان حرفه ای آنها، گاه محدود به اموری می شود که باید بر عهده بهیار و یا حتی کمک بهیار باشد.
بدیهی است که مراکز درمانی کشور به وجود بهیار و کمک بهیار نیاز دارند و اگر نسبت به تربیت این نیروها اقدام می شود، از یک سو برای رفع نیاز کادر درمانی است و از سوی دیگر برای ارتقای جایگاه پرستاری در نظام سلامت کشور.
پس اینکه عده ای با شایعه پراکنی تلاش می کنند چنین القا کنند که این نیروها جایگزین پرستاران می شوند، نه تنها صحت ندارد که مرتکب نوعی بداخلاقی غیر حرفه ای شده اند.
رو در رو قرار دادن گروه های پزشکی و سایر گروه ها در جامعه را که اینک بر شدت آن افزوده شده از روی حسن نیت نمی بینم و امیدوارم ایجاد تقابل بین بخش های مختلف نظام سلامت صرفا از روی بی اطلاعی باشد، نه به دلایل دیگر.
باز هم تاکید می کنم در مورد پرستاران هم مانند سایر گروه ها، آنچه در چارچوب اخلاق، شرع و قانون تشخیص دهیم و در توان داشته باشیم به حول و قوه الهی انجام خواهیم داد.
معاونت درمان و معاونت پرستاری وزارت بهداشت می توانستند همچنان که تعرفه های پرستاری بخش خصوصی را به شورای عالی بیمه ارسال کردند، در مورد سایر تعرفه ها نیز به همین نحو عمل کنند و بجای بدهکار شدن، خود مطالبه گر دستگاه های دیگر باشند اما واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی از هشت سال قبل تاکنون هیچ بودجه ای برای اجرای مصوبه خود پیش بینی نکرده است و در طول هشت سالی که وضع اقتصادی کشور به لحاظ درآمدهای نفتی بسیار مناسب بود، اگر مجلس و یا دولت وقت، علاقه مند به اجرای این مصوبه بودند، باید برای آن تأمین اعتبار می کردند.
با این حال از معاونان خود خواسته ام، تعرفه های خدمات پرستاری را برای سیر مراحل قانونی به شورای عالی بیمه ارسال کنند تا بیش از این شرایط سوء استفاده برای عده ای فراهم نشود؛ گروهی که مقاصد دیگری غیر از منافع مردم و کارکنان شریف حوزه سلامت و جامعه پرستاری را در ذهن دارند.
ایمان دارم که آینده مشخص خواهد کرد چه کسانی در پی استیفای حقوق مردم، پرستاران و تیم سلامت هستند و چه کسانی مسیر دیگری را دنبال می کنند.
نه امروز و نه هیچ وقت دیگر، کسی نمی تواند جایگاه اثرگذار پرستاران را در تیم درمان انکار کند اما این که برخی افراد فضای موجود را غبارآلود کنند تا به اهداف شخصی خود دست یابند، از همان دست بداخلاقی هایی است که بخشی از مشکلات جامعه امروز ما از آن منشاء می گیرد.
در ماه رحمت الهی، از خداوند بزرگ و مهربان برای یکایک همکاران پر تلاشم در نظام سلامت آرزوی عاقبت به خیری دارم و یک بار دیگر تاکید می کنم، حل مشکلات تنها در سایه همراهی و همدلی و توکل به خداوند میسر می شود. امیدوارم همه ما با سعه صدر در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

در اعتراض به «طرح قاصدک»
پرستاران بیمارستان نمازی شیراز تجمع کردند

prastaran-shiraz

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 24 تیر 94 ازشیراز آمده است : پرستاران بیمارستان نمازی شیراز در اعتراض به طرح «پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک)» امروز چهارشنبه در صحن این بیمارستان تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، در این تجمع که مسئولان نظام پرستاری شیراز نیز حضور داشتند، منتقدان طرح قاصدک با دادن شعارهای»پرداخت مبتنی بر سلیقه نمی‌خواهیم»، «پرستار بیدار است عدالت در خواب است» و «نه قاصدک نه شاپرک فقط اجرای تعرفه»، خواستار حضور محمدهادی ایمانیه، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جمع خود شدند.
جویبار، رئیس بیمارستان نمازی با حضور در جمع معترضان از آنان خواست که تجمع خود را پایان دهند و در سالن اقبال بیمارستان جمع شوند که پرستاران در خواست رئیس بیمارستان را رد کرده و به تجمع خود ادامه دادند.
بشارتی رئیس نظام پرستاری شیراز در سخنانی در جمع معترضان ضمن حمایت از اعتراض پرستاران خواستار لغو طرح قاصدک، لغو طرح آموزش و استخدام بهیار به جای پرستار و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شد.
وی با ناعادلانه خواندن ساعات کاری پرستاران عنوان کرد: اجبار پرستاران به انجام اضافه‌کاری‌های زیاد و بیش از توان آنها منصفانه نیست و باید اصلاح شود.
در پایان این تجمع بیانیه معترضان قرائت شد و به امضای پرستاران حاضر رسید.
در این بیانیه پرستاران بر پیگیری خواسته‌های خود تاکید کردند.
گفتنی‌ست که هفته گذشته پرستاران بیمارستان رجایی شیراز نیز در اعتراض به طرح قاصدک تجمع کرده بودند.
همچنین تحرکات پرستاران در تهران ، اهواز نیز گزارش شده است . جمعي از پرستاران بیمارستان نجمیه تهران در اعتراض به طرح مبتي بر عملكرد در روز سه‌شنبه 30تیر94 از صبح تا ظهر دست به اعتصاب زدند. هم زمان با اعتراض پرستاران تهران، پرستاران در اهواز به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند.
این اعتراض ها علیه بی‌عملی مقامات حکومتی در مورد وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران است. شایان ذکر است که گروهی از پرستاران در حین اعتصاب خدمات انسانی نسبت به بیماران را ادامه می‌دادند.
هم چنین پرستاران و کادرهای درمانی بیمارستان امیر اعلم تهران نیز هم صدا با سایر همکارانشان در سراسر کشور نسبت به بی‌توجهی مقامات حکومتی به وضعیت معیشتی پرستاران و ادامه سیاست های حاکمیت در عرصه بهداشت و درمان تجمع اعتراضی داشتند.
در اهواز پرستاران و کادرهای درمانی بیمارستان خمینی در اعتراض به بی اعتنائ مقامات حکومتی به خواسته های بر حق شان دست از کار کشیده و به اعتراض پرداختند.
سرانجام فراخوان پرستاران برای حرکت اعتراضی بزرگ در 6 مرداد فراهم آمد . پرستاران یاد آور شدند : ما پرستاران برای تجمع اعتراضی در روز 6 مرداد ماه زمان: سه شنبه ٦ مرداد , ساعت ٩ صبح مکان: کلیه بیمارستان ها – ساختمان مركزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی… اعتصاب و اعتراض پرستاران گسترده تر می شود ـ عکس های گردهم آئی پرستاران اعتصاب و اعتراض پرستاران گسترده تر می شود

-prastaran9

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s