نگاهی به روزشمار کارگری ،اعتراضات کارگران قراردادی، پیمانی و شرکتی مس سرچشمه وتدوین ونگارش : امیر جواهری لنگرودی

1وبلاگ کارگری راه کارگر : نگاهی به روزآمد روزشمار کارگری ، اعتراضات کارگران قراردادی، پیمانی و شرکتی مس سرچشمه و خواسته های آنان/ با تصویر

تدوین ونگارش : امیر جواهری لنگرودی

پنجشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵

9

اعتراض و اعتصاب دوره اخیر مس سرچشمه بر آنم داشت که با مروری به روز شمار کارگری ایران ، تحرکات دوره اخیر کارگران مس سرچشمه را از بهمن ماه سال گذشته به این سو را، استخراج و با برشماری از خواست و مطالبات بی پاسخ مانده و واقعی این کارگران، بفوریت دفاع و پشتیبانی از مطالبات آنان را رسانه ای نماییم .

در روز شمار کارگری ما ، این اعتراضات همواره فهرست شده و نشانه های آن به دقت آمده است .

****

1+1

کارگران شرکت مس  از اینکه به تازگی با جابجایی پیمانکار، قراردادهای کاری آن‌ها از «کار معین» به «کار حجمی » تغییر کرده است اعتراض دارند.

معترضان می‌گویند در شرایطی که منتظر بودند تا با توجه به سوابق کاری که دارند قراردادهای جدید شغلی خود را بصورت مستقیم با شرکت مس سرچشمه منعقد کنند؛ متوجه شدند که با تصمیم کارفرما نه تنها از تبدیل وضعیت استخدامی خبری نیست بلکه قرار است از مزایای مزدی آن‌ها نیز کاسته شود.

به گفته این کارگران در متن قراردادهای جدید از یکسو مدت رابطه کاری تا سقف دو دو ماه تعیین شده و از سوی مقابل نیز از مزایای مزدی که هم اکنون به آن‌ها پرداخت می‌شود تا نزدیک به یک میلیون تومان کاسته شده است.

بخش عمده کارگران مس سرچشمه به صورت کارگران قراردادی و پیمانی و شرکتی در این واحد کاری  مشغول به کار هستند. این مجموعه کارگری طی سال گذشته به این سو ، همواره به پای اعتراض رفته اند و جدا از اعتصاب و تجمع چند روزه در برابر درب ورودی شرکت ، یکبار نیز برای ادامه اعتراض  راهی تهران شدند.  در متن اعتراض کارگران مس سرچشمه، خاصه کارگران قراردادی معترض،  جای داشتند. معترضین طی چند روز در برابر » وزارت صنایع و معادن درتهران » اجتماع اعتراضی داشتند و با قول و قرارهای مسئولین وزارتی به محل زندگی خود کرمان بازگشتند

2

در شرکت مس سرجشمه قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان عمدتاً یک ماهه یا چند ماهه است و عموما نیز از طریق شرکت های پیمانکاری صورت گرفته است. طی این مدت علیرغم اعتراضات پرشمار کارگران برای حذف نقش پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با خود کارخانه مس سرچشمه ، نه فقط این خواست و قطعی کردن امر استخدام کارگران محقق نشده ، بلکه تعداد قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانی نیز طی این سال ها افزایش یافته است و در عوض از شمار کارگرانی استخدامی  شرکت مس کاسته شده است. در ایران امر افزایش قراردادهایی که به صورت کوتاه مدت و میان مدت و حتی زیر یک ساله که توسط شرکت های پیمانی به کارگران تحمیل می شود، یکی از راهکارهای نظام سرمایه داری ، هردو بخش دولتی و خصولتی (خصوصی شده ) است که برای آسان تر کردن سرکوب کارگران، ایجاد شکاف و تفرقه میان آنان و اخراج راحت تر کارگران نه فقط در مس سرچشمه که در دیگر حوزه های تولید نیز صورت می گیرد.

1+3

اعتصابات و اعتراضات و تحرکات مبارزاتی کارگران مس سرچشمه عمدتا توسط کارگران زیر خط فشار قراردادی و پیمانی های شرکت پیمانکاری » ارفع سازان» شکل می گرفت.

اعتراضات و اعتصاب یادشده، بارها در برابر درب ورودی شرکت ، ویکبار نیز در برابر وزارت صنعت و مجلس اسلامی در تهران نیزکشیده شده است. متن این اعتراضات عمدتا طرح خواست بالا بردن دستمزد در قبال کار سخت و اعتراض به پایین بودن دستمزدها و محرومیت از آنچه « مزایای شغلی» نام گرفته ، بر زبان آمده است .

مثلا اعتراضی را که در 18 بهمن سال 93 رُخ داد . یکی از نمایندگان غیر رسمی کارگران در تشریح دلایل اصلی نارضایتی کارگران گفت:« علی رغم شرایط سخت کاری که کارگران پیمانی در آن مشغول به کارند از حداقل مزایای شغلی سایر کارگران برخوردار نیستند. کارگران پیمانی همیشه در معرض بیشترین تبعیض‌ها قرار می‌گیرند. تفاوت در پرداخت مزایا بین کارگران پیمانی با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده کارگران پیمانی با حداقل دستمزد – که آن را هم به موقع دریافت نمی‌کنند – زندگی کنند و طبیعتا این مسئله شرایط سختی را برای کارگران ایجاد می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند آن‌ها را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه کند.»

کارگر شرکت پیمانکاری «ارفع سازان» همچنین به عدم تمدید بیمه‌ تکمیلی درمان کارگران از سوی شرکت پیمانکاری اشاره کرد و گفت: « علی رغم اینکه برای بیمهٔ درمان تکمیلی از حقوق کارگران ماهانه مبلغی کسر می‌شود اما نزدیک به ۱سال است وقتی برای کارهای پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنیم باید مجددا مبالغ اضافه‌ای را پرداخت کنیم».

این کارگر درباره آنچه «شرایط ناعادلانهٔ پرداخت مزایا در شرکت پیمانکاری ارفع سازان» می‌خواند ،گفت: « اختلاف و تبعیض حقوقی در شرایط برابر تنها محدود به کارگران پیمانی و سایر کارگران مس سرچشمه نمی‌شود بلکه در برخی موارد بین نیروهای این شرکت پیمانکاری هم تبعیض وجود دارد. » ،حتی یکی از کارگران شرکت می گوید: » تا سال آینده آخرین نفرات به جای مانده در استخدام «رسمی» نیز بازنشسته خواهند شد….»

3

کارگران می‌گویند:« در یک ماه گذشته ۱۴ کارگر پیمانی به دلیل مشکلات قراردادی به وجود آمده بین ارفع سازان و شرکت مس، اخراج شده بودند که با اعتراض و اعتصاب صنفی سایر کارگران مجددا به کار بازگشته‌اند.» اما به گفتهٔ منابع آگاه،« این کارگران اخراجی علی رغم بازگشت به کار هنوز وضعیت باثباتی از لحاظ قرارداد ندارند و ممکن است مجددا بیکار شوند».(روزشمار کارگری بهمن 93)

می بینیم که سرمایه داری حاکم بر کشور، کارگران را با عناوین مختلف پیمانی و قراردادی و شرکتی بشکل روزمزد، سفید امضاء ، پاره وقت ، و بیست ونه روزه با دستمزدهای شبه رایگان به خدمت می گیرد که این مبلغ حتی کفاف بازتولید نیروی کار کارگران برای فروش مجدد کار فردای  آنها را هم پاسخ نمی دهد. جدا از این ،دیده می شود بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها در بسیاری مواقع، از پرداخت  همین حد مزد ناچیز را هم ماه ها و ماه ها به کارگران نمی پردازند و این خود آسیب ویرانگر دیگری را متوجه زندگی آنان می نماید.

