تجمع اعتراضی سراسری معلمان در پنجسنبه ۱۶ مهر۱۳۹۴

باردیگر معلمان بر پایه مطالبات بی پاسخ مانده خود و سر دادن شعار آزادی همه همکاران معلم زندانی در تاریخ پنجشنبه ۱۶ مهر ۹۴در سطح سراسری به خیابان می آیند

امیر جواهری لنگرودی
دبیر پاک سازی شده و اخراجی دبیرستان های لنگرود در آبان۱۳۵۸

0291_n
*****
وبلاگ کارگری راه کارگر : آموزه معلمان کشور دربازپرداختن به مطالبات بی پاسخ مانده جامعه چندمیلیونی معلمان سراسر کشور با اتکاء به نیروی اجتماعی خویش قبل از گشایش مدارس امسال در آغاز مهر ماه۱۳۹۴ بار دیگر دهن باز کرده بود و میرفت که با آغاز گشایش مدارس باردیگر در سراسر خیابان های ایران سرریز نماید .

rasoul

M-B-2دستگیر یها و بازداشت معلمان شناخته شده و به زندان کشاندن آنان همه و همه برای بازداشتن معلمان از تحرکات شان و عدم شکافیت بخشیدن به خواسته و مطالبات آنان توسط نیروهای baghaniسرکوب حکومت صورت پذیرفت تا صدای اعتراض آنان را خاموش نمایند.
با این همه علیرغم این سرکوب ها ، معلمان سراسر کشور از پیشروی خود بازنمانده و امروز بار دیگر در آستانه روز جهانی معلمان در پنجم اکتبر برابر با ۱۳مهر باردیگر نیروی خود را به شکل متشکل به alire hashamiخیابان می کشند.
تاسی تشکل های مستقل صنفی معلمان سراسر کشور از یکدیگر و حرکت های سراسری دوره های پیشین آنان بشکل متشکل، بدون التقاط با گروهبندی های فرصت طلب اجتماعی در درون کشورکه همواره اسباب چانه زنی را با این بخش یا آن بخش حاکمیت می بینند ، آنچه در دوره های گذشته اعتراضات آنان در بیش از هفتاد تا هشتاد شهر ، توانست این نیروی عظیم اجتماعی را به صحنه آورد و اینجا و آنجا گاه با دیگر فعالان جنبش های مطالباتی کارگران و پرستاران یعنی بخش های دیگر مزدبیگران ایران همراه گرداند ، این تجربه امروز نیز می توند با نقشه مندی همه جانبه تری به بار نشیند.
دردوره گذشته اقدامات اعتراضی معلمان درسطح استان های تهران ، خراسان، قزوین، فارس، لرستان، هرمزگان، خوزستان ، گیلان و بخصوص آذربایجان و کردستان خیلی محسوس بود.اما در تمامی حرکت های دوره پیشین درخواست سراسری معلمان از سوی رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، بی پاسخ ماند و منتهی به موج دستگیری ها بعد از اعتراضات انجامید .
بطوری که دردروه گذشته علیرغم سازمانیابی اعتراضات سراسری معلمان کشور موج دستگیری ها دامنه گسترده ای به خود گرفت و شامل معلمانی چند از جمله : آقایان عليرضا هاشمي- اسماعيل عبدي- علی اکبر باغانی – محمود بهشتي لنگرودي- سيد محمود باقري- مهدي بهلولي – محمد رضا نيك نژاد- ارژنگ داوودي – عبدالرضا قنبري- محمد امين اگوشي- مهدي فتاحي شانديز و … دیگرانی در سطح کردستان و گیلان دستگیر و یا زندانی پیشین رسول بداقي معلم زندانی که تا کنون بدون يك روز مرخصي بعد از اتمام شش سال حبس، مجددا ۳ سال حبس ديگر نيز به او داده اند . هر چند در این فاصله آقایان سيد محمود باقري بعد از 4سال ومهدي بهلولي ومحمد رضا نيك نژادبا وثيقه ي سيصد میليوني موقتا ازادشدند ولی فعالان تشکل های صنفی معلمان کشور همچنان در زندان بسر می برند .
در همه دوره پایان سال گذشته و در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال ۹۴معلمان برای پی گیری مطالبات صنفی خود دوره دیگری از اعتراضات سراسری خود را با چراغ خاموش آغاز کرده و موجی از اعتراضات خودجوش در مناطق مختلف کشور شروع شده است. تجمع اعتراضی معلمان در کنار تجمع خیابانی مربیان پیش دبستانی معترض در مقابل مجلس که از نقاط مختلف کشور گرد آمده بودند از جمله اعتراضات جاری معلمان است. یکی از دبیران کانون صنفی معلمان درباره ظرفیت عظیم اعتراضی نهفته درحرکات جاری معلمان می گوید: « بدنه آموزش و پرورش در این ماجرا از تشکل‌های صنفی جلو زده است. درباره این تجمع‌ها، تشکل‌های صنفی فرهنگیان هیچ‌گونه دخالتی ندارند و این حرکت خودجوش از طرف خود فرهنگیان و از درون جامعه است» این معلمان عمدتا جوان از آن چنان قابلیت در سازماندهی و تحرک برخوردارند که همواره از نمانیدگان تشکل های صنفی خود جلو می افتند .
درتحرکات اعتراضی دوره پیشین در جای جای کشور چهره زنان آموزگار نماد حضور قدرتمند زنان معلم را به نمایش گذاشت . در اعلب اجتماعات زنان آموزگار در مقام سخنگویی اعتراضات و اجتماعات ظاهر شدند تا همگامی خود را بر سر خواستها و مطالبات بی پاسخ مانده زنان معلم و معلمان پیش دبستانی که همواره حقوق آنان در دولت های پیشین تا به امروز دولت : تدبیر و امید » حسن روحانی نادیده گرفته شده، برزبان رانند وبه فریاد اعتراضی نیروهای خاموش معلمان بدل گردانند .