می توان گفت : امروز موضوع حقوق های معوقه در سطح کارخانجات بخش دولتی و خصوصی شده صنایع ، بدل به قانونی نانوشته ای شده که خود سوداگری چرخه سرمایه را در برابر بهره کشی ویرانگر زندگی و تخریب امنیت شغلی یکایک کارگرانی که ماهها در صف انتظار دریافت حقوق های معوقه بسر می برند، در زندگی یکایک کارگران ،نقش تخریبی خود را بجا می گذارد.

مبحث حقوق های معوقه کارگران موضوع بس مهمی ایست که طی سال های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مباحث جنبش کارگری بدل شده که همواره از جانب دولت ها و کارفرمایان هر دو بخش بدون پاسخ مانده ، و صف های انتظار کارگران برای وصول معوقه های خود ، هر روز از روز پیش طولانی تر می گردد.

دررابطه با دلایل عدم رضایت و پایه اصلی اعتراضات کارگران مس سرچشمه ، همانطوری که پیشتر یاد آور شدیم ؛ این اعتراض و اعتصاب ار بهمن سال گذشته شروع شد . درتاریخ هیجدهم خرداد  94 اعتراض کارگران در برابر مجتمع مس سرچشمه کرمان دیگر باره دهن باز کرد. این اعتراض چندین روز طول کشد سرانجام با وعده رسیدگی به مطالبات اقتصادی آنان تا ده روز اینده ، اعتراض پایان یافت .

در این رابطه به گزارش ایلنا، آمده است : « پس از مذاکره کارگران معترض با مسئولین کارخانه، کارگران از عصرگاه دیروز به کار بازگشتند.

4

ظاهرا نمایندگان مدیریت به کارگران وعده داده‌اند تا ده روز آینده وضعیت قراردادهای کار و حقوق و مزایای آنان تعیین تکلیف خواهد شد.» ( روزشمار کارگری به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا )

سر انجام در تیرماه امسال اعلام کردند: « یک مهلت یک ماهه به شرکت می دهند تا به مطالباتشان تحقق بخشند»  آنگاه که خواست کارگران برآورده نشد، در تاریخ 23 مرداد ماه امسال ، کارگران با از کار انداختن چرخ تولید مس سرچشمه، راهی تهران شدند

از اینرو باردیگر در تاریخ 23 مرداد 94 تعداد ۲۵۰ کارگر شاغل در مس سرچشمه کرمان با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنعت خواستار پایان دادن به تبعیض حقوقی و تعیین تکلیف قراردادهای کاری خود شدند.

این دسته از کارگران که از طریق «شرکت آریاناران» در مس سرچشمه کرمان مشغول به فعالیت هستند، می گویند: «  این شرکت کاملا دولتی است و طبق قوانینی که در دولت سابق دنبال می شد، آنها باید با شرکت اصلی قرارداد داشته باشند.» این کارگران  به تبعیض حقوقی و قراردادی خود با سایر نیروهای شاغل در این مجموعه معترضند. آنها می گویند چرا باید حقوق یک کارگر قرارداد موقت و شرکتی، نسبت به یک کارگر استخدامی تفاوت فاحشی داشته باشد؟ همچنین آنها به دنبال این موضوع هستند که از طریق وزارت صنعت و وعده های مس سرچشمه، مشکل قراردادی خود را حل کنند. برپایه گزارشی دو تن از نمایندگان کارگران معترض اعلام داشتند: « نیروهای استخدامی شرکت در بخش کارگری دستکم تا ۳ برابر آنها حقوق دریافت می کنند، …» ،  آنها همچنین عنوان کردند : «اخیرا قراردادهای ماهیانه آنها نیز متوقف شده و آنها بدون قرارداد فعالیت می کنند، ضمن اینکه دارای حقوق معوقه نیز هستند.: ( روزشمار کارگری، خبرگزاری دولتی مهر )

عین خبر فوق توسط دیگر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز اعلام گردید و آمده است : « کارگران پيمانی و شرکتی مس سرچشمه با تحصن مقابل وزارت صنعت٬ معدن و تجارت در خصوص قراردادهای يکماهه و معوقات حقوق و مزايا اعتراضاتی مطرح کردند…» ، در این تجمع اعتراضی آمده است : « کارگران از عدم واریز حقوق و مزایای ماههای گذشته خبر دادند.  نمایندگان این کارگران با دعوت مسئولان وزارتخانه به داخل ساختمان وزارت واقع در خيابان سميه راهنمایی شدند. …به گفته کارگران٬ نمایندگان آنها برای حل مشکلات آنها جلسهای با مسئولان وزارتخانه برگزار کردند تا مدیران شرکت نسبت به مسائل به وجود آمده پاسخگو باشند.» ( روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی فارس )

گزارش دیگری در همین رابطه بیان حرکت اعتراضی کارگران را در سه روز پیاپی که در تهران بودند ، از قول یکی از کارگران معترض بدین شکل گزارش می نماید : « … برای رسیدن به خواسته‌هایمان در روز نخست (شنبه 24 مرداد ماه)  مقابل ساختمان شرکت ملی صنایع مس تجمع کردیم و چون به نتیجه‌ مشخصی نرسیدیم تصمیم گرفتیم تا برای دومین روز اقامت در تهران (یکشنبه 25 مرداد ماه) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی جمع شویم و در نهایت برای امروز که سومین روز بودنمان در پایتخت است مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اجتماع کردیم….»

در همین رابطه همچنین یکی دیگر از کارگران معترض مس سرچشمه در توضیح شرایط شغلی و خواسته‌های خود گفت:«  مدتهاست که مدیران مس سرچشمه به ما وعده‌ تبدیل وضعیت استخدامی را از حالت پیمانی به قراردادی داده‌اند و در این شرایط از یکسو با  ما همچنان بصورت پیمانی قردادهای یک ماهه بسته می‌شود و از سوی دیگر تضمینی برای پرداخت به موقع معوقات مزدی وجود ندارد.»به گفته این کارگر آمده است : « پیمانکاری مس سرچشمه در شرایط کنونی، او  و دیگر همکارانش در مقایسه با امتیازاتی که به کارگران قرارداد مستقیم داده می‌شود از مزایای مزدی و رفاهی پایین‌تری برخوردار هستند و برای همین آنها تصور می کنند که در صورت تغییر یافتن شرایط موقعیت شغلی بهتری نصیب آنها خواهد شد. (روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی ایلنا ) در این تجمعات کسی سراغ کارگران معترض را نگرفت در آخرین لحظات ، معاون صنایع و معادن در جمع کارگران حاضر شد و برای تحقق مطالباتشان ده روز مهلت خواست تا به خواست کارگران رسیدگی شود و با یک وعده سر خرمن کارگران را راهی کرمان نمودند.

اما این پایان کار نیست . کارگران مس سرچشمه همچنان پیش میروند.

باردیگر در روز یکم شهریور ماه ، مراد علیزاده مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران در جمع کارگران معترض حاضر شد و کارگران خشمگین با پرتاب اشیاء ،خشم خویش را بر سر او فرود آوردند. آقای مرادعلیزاده ناگزیر به ترک صحنه شد. در این باره اطلاعات تایید نشده دیگری در رابطه با جلسه صبح یکم شهریور وجود دارد که براساس آن‌ها برخی از معترضان خواستار استعفای مدیریت کنونی شدند و در ‌‌نهایت این جلسه که در محل نمازخانه تشکیل شده بود با بروز تنش‌هایی خاتمه یافت.

به نقل از این منابع گفته می‌شود که پس از این ماجرا مدیریت مجتمع مس در رابطه با خواسته‌های صنفی کارگران با تعدادی از نمایندگان آن‌ها بصورت جداگانه تشکیل جلسه داده است.