1

02

شعار معلم بیدار است ، از تبعیض بیزار است یا سکوت ما از رضایت نیست .
ازادی معلمان زندانی ، لغو احکام قضایی یا معلم فریاد می کند ، رسانه سانسور می کند
برپا داشتن دهها پلاکادر با شعارهای ایجابی همچون :
ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزدها هماهنگ با سایرکارکنان دولت
حسابرسی دقیق ترو نظارت بیشتر بر صندق ذخیره فرهنگیان
در دوره گذشته و درادامه موج اعتراضات، جمعی از فرهنگیان سراسر کشور با انتشار اطلاعیه ای که در آن با اشاره به مواردی نظیر شانتاژ خبری رسانه ها،عدم توجه دولت و مسئولین به اوضاع وخیم مدارس،معیشت فرهنگیانی که کارد به استخوانشان رسیده … از عموم معلمان خواسته اند که به حرکات خودجوش خود خصلت سراسری داده و به فراخوان های شورای هماهنگی فرهنگیان در موارد بعدی توجه نمایند.
تجمع اعتراضی دوره اخیر فرهنگیان به مناسبت روزجهانی معلم برابر با ۵ اکتبر (۱۳مهر ) بنا برارزیابی فراخوان «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور» با توجه به فضای همیشه سوگوارجامعه ایران از روز جهانی معلم (سیردهم مهر ) ، به روز پنجشنبه شانزدهم (۱۶) مهر منتقل شد .
این تصمیم در بافت جمعی نمانیدگان تشکل های صنفی معلمان گرفته شد و طی اطلاعیه زیر عینا در سطح رسانه های مجازی و وبلاگ ها منعکس شده است .
علیرغم چنین تصمیم جمعی و اشکاری که در بین نمایندگان معلمان درون کشور گرفته شد در خارج از کشور، صدای های بی معنی و بی مضمونی شنیده می شود که اعلان می دارند: » تغییر تجمع اعتراضی از روز۱۳مهر به هرروز دیگری توطئه اطلاعات سپاه و معلمان بسیجی نفوذی در تشکلهای صنفی فرهنگیان است» این قلم های مسموم و ورشکسته، خود به نوعی همگامی با همان عمله نظام را پیشروی خود دارند . و برآنند تا تصمیم جمعی نمانیدگان کانون های صنفی معلمان در ( شورای هماهنگی ) را به نفوذ نیروهای اطلاعاتی سپاه و » توطئه » سازمان » اطلاعات رژیم » در درون جامعه معلمان مربوط می نمایند . ورشکستگان به تقصیری که صدای بی رمق آنان به نام شورای همبستگی ملی ، از یک دهکوره نیز بالا تر شنیده نمی شود ، هم اینان می خواهند برای چند میلیون تن از فرهنگیان ایران ، از اینجا حکم صادر نمایند که در روز دوشنبه سیزدهم مهر به خیابان آیید .
از این بد تر اعلام می دارند : » هر گونه خبر رسانی در این باره باید توسط معلمان زندانی (و آن هم پس از آزادی از زندان) که نماینده واقعی معلمان سراسر ایران می باشند انجام شود» برخورد غیر مسئولانه این جمع بی سواد و کم جنبه نشان از این دارد ، که معلمان معترض باید دست روی دست بگذارند تا معلمان زندانی ازاد شوند و بعد خبررسانی نمایند تا این حضرات ورشکسته به تقصیر باور نمایند که تصمیم و فراخوان « شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور» واقعی و از دل نمایندگان حقیقی و برگزیده خود معلمان بر آمده است و آقای هاشم خواستار نیز چند و چون آنرا طی نامه زیر عینا انتشار داده و به واقعی بودن این نشست و تصمیم نمایندگان تشکل های صنفی معلمان برای شانزدهم مهر صحه گذاشته است .
ما به سهم خویش ، با اعلام حمایت از مطالبات معلمان سراسر کشور که بخش مهمی ازاردوی مزد و حقوق بگیران ایران را تشکیل می دهند از همه بخش های طبقه کارگر و همه مردم آزادی خواه و جانبدار انسانیت در سراسر ایران می خواهیم که به هر طریق ممکن و موثر از حرکات اعتراضی معلمان و مطالبات برحق آن ها پشتیبانی نمایند. ما همچنین خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط معلمان زندانی، فعالان جنبش کارگری در بند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۰۳ اکتبر ۲۰۱۵