کارگران مجتمع مس سرچشمه از اینکه دستمزدهای آن‌ها به دلایلی چون تشدید تحریم‌های اقتصادی و پایین آمدن قیمت جهانی مس پایین نگهداشته شده است ناراضی هستند و در عین حال گروهی از این کارگران که در سالهای اخیر بصورت پیمانکاری در بخش‌های مختلف این مجتمع شاغل هستند خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شده‌اند.

این اعتراضات همانطور که پیشتر یاد آور شدیم ؛ برای تحقق خواست هایی بود که کارگران به دفعات به گوش مدیران شرکت رسانده بودند. بسیاری از کارگران یک سال است که بخشی از دستمزد آنان، به اصطلاح «حق امتیاز» پرداخت نشده است. تقریبا تمامی کارگران از قراردادهای یک ماهه و چند ماهه شان ناراضی اند و می خواهند از حداقل امنیت شغلی برخوردار و به استخدام شرکت در ایند. عده ای دیگر، از سطح نازل همین بخش مزد خویش شکایت دارند. از جمله کارگران حوزه اداری از این مسئله به ستوه آمده اند. این بخش کارگران مزدی در سالهای قبل کمتر با کارگران معترض همراه می شدند و خودشان را جدا می کردند. به قول یکی از همین کارگران «خودشان را بیشتر به مدیران می چسباندند» اکنون با این مسئله مواجه شده اند که علیرغم اینکه حقوق های مدیرانشان همواره و در هر فرصتی چند میلیونی اضافه می شود، دستمزد آنها نه تنها افزایشی نداشته، بلکه کمتر هم شده است و بالاجبار راه چاره را در اتحاد با دیگر کارگران برای رسیدن به حق و حقوق خود می بینند. خلاصه اینکه، این بخش از کارگران بر خلاف گذشته، همدل و همصدا در جمع کارگران اعتصابی حاضر می گردند. به واقع می توان گفت: اعتصاب در مس سرچشمه همه گیر شد.

از اخباری که به میان کارگران درز کرده بود بر می آید که کارگزاران شرکت مس سرچشمه در هماهنگی با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی  و لباس شخصی به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به حجم بالای نارضایتی در میان بخش های مختلف کارگری در کارخانه و اینکه این احتمال وجود دارد که دیگر کارگران منطقه نیز با آنان همراه گردند ف به این نتیجه رسیدند که نباید کارگران را عصبی نمایند در عوض می بایستی با امروز و فردا کردن آنان را متفرق سازند. مدیران کارخانه در مس سرچشمه در همفکری با نیروهای امنیتی و قضایی به این نتیجه رسیدند که باید بدون زد و خورد، اعتصاب پایان گیرد. آنها بر آن بودند که هر چه زودتر کارگران به سر کار باز گردند و تولید ارزش اضافی را از سر گیرند. از همین روی مدیران مس سرچشمه در دور جدید، برای سرکوب و حفظ متفعت خود ، به قوانین ضد کارگری متوسل شدند و اعلام کردند که از پاداش و افزایش حقوق و برآوردن سایر خواست های کارگران ناتوانند و بر نمی ایند . مدیر و برنامه ریز شرکت مس سرچشمه با عوامفریبی شرم آوری که خاص هر منفعت طلبی است می گویند: « شرایط وخیم و اوضاع نامساعد اقتصادی شرکت آنها را بر آن داشته تا از دستمزد و «مزایای شغلی» کارگران بکاهند و فشار را بر آنها افزایش دهند. آنان از بحران اقتصادی روز و شرایط  تحمیلی تحریم ها صحبت می نمایند ومی گویند؛  چون همیشه کارگران باید صبر پیشه نمایند.                                                                                                                                                                              در برابر بی پاسخ ماندن این سلسله اعتراضات باردیگر در 15 شهریور 94 تعدادی از کارگران شرکت آرياناران٬ زيرمجموعه شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه در مقابل وزارت صنایع و معادن در خیابان سمیه تهران تجمع کردند. نماینده کارگران معترض مس سرچشمه در با بيان اینکه در شرکت آریاناران حدود 400 نفر مشغول به کار هستند٬ گفت: «حدود 200 نفر از کارگران این شرکت برای مطرح کردن اعتراض خود باردیگر از کرمان به تهران آمده اند.» وی افزود:« قراردادهای ما به صورت 2 ماهه منعقد میشود٬ در حالی که ما خواستار انعقاد قرارداد یک ساله هستيم.  و این در صورتی ایستکه هشت سال است که وضعيت قراردادهای ما به این صورت است و تقریباً سالی دو مرتبه نسبت به این مسئله اعتراض و تجمع میکنيم٬ ولی تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است…» برپایه این خبر کارگران مس سرچشمه در حالی نسبت به نوع قراردادهای کاری خود معترضند که فاز دوم کارخانه تغليظ مس سرچشمه روز گذشته با حضور جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و نعمت زاده وزیر صنعت افتتاح شد. (روزشمار کارگری ، خبرگزاری  دولتی فارس ) تجمع کنندگان بایادآوری اینکه ماه گذشته نیز تعدادی از آن‌ها در اقدامی مشابه برای تجمع اعتراضی به تهران آمده بودند، اما آنزمان نیز برای پیگیری خواسته‌هایمان نزدیک به چهار روز در تهران بودیم و سرانجام با وعده‌ای که یکی از معاونان وزیر صنایع در مورد رسیدگی به مشکلاتمان داده بود به محل سکونت خود بازگشتیم. ( به نقل از : روزشمار کارگری)

کارگران اعتصابی  در خصوص خواسته‌های اقتصادی و مطالباتی برآورده نشده خود نسبت به تبعیض‌های شغلی که میان آنها و دیگر کارگران مس سرچشمه که بصورت پیمانی یا قرارداد مستقیم ، توسط کارفرما بکار گرفته می شود،  همچنان اعتراض دارند.  در ادامه این اعتراضات سر انجام یکی از کارگرانی که  در تجمع اعراضی حضور داشت به ایلنا گفت: « ساعتی پیش به درخواست مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از میان خود هفت نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردیم.»

همین کارگر افزود: همزمان با برپایی تجمع صبح امروز مطلع شدیم که کارفرما مبالغی را بابت دستمزد مرداد ماه پرداخت شده است اما به عقیده تجمع کنندگان مبالغ واریز شده با میزان کارکرد آن‌ها در ماه گذشته همخوانی ندارد.: ( به نقل از روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی ایلنا )

اما حاصل این گفتگو بین 7 تن از برگزیدگان کارگران در محل با مسئولین وزارت صنعت بی نتیجه ماند و کارگران بر آن شدند که به نهاد ریاست جمهوری مراجعه نمانید .

در این رابطه در اخبار خبرگزاری ایلنا از قول کارگر معترضی آمده است : « در مراجعه به نهاد ریاست جمهوری از ما خواسته شد تا برای رسیدگی، شرح و تفصیل خواسته‌های صنفی خود را بصورت مکتوب تحویل دهیم.: وی افزود : «  با اضافه شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر از همکاران مان به جمع کارگرانی که از روز شنبه در تهران حضور دارند  ،گفت؛در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ کارگر هستیم که برای پیگیری مطالبات مزدی خود به تهران آمده‌ایم» وی افزود : « از حدود ابتدای فصل تابستان که اعتبار قراردادهای کار همه ما تمام شد، متوجه شدیم که هم پیمانکار و نوع قرارداد کار عوض شده است.بط.وری که پیمانکار جدیدی که آنها قرار است از طریق آن به کار سابق خود در معدن مس سرچشمه ادامه دهند؛ شرکتی به نام «اولنگ» است و در قراردادهای جدیدی که از طرف پیمانکار به آن‌ها داده شده است مزایای مزدی به نسبت گذشته نادیده گرفته شده است. همچنین قراردادهای جدید برخلاف قراردادهای قبلی براساس کار حجمی تنظیم شده است و به همین دلیل از مجموع دریافتی کارگران نزدیک به یک میلیون تومان کاهش یافته است.»( به نقل از روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی ایلنا )  این ها همه از زمرخ کارگرانی اند که با سابقه کار و مهارت طی سالیانی که در این شرک هب کارورزی مشغولند ، طبق مقرارت استخدامی همین شرکت ، کی بایست از مدت ها قبل تر ، قرارداد های شغلی همه آنها از پیمانکاری به کار موقت و بخشا دائمی تغیر یابد ولی همچنان بلاتکلیف می باشند . متعاقب ایت تجمع ، باردگی مسئولین نهاد ریاست جمهوری به مانند دفعه گذشته ، وعده رسدگی به کارگران و توجه به مضمون اعتراضات آنان را به کارگران داند  آنها نیز روانه کرمان شدند

رژیم اسلامی آنگاه که نعرض و پیشروی کارگران را در برابر خود دارد، عقب نشینی می نماید و با تجدید قوای خود تعرض همه جانبه ای را دیگر باره متوجه فعالان کارگری همان حرکت در حله اول و بخشا تهاجم به کل دستآورد آن رحرکت را نشانه می رود

این آن نکته ایست که ما در سلسله اعتارضات کارگران معدن بافق ، البرز شرق یو غربی و به محکومیت و زندان و به شلاق واداشتن کارگران در فرصت های مختلف شاهد بودیم

اما اصلی ترین محور بحث در این میان اینستکه ؛ درهم شکستن این سطح از مشکلات و معضلات  بزرگ جامعه کارگری ما ،بدون شکل گیری و سازمان یافتگی  تشکل مستقل کارگری برپایه منفعت طبقاتی خود توده کارگران درسطح صنایع هم رشته امکان پذیر نمی گردد. مادامیکه کارگران یکی نشوند و صف متحدسرمایه داری هار و عنان گسیخته را با نشان دادن عضله  متشکل و سازمانیافته خود در رودررویی با چرخش سرمایه داری درهم نشکنند. درب بر همین پاشنه خواهید چرخید و متاسفانه دشواری های روزمره زندگی کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند!

گفتنی است ؛هرچند موانع موجود بر سر راه دست یابی و سازمانیابی به تشکل مستقل سراسری کارگران غیر قابل انکار است ، اما امکانات و شرایط مساعد برای چنین تشکلی اکنون به مراتب بیش از هر زمان دیگری در گذشته فراهم است . باید با تاکید یاد آوری نمود که تشکل سراسری مستقل کارگران بدون تکیه بر خواست های بی واسطه ، مشخص و ملموس خود کارگران نمی تواند دامنه وسیع و توده ای پیدا کند. و گسترش این دامنه  توده ای از امکان دست یابی به سلسله اعتراضات کارگران در سطح معادن دیگر با تقویت افزایش اعتراضات همبسته بخش هایی از کارگران در صنعت و معادن و بهره جویی از آن فراهم می گردد . این چنین تلاشی  می تواند راه دست یابی به امر سازمان یافتگی تشکل مستقل را میسر ساخت.

بعبارت دیگر تا زمانی که خود توده کارگران به پیکار سراسری خود در ظرف مستقل و متشکل خود بر نیایند و خودشان را سازمان ندهند ، سرمایه همچنان به معیشت وهستی آنان خواهند تاخت . نظام اسلامی تنها با استثمار کارگران بر روی پای خود ایستاده است . مادامیکه کارگران به مبارزه متشکل و همبسته مبارزات طبقاتی خود بر نیایند، سرمایه سود کلان تری را به جیب می زند و به رشد بیشتر خود فکر می کند .

باهم خبر ها را از روزشمار کارگری دنبال می نماییم .
============

9

تعویق دو ماه حقوق ۳۰۰ کارگر پیمانی «مس سرچشمه» / کارگران به تبعیض معترض‌اند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 بهمن 93 آمده است : «تفاوت در پرداخت مزایا بین کارگران پیمانی با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده کارگران پیمانی با حداقل دستمزد – که آن را هم به موقع دریافت نمی‌کنند – زندگی کنند و طبیعتا این مسئله شرایط سختی را برای کارگران ایجاد می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند آن‌ها را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه کند.»

۳۰۰ کارگر مس سرچشمه که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری ارفع سازان کار می‌کنند، دو ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا بین کارگران پیمانی این کارخانه و سایر کارگران مس سرچشمه معترض‌اند.
یکی از نمایندگان غیر رسمی کارگران در تشریح دلایل اصلی نارضایتی کارگران گفت: علی رغم شرایط سخت کاری که کارگران پیمانی در آن مشغول به کارند از حداقل مزایای شغلی سایر کارگران برخوردار نیستند. کارگران پیمانی همیشه در معرض بیشترین تبعیض‌ها قرار می‌گیرند. تفاوت در پرداخت مزایا بین کارگران پیمانی با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده کارگران پیمانی با حداقل دستمزد – که آن را هم به موقع دریافت نمی‌کنند – زندگی کنند و طبیعتا این مسئله شرایط سختی را برای کارگران ایجاد می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند آن‌ها را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه کند.
این کارگر شرکت پیمانکاری ارفع سازان همچنین به عدم تمدید بیمه‌ تکمیلی درمان کارگران از سوی شرکت پیمانکاری اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه برای بیمهٔ درمان تکمیلی از حقوق کارگران ماهانه مبلغی کسر می‌شود اما نزدیک به ۱سال است وقتی برای کارهای پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنیم باید مجددا مبالغ اضافه‌ای را پرداخت کنیم.
این کارگر درباره آنچه «شرایط ناعادلانهٔ پرداخت مزایا در شرکت پیمانکاری ارفع سازان» می‌خواند به ایلنا گفت: اختلاف و تبعیض حقوقی در شرایط برابر تنها محدود به کارگران پیمانی و سایر کارگران مس سرچشمه نمی‌شود بلکه در برخی موارد بین نیروهای این شرکت پیمانکاری هم تبعیض وجود دارد.
کارگران می‌گویند در یک ماه گذشته ۱۴ کارگر پیمانی به دلیل مشکلات قراردادی به وجود آمده بین ارفع سازان و شرکت مس، اخراج شده بودند که با اعتراض و اعتصاب صنفی سایر کارگران مجددا به کار بازگشته‌اند. اما به گفتهٔ منابع آگاه، این کارگران اخراجی علی رغم بازگشت به کار هنوز وضعیت باثباتی از لحاظ قرارداد ندارند و ممکن است مجددا بیکار شوند.
به گفته نماینده غیررسمی کارگران، کلیه نیروهای این شرکت پیمانکاری در حالی در خط تولید شرکت مس سرچشمه مشغول به کارند که مزایایی شغلی همکاران هم‌رده‌شان به آن‌ها پرداخت نمی‌شود، وی همچنین به وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت حقوق و مزایا اشاره کرد و گفت: پس از اعتراض ۲۰ روز گذشته کارگران برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، به ما وعده دادند که مطالباتمان را تا ۱۰ بهمن ماه پرداخت کنند اما هنوز هیچ مبلغی از حقوق و مزایا به کارگران پرداخت نشده است و کارگران همچنان بلاتکلیفند.
کارگران شرکت پیمانکاری ارفع سازان که همگی از سالهای ۸۹ تحت قرارداد با این شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند، خواستار این هستند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای سایر کارگران خود قائل می‌شود به آن‌ها نیز تعلق گیرد.
بنا به گفته این کارگران، از بین ۳۰۰ کارگر شرکت ارفع سازان تنها ۴۰ نفر از مزایای حداقلی برخوردارند که آن هم چندان چشمگیر نیست. کلیه نیروهای پمپ بنزین شهرک مس سرچشمه، نیروهای قسمت لیفتراک، تعدادی از کارگران بخش ماشین آلات کارخانه سیلیس، کارگاه تاسیسات کارخانه و کارگاه اجرایی کارخانه شهرک از نیروهای شرکت ارفع سازان هستند اما هیچگونه امتیازی از سوی شرکت مس سرچشمه به آنان تعلق نمی‌گیرد.
گفته می‌شود شرکت پیمانکاری ارفع سازان یکی از شرکت‌های مادر پیمانکاری طرف قرارداد با مس سرچشمه است که پروژه‌های مختلفی را در این شرکت در حال اجرا دارد.