امیرجواهری لنگرودی
*****

khastar5
همكا ران فرهنگي:به مناسبت روز جهاني معلم13 مهر،تجمع به پنجشنبه 16 مهر از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراكز استانها اداره ي كل وشهرستانها اداره ي اموزش وپرورش مو كول شد.
سید هاشم خواستار

http://www.chzamani.blogspot.ca/2015/10/13-16-10-12.html
همكا ران فرهنگي:به مناسبت روز جهاني معلم13 مهر،تجمع به پنجشنبه 16 مهر از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراكز استانها اداره ي كل وشهرستانها اداره ي اموزش وپرورش مو كول شد.
همكاران فرهنگي: در جلسات شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان بعضي ها نماينده بودن را فراموش وهمچون شوراي نگهبان ميخواستند نظارت استصوابي را اعمال كه هيچگونه تجمعي صورت نگيرد. انها چون اجماع به تجمع را ديدند كه راي اورد،جلسه را ترك كردند.اما همينكه راي تجمع در دوشنبه 13مهر با پنجشنبه 16 مهر مساوي شد(طبيعي بود كه هر گروه استدلال هاي خاص خودش را داشته باشد.) وظاهرا راه حل برون رفتي از اين مشكل پيدا نميشد ، ناگهان سر وكله ي نظارت استصوابي ها پيدا كه تجمع نه و معلمان در سالنهاي اموزش وپرورش همايش بر گزار كنند. بنده از تمام معلمان بخصوص معلمان زنداني (اقايان محمود بهشتي لنگرودي،اسماعيل عبدي،علي اكبر باغاني،عليرضا هاشمي ،رسول بداقي بدون يك روز مرخصي بعد از اتمام شش سال حبس 3 سال حبس ديگر نيز به او داده اند،ارژنگ داوودي ،عبدالرضا قنبري،محمد امين اگوشي،مهدي فتاحي شانديز و…)ومعلمان ازاد شده ( اقايان سيد محمود باقري بعد از 4سال ومهدي بهلولي ومحمد رضا نيك نژادبا وثيقه ي سيصد مليوني موقتا ازاد)وياران معلمان(اقاي عبد الفتاح سلطاني وكيل افتخاري معلمان واقاي ميلاد درويش مستند ساز وياور تشكلهاي صنفي فرهنگيان كه اخيرا با وثيقه ازاد شده اند.)عذر ميخواهم از اينكه مجبور شدم علارغم اينكه قبلا راي به تجمع 13 مهر داده بودم رايم را تغيير وبراي حفظ انسجام شورا به 16 مهر راي بدهم.البته معلمان صاحب رايي هم در جلسه ي مجازي تلگرام حضور داشتند و چراغشان روشن و خودشان خاموش و از اينكه اظهار نظر كنند ويا راي