corbis_47

تجمع کارگران مس سرچشمه در مقابل درب ورودی کارخانه

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 خرداد 94 آمده است : منابع کارگری در کرمان از تجمع نزدیک به 200 نفر از کارگران مس سرچشمه در مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی خبر داده اند. گفته می شود از صبح امروز (19 خرداد)، کارگران قراردادی در برخی از بخش های این شرکت در اعتراض به دستمزدهای نابرابر و محقق نشدن وعده استخدام رسمی از سوی شرکت مس، دست از کار کشیده‌اند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی مجتمع مس سرچشمه از صبح امروز در بخش هایی مانند معدن، ذوب و تغلیظ دست از کار کشیده اند و به نمایندگی از سایر کارگران در مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع کردند.
به گفته یکی از کارگران معترض، با وجود اینکه مدتهاست وعده استخدام نیروهای قراردادی از سوی مسولین این شرکت به آنها داده شده اما همچنان مسله عدم تبدیل وضعیت قراردادها مهمترین معضل کارگران قراردادی مس عنوان می‌شود.
این کارگر می گوید، کارگران قراردادی از حقوق و مزایای مناسب برخوردار نیستند در نتیجه تفاوت در پرداخت آنها را نسبت به ادامه شرایط تحت پوشش قراردادهای موقت و پیمانی نگران کرده است.
پیش از این نیز برخی از کارگران شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با مس سرچشمه، اعلام کرده بودند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای سایر کارگران خود قائل می‌شود به آن‌ها تعلق نمی گیرد.

کارگران مس سرچشمه با وعده ۱۰ روزه به کار بازگشتند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 خرداد 94 آمده است : اعتراض صنفی کارگران مس سرچشمه با وعده رسیدگی به مطالبات صنفی آنان تا ده روز آینده خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، پس از مذاکره کارگران معترض با مسئولین کارخانه، کارگران از عصرگاه دیروز به کار بازگشتند.
ظاهرا نمایندگان مدیریت به کارگران وعده داده‌اند تا ده روز آینده وضعیت قراردادهای کار و حقوق و مزایای آنان تعیین تکلیف خواهد شد.
منابع کارگری ایلنا در کرمان صبح روز گذشته از تجمع نزدیک به 200 نفر از کارگران مس سرچشمه در مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی خبر داده بودند. کارگران تعدادی از بخش‌های این کارخانه در واکنش به دستمزدهای نابرابر و محقق نشدن وعده استخدام رسمی از سوی شرکت مس، دست از کار کشیده‌ بودند.

دلایل تجمع معدنکاران در مقابل وزارت صنعت اعلام شد

http://www.mehrnews.com/news/2884903

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 25 مرداد 94 آمده است : تعداد ۲۵۰ کارگر شاغل در مس سرچشمه کرمان با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنعت خواستار پایان دادن به تبعیض حقوقی و تعیین تکلیف قراردادهای کاری خود شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، این کارگران که از طریق شرکت آریاناران در مس سرچشمه کرمان مشغول به فعالیت هستند، می گویند این شرکت کاملا دولتی است و طبق قوانینی که در دولت سابق دنبال می شد، آنها باید با شرکت اصلی قرارداد داشته باشند.
در واقع ۲۵۰ کارگر معترض از جمله نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف هستند که به تبعیض حقوقی و قراردادی خود با سایر نیروهای شاغل در این مجموعه معترضند. آنها می گویند چرا باید حقوق یک کارگر قراداد موقت و شرکتی، نسبت به یک کارگر استخدامی تفاوت فاحشی داشته باشد؟ همچنین آنها به دنبال این موضوع هستند که از طریق وزارت صنعت و وعده های مس سرچشمه، مشکل قراردادی خود را حل کنند.
دو تن از نمایندگان کارگران معترض به خبرنگار مهر گفتند که نیروهای استخدامی شرکت در بخش کارگری دستکم تا ۳ برابر آنها حقوق دریافت می کنند، در حالی که دریافتی ماهیانه آنها تنها تا ۱.۵ میلیون تومان است، آنها همچنین عنوان کردند اخیرا قراردادهای ماهیانه آنها نیز متوقف شده و آنها بدون قرارداد فعالیت می کنند، ضمن اینکه دارای حقوق معوقه نیز هستند.
این کارگران عنوان کرده اند در تمامی بخش های مس سرچشمه فعالیت دارند و افراد معمولا دارای بین ۲ تا ۱۵ سال سابقه کار با اوضاع توصیف شده هستند. آنها می گویند بیمه تامین اجتماعی دارند، ولی را باید نیروی کنار دست آنها که استخدام است مزایای بدی آب و هوا بگیرد، سخت کار دریافت کند و پاداش راندمان تولید دریافت کند؛ اما آنها از چنین حقوق و مزایایی محروم باشند؟ همچنین مطرح کرده اند تا دستیابی به نتیجه به اعتراض خود مقابل وزارت صنعت ادامه می دهند.

در مقابل وزارت صنعت٬ معدن و تجارت کارگران پيمانی مس سرچشمه به قراردادهای يکماهه اعتراض کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940525000940

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 25 مرداد 94 آمده است : کارگران پيمانی و شرکتی مس سرچشمه با تحصن مقابل وزارت صنعت٬ معدن و تجارت در خصوص قراردادهای يکماهه و معوقات حقوق و مزايا اعتراضاتی مطرح کردند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس٬ ساعتی پيش بين ۶۰ تا ۷۰ نفر از کارگران پيمانی و شرکتی مس سرچشمه با حضور در مقابل وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به انعقاد قراردادهای یکماهه و کوتاهمدت اعتراض کردند. براساس این گزارش٬ کارگران تجمعکننده از عدم واریز حقوق و مزایای ماههای گذشته خبر دادند. به گزارش فارس٬ نمایندگان این کارگران با دعوت مسئولان وزارتخانه به داخل ساختمان وزارت واقع در خيابان سميه راهنمایی شدند. علاوه بر این٬ اکثر کارگران بعد از مدت زیادی از تجمع به داخل نمازخانه ساختمان وزارت هدایت شدند. به گفته کارگران٬ نمایندگان آنها برای حل مشکلات آنها جلسهای با مسئولان وزارتخانه برگزار کردند تا مدیران شرکت نسبت به مسائل به وجود آمده پاسخگو باشند.

تجمع سه روزه کارگران پیمانکاری مس سرچشمه مقابل وزارت صنعت در تهران

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 26مرداد 94 آمده است : تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری مس سرچشمه در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران امروز وارد سومین روز خود شد.

به گزارش ایلنا تجمع کنندگان که شمار آنها تا نزدیک به 250 نفر برآورد می‌شود از جمله کارگرانی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مجتمع مس سرچشمه مشغول کارند.
این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که در اعتراض به نابرابر بودن دستمزدها، به تاخیر افتادن موعد پرداخت مطالبات مزدی و یک ماه بودن زمان اعتبار قرا رداد‌های کار از روز جمعه 23 مرداد ماه دست از کار کشیده و راهی تهران شده‌اند.
یکی از کارگران معترض در خصوص پیگیری هایی که در چند روز اخیر توسط او و دیگر همکارانش صورت گرفته است، گفت: برای رسیدن به خواسته‌هایمان در روز نخست (شنبه 24 مرداد ماه) مقابل ساختمان شرکت ملی صنایع مس تجمع کردیم و چون به نتیجه‌ مشخصی نرسیدیم تصمیم گرفتیم تا برای دومین روز اقامت در تهران (یکشنبه 25 مرداد ماه) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی جمع شویم و در نهایت برای امروز که سومین روز بودنمان در پایتخت است مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اجتماع کردیم.
به گفته این کارگر پیمانی مس سرچشمه در تمامی این روزها هیچ مقام مسئولی پاسخ مشخصی به خواسته‌های آنها نداده‌اند.
همچنین یکی دیگر از کارگران معترض مس سرچشمه در توضیح شرایط شغلی و خواسته‌های خود گفت: مدتهاست که مدیران مس سرچشمه به ما وعده‌ تبدیل وضعیت استخدامی را از حالت پیمانی به قراردادی داده‌اند و در این شرایط از یکسو با ما همچنان بصورت پیمانی قردادهای یک ماهه بسته می‌شود و از سوی دیگر تضمینی برای پرداخت به موقع معوقات مزدی وجود ندارد.
به گفته این کارگر پیمانکاری مس سرچشمه در شرایط کنونی او دیگر همکارانش در مقایسه با امتیازاتی که به کارگران قرارداد مستقیم داده می‌شود از مزایای مزدی و رفاهی پایین‌تری برخوردار هستند و برای همین آنها تصور می کنند که در صورت تغییر یافتن شرایط موقعیت شغلی بهتری نصیب آنها خواهد شد.
از قرار معلوم اقدامات اعتراضی کارگران پیمانکاری مس سرچشمه تنها به سفر سه روزه اخیر آنها به تهران محدود نمی‌شود، تعدادی از این کارگران پیش از این در تاریخ 19 خردادماه سال جاری برای پیگیری وضعیت استخدامی خود در مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع کرده بودند که در نهایت پس از یک روز با وعده پیگیری کارفرما به کار خود بازگشتند.
همچنین این کارگران در بهمن ماه سال گذشته از تبعیض آمیز بودن شرایط مزدی و حقوقی خود انتقاد کرده بودند.

در چهارمین روز اتفاق افتاد:
خاتمه اعتراض کارگران مس سرچشمه در تهران

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 27 مرداد 94 آمده است : در چهارمین روز حضور گروهی از کارگران پیمانکاری مس سرچشمه در تهران، تجمع اعتراضی این کارگران باوعده وصول خواسته‌های صنفی‌شان خاتمه یافت.

این کارگران در تماس با ایلنا گفتند با وعده‌ای که از سوی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به آنها داده شده است از ساعتی پیش به اجتماع چهار روزه خود در تهران خاتمه دادند.
از قرار معلوم فردی که امروز با حضور در اجتماع کارگران معترض مس سرچشمه، خود را معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده از آنها برای بررسی خواسته‌هایشان 10 روز مهلت گرفته است.
این کارگران که شمار آنها تا حدود 200 نفر برآورد می‌شود از جمله نیروهای پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سرچشمه هستند و از روز جمعه 23 مرداد ماه در تهران حضور دارند.
اعتراض به تبعیض‌های شغلی که میان میزان مزد، مزایا و امنیت شغلی کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم مجتمع مس سرچشمه وجود دارد باعث شکل گیری این اعتراض صنفی شده است.
به گفته کارگران، طبق وعده امروز معاون وزیر صنعت تمامی کارگر معترض که از بخش‌های مختلف مجتمع مس سرچشمه به تهران آمده‌ند با اعتماد به وعده کارفرما به امید دریافت مطالباتشان به محل سکونت خود کرمان بازمی‌گردند.

8

کارگران مس سرچشمه خواهان افزایش مزایای خود هستند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 31مرداد 94 آمده است : به دنبال اعتراض هفته گذشته کارگران مجتمع مس سرچشمه، این کارگران منتظرند تا با مدیریت این مجتمع در خصوص چگونگی افزایش مزایای مزدی خود گفتگو کنند.

به گزارش ایلنا براساس خبری که پیشتر در رسانه‌ها منتشر شد، در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه دست‌کم تعداد 500 نفر از کارگران مجتمع مس سرچشمه در مقابل ساختمان ورودی این مجتمع تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا به نقل از کارگران این مجتمع می گویند که این تجمع اعتراضی از حوالی ساعت 8 صبح تا 9 شب ادامه داشته و در نهایت معترضان با این وعده که به زودی مدیریت شرکت شخصا برای پاسخگویی در جمع آنها حاضر خواهد شد به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.
ظاهرا همان زمان به معرتضان گفته شد که مدیریت مجتمع مس سرچشمه برای روز یکشنبه برای گفتگو با آنها در حاضر خواهد شد و در حال حاضر آنها به انتظار تحقق این وعده به کار روزانه خود بازگشته‌اند.
کارگران مجتمع مس سرچشمه که در بخش‌های مختلف استخراج و استحصال مس بصورت پیمانی و قرارداد موقت مشغول به کارند در توضیح دلیل نارضایتی خود می‌گویند که از حدود 2 سال پیش تاکنون مزایای مزدی آنها بصورت چشمگیری کاهش یافته و بصورت میانگین از درآمد ماهانه هر کارگر نزدیک به 300 هزار تومان کاسته شده است.
به گفته این کارگران تا پیش از جابجای مدیریت این مبلغ بصورت عرف کارگاه در قالب پاداش افزایش تولید و پرداخت‌های مناسبتی به آنها تعلق می گرفت اما با روی کار آمدن مدیریت کنونی از میزان این پرداخت‌ها کاسته شده است.
از قرار معلوم مدیریت مجتمع مس سرچشمه دلیل این اتفاق را پیامدهای تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران در سالهای ابتدایی دهه 90 عنوان کرده بودند.
بصورت مشخص کارگران معترض مس سرچشمه در این خصوص می گویند، خوب می دانیم که از تاثیر منفی تحریم‌های اقتصادی بر کشور به خوبی باخبرهستیم اما حالا که توافق هسته‌ای صورت گرفته بازهم مدریت مجتمع پایین آمدن قیمت جهانی مس را بهانه قرار داده و حاضر نیست حداقل مزایای مزدی را به اندازه سابق افزایش دهد

7

جلسه گفت‌وگوی کارگران مس سرچشمه با کارفرما بی‌نتیجه ماند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 1 شهریور 94 آمده است : جلسه گفتگویی که قرار بود صبح امروز میان مدیریت مس سرچشمه با کارگران ناراضی این مجتمع برگزار شود بدون نتیجه مشخص خاتمه یافت.

فعالان صنفی کارگری استان کرمان با اعلام این خبر به ایلنا می‌گویند که تجمع اعتراضی کارگران مجتمع مس سرچشمه بار دیگر از سر گرفته شده‌است.
براساس این اطلاعات که به نقل از کارگران این مجتمع به ایلنا منتقل شده است از قرار معلوم در جلسه امروز مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه نیز حضور داشته است.
پیش‌تر در روز چهارشنبه (۲۸ مرداد) دست کم ۵۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس سرچشمه در اعتراض به پایین بودن مزایای مزدی خود تجمع کرده بودند.
این تجمع که از حوالی ساعت ۸ صبح تا ۹ شب طول کشید، در ‌‌نهایت با این وعده خاتمه یافت که در راستای رسیدگی به خواسته‌های کارگران معترض در روز یکشنبه (اول شهریور) مدیریت مجتمع با آن‌ها گفتگو خواهد یافت.
در این رابطه گفته می‌شود که با وجود برگزاری این نشست بازهم اختلاف کارگران مجتمع مس سرچشمه با کارفرما همچنان به قوت خود باقیمانده است.
در این باره اطلاعات تایید نشده دیگری در رابطه با جلسه امروز صبح وجود دارد که براساس آن‌ها برخی از معترضان خواستار استعفای مدیریت کنونی شدند و در ‌‌نهایت این جلسه که در محل نمازخانه تشکیل شده بود با بروز تنش‌هایی خاتمه یافت.
به نقل از این منابع گفته می‌شود که پس از این ماجرا مدیریت مجتمع مس در رابطه با خواسته‌های صنفی کارگران با تعدادی از نمایندگان آن‌ها بصورت جداگانه تشکیل جلسه داده است.
کارگران مجتمع مس سرچشمه از اینکه دستمزدهای آن‌ها به دلایلی چون تشدید تحریم‌های اقتصادی و پایین آمدن قیمت جهانی مس پایین نگهداشته شده است ناراضی هستند و در عین حال گروهی از این کارگران که در سالهای اخیر بصورت پیمانکاری در بخش‌های مختلف این مجتمع شاغل هستند خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شده‌اند.

1+2
در واکنش به قراردادهای موقت کار صورت گرفت اعتراض جمعی از کارگران مس سرچشمه مقابل وزارت صنعت

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 15 شهریور 94 آمده است : تعدادی از کارگران شرکت آرياناران٬ زيرمجموعه شرکت سرمايهگذاری مس سرچشمه صبح امروز مقابل وزارت صنعت تجمع کردند. نماینده کارگران معترض مس سرچشمه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بيان اینکه در شرکت آریاناران حدود 400 نفر مشغول به کار هستند٬ گفت: حدود 200 نفر از کارگران این شرکت برای مطرح کردن اعتراض خود از کرمان به تهران آمدهاند. وی افزود: قراردادهای ما بهصورت 2 ماهه منعقد میشود٬ در حالی که ما خواستار انعقاد قرارداد یک ساله هستيم. این کارگر معترض ادامه داد: هشت سال است که وضعيت قراردادهای ما به این صورت است و تقریباً سالی دو مرتبه نسبت به این مسئله اعتراض و تجمع میکنيم٬ ولی تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است. به گزارش فارس٬ کارگران معترض مس سرچشمه صبح امروز در حالی که لباسهای کار خود را به تن داشتند٬ مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت٬ زیر آفتاب نشسته و نسبت به وضعيت کار خود اعتراض کردند. کارگران مس سرچشمه در حالی نسبت به نوع قراردادهای کاری خود معترضند که فاز دوم کارخانه تغليظ مس سرچشمه روز گذشته با حضور جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و نعمت زاده وزیر صنعت افتتاح شد.

4

دیروز و امروز اتفاق افتاد:
تجمع دوباره کارگران مس سرچشمه در مقابل وزارت صنعت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 شهریور 94 آمده است : عمل نکردن مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به وعده‌های داده شده بار دیگر کارگران مس سرچشمه کرمان را به تهران کشاند.

این کارگران که هم اکنون در مقابل ساختمان وزارت صنایع و معادن در خیابان سمیه تهران هستند با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: مدت دوماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و به میزان دستمزد و به نداشتن امنیت شغلی خود معترضند.
تجمع‌کنندگان که شمار آن‌ها تا حدود ۱۵۰نفر برآورد می‌شود از جمله نیروهای قراردادی شاغل در مجتمع مس سرچشمه هستند که به دلیل تغییر نکردن شرایط کاری و دستمزدشان بر اساس میزان ساعت کاری آن‌ها وعمل نکردن مسئولان به وعده‌هایشانبرای بار دوم به تهران آمدند.
تجمع کنندگان بایادآوری اینکه ماه گذشته نیز تعدادی از آن‌ها در اقدامی مشابه برای تجمع اعتراضی به تهران آمده بودند، افزودند: آنزمان نیز برای پیگیری خواسته‌هایمان نزدیک به چهار روز در تهران بودیم و سرانجام با وعده‌ای که یکی از معاونان وزیر صنایع در مورد رسیدگی به مشکلاتمان داده بود به محل سکونت خود بازگشتیم.
وی بابیان اینکه طبق وعده‌ای که آنزمان از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد؛ قرار بود که ظرف ۱۰ روز مهلت به درخواست کارگران رسیدگی شود، با گذشتن این مدت زمان هنوز به درخواستمان رسیدگی نشده است.
این کارگران در خصوص خواسته‌های صنفی برآورده نشده خود گفتند: نسبت به تبعیض‌های شغلی که میان ما و دیگر کارگران مس سرچشمه که بصورت پیمانی یا قرارداد مستقیم هستند اعتراض داریم.
از قرار معلوم این کارگران که از طریق پیمانکار و در قالب قراردادهای موقت دو ماهه در مجتمع مس سرچشمه مشغول‌کارند نسبت به تبعیض‌هایی که در محاسبه مزد و توزیع مزایای شغلی میان آن‌ها با کارگران قرارداد مستقیم مس سرچشمه وجود دارد، معترضند.

5
پس از تجمع در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت:
نمایندگان کارگران معترض مس سرچشمه به مذاکره دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 شهریور 94 آمده است : به دنبال تجمع صبح امروز ۱۵۰ نفر از کارگران« مس سرچشمه» در مقابل وزارت صنعت، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان این کارگران مذاکره کردند.

یکی از کارگرانی که در تجمع صبح امروز حضور داشت با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ساعتی پیش به درخواست مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از میان خود هفت نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردیم.
وی بابیان اینکه قرار است نمایندگان آن‌ها با نمایندگان وزارتخانه و شرکت‌ملی مس دیدار کنند، به غیر از این هفت‌نفر سایر کارگران تجمع‌کننده محل اجتماع امروز را به مقصد حرم امام خمینی (ره) در بهشت‌ زهرا ترک کردند.
وی افزود: همزمان با برپایی تجمع صبح امروز مطلع شدیم که کارفرما مبالغی را بابت دستمزد مرداد ماه پرداخت شده است اما به عقیده تجمع کنندگان مبالغ واریز شده با میزان کارکرد آن‌ها در ماه گذشته همخوانی ندارد.

2
مراجعه کارگران مس سرچشمه وارد پنجمین روز شد؛
تجمع کارگران مس سرچشمه در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 شهریور 94 آمده است : در پنجمین روز از آمدن کارگران پیمانکاری مس سرچشمهبه تهران این کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

یکی کارگران حاضر در این تجمع صنفی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از مراجعه روز گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه‌ای نیز نگرفتیم و برای همین امروز برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردیم.
وی افزود: به دنبال مراجعه به نهاد ریاست جمهوری از ما خواسته شد تا برای رسیدگی، شرح و تفصیل خواسته‌های صنفی خود را بصورت مکتوب تحویل دهیم.
وی در عین حال اضافه شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر از همکارانش به جمع کارگرانی که از روز شنبه در تهران حضور دارند خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ کارگر هستیم که برای پیگیری مطالبات مزدی خود به تهران آمده‌ایم.
این کارگر مس سرچشمه در توضیح خواسته صنفی خود و سایر همکارانش به ایلنا گفت: نزدیک به ۳۰۰ نفرهستیم که تا چند ماه پیش از طریق شرکت پیمانکاری «آریان ناران» در بخش استخراج مس فعالیت می‌کردیم.
وی بابیان اینکه پیمانکاری آریان ناران از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گزاری مس سرچشمه محسوب می‌شود، افزود: از حدود ابتدای فصل تابستان که اعتبار قرادادهای کار همه ما تمام شد، متوجه شدیم که هم پیمانکار و نوع قرارداد کار عوض شده است.
به گفته این کارگر مس سرچشمه، پیمانکار جدیدی که آنها قرار است از طریق آن به کار سابق خود در معدن مس سرچشمه ادامه دهند؛ شرکتی به نام «اولنگ» است و در قراردادهای جدیدی که از طرف پیمانکار به آن‌ها داده شده است مزایای مزدی به نسبت گذشته نادیده گرفته شده است.
این کارگر مس سرچشمه در توضیح قرارداد جدید کار گفت: گویا قراردادهای جدید برخلاف قراردادهای قبلی براساس کار حجمی تنظیم شده است و به همین دلیل از مجموع دریافتی کارگران نزدیک به یک میلیون تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: کاهش مزایای مزدی در حالی است که بیشتر ما از کارگران باسابقه و ماهری هستیم که می‌بایست طبق مقررات استخدامی شرکت مس سرچشمه از مدت‌ها قبل قراردادهای شغلی ما از پیمانکاری به کار موقت تغییر می‌کرد.
کارگران معترض مس سرچمشه به کرمان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 شهریور 94 آمده است : کارگران معترض مس سرچشمه با وعده نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری خواسته‌های صنفیشان روز گذشته به کرمان بازگشتند.

یکی از کارگران معترض مس سرچشمه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به دنبال تجمعی که روز گذشته در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری داشتیم، یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری گفت که برای روز شنبه جلسه‌ای در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری مس سرچشمه تشکیل شود.
وی ادامه داد: از قرار معلوم بازهم در این جلسه به غیر از نمایندگان ما، مسئولان وزارت صنعت، شرکت مس و نمایندگان پیمانکار نیز حضور خواهند داشت.
به گفته این کارگر مس سرچشمه اوو همکارانش با این وعده که در جلسه پیشرو به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی خواهد شد، روز گذشته تهران را به مقصد کرمان ترک کردند.
کارگران معترض مس سرچشمه که از جمله نیروهای پیمانکاری این واحد معدنی هستند از روز شنبه (چهاردهم شهریور ماه) در تهران بودند؛ شمار این کارگران در ابتدا حدود ۱۵۰ نفر بود اما با طولانی شدن مدت حضورشان در تهران در روزهای گذشته نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر به جمع آن‌ها اضافه شد.
این کارگران از اینکه به تازگی با جابجایی پیمانکار، قراردادهای کاری آن‌ها از کار معین به کار حجمی تغییر کرده است اعتراض دارند.
معترضان می‌گویند در شرایطی که منتظر بودند تا با توجه به سوابق کاری که دارند قراردادهای جدید شغلی خود را بصورت مستقیم با شرکت مس سرچشمه منعقد کنند؛ متوجه شدند که با تصمیم کارفرما نتنها از تبدیل وضعیت استخدامی خبری نیست بلکه قرار است از مزایای مزدی آن‌ها نیز کاسته شود.
به گفته این کارگران در متن قراردادهای جدید از یکسو مدت رابطه کاری تا سقف دو دو ماه تعیین شده و از سوی مقابل نیز از مزایای مزدی که هم اکنون به آن‌ها پرداخت می‌شود تا نزدیک به یک میلیون تومان کاسته شده است.

خاتمه اعتراض کارگران مس سرچشمه در تهران

ofoghi-new
http://www.entekhab.ir/fa/news/221823

به نوشته پایکاه خبری تحلیلی انتخاب امده است : در چهارمین روز حضور گروهی از کارگران پیمانکاری مس سرچشمه در تهران، تجمع اعتراضی این کارگران باوعده وصول خواسته‌های صنفی‌شان خاتمه یافت.این کارگران در تماس با ایلنا گفتند با وعده‌ای که از سوی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن وتجارت به آنها داده شده است ازساعتی پیش به اجتماع چهارروزه خود درتهران خاتمه دادند

از قرار معلوم فردی که امروز با حضور در اجتماع کارگران معترض مس سرچشمه، خود را معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده از آنها برای بررسی خواسته‌هایشان 10 روز مهلت گرفته است.این کارگران که شمار آنها تا حدود 200 نفر برآورد می‌شود از جمله نیروهای پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سرچشمه هستند و از روز جمعه 23 مرداد ماه در تهران حضور دارند.اعتراض به تبعیض‌های شغلی که میان میزان مزد، مزایا و امنیت شغلی کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم مجتمع مس سرچشمه وجود دارد باعث شکل گیری این اعتراض صنفی شده است.به گفته کارگران، طبق وعده امروز معاون وزیر صنعت تمامی کارگر معترض که از بخش‌های مختلف مجتمع مس سرچشمه به تهران آمده‌ند با اعتماد به وعده کارفرما به امید دریافت مطالباتشان به محل سکونت خود کرمان بازمی‌گردند

6

جمع اعتراضی کارگران مس سرچشمه در مقابل وزارت صنعت رژیم در تهران

https://begoonaah.wordpress.com/2015/09/06

‫‏به نوشته سایت بگونه‬ آمده است : طی روزهای ١٥ و ١٦ شهریور بار دیگر کارگران مس سرچشمه در اعتراض بهخلف وعده ها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل وزارت نفت و صنایع و معادن در خیابان سمیه تهران تجمع کردند.

آخرین خبر اینکه به دنبال تجمع صبح امروز ۱۵۰ نفر از کارگران« مس سرچشمه» در مقابل وزارت صنعت، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان این کارگران مذاکره کردند. برای این مذاکره کارگران هفت نفر را از میان خود انتخاب کردند و قرار شد که نمایندگان آن‌ها با نمایندگان وزارتخانه و شرکت‌ملی مس دیدار کنند. جالب اینجاست که همزمان با برپایی تجمع صبح امروز و زیر فشار این اعتراضات به کارگران خبر رسید که کارفرما مبالغی را بابت دستمزد مرداد ماه پرداخت کرده است. اما کارگران میگویند که مبالغ واریز شده با میزان کارکرد آن‌ها در ماه گذشته همخوانی نخواهد داشت و این نیز یکی از موضوعات اعتراض آنان است.

این ١٥٠ کارگر مدت دوماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و به میزان دستمزد و به نداشتن امنیت شغلی خود معترضند. آنها از جمله نیروهای قراردادی شاغل در مجتمع مس سرچشمه هستند که به دلیل تغییر نکردن شرایط کاری و دستمزدشان بر اساس میزان ساعت کاری آن‌ها وعمل نکردن مسئولان به وعده‌هایشان برای بار دوم به تهران آمده و دست به اعتراض زده اند.
ماه گذشته نیز تعدادی از این کارگران به تهران آمده و ٤ روز ماندند و پیگیر خواستهایشان شدند. و بعد از اینکه وعده هایی به آنها داده شد، به شهر خود بازگشتند. وزارت نفت و وزارت معدن و تجارت وعده داده بودند که ظرف ده روز به خواستهای کارگران رسیدگی کنند ، اما این وعده ها عملی نشد.
یک موضوع مهم اعتراض این کارگران تبعیض‌های شغلی میان آنها و دیگر کارگران قرارداد مستقیم این معدن است. کارگران در برابر کار برابر دستمزد برابر میخواهند و نه تنها اینکه بلکه به سطح نازل دستمزدها و تهدید دائمی به اخراج اعتراض دارند. خواست مهم آنها بطور واقعی استخدام رسمی آنان در معدن است.

3

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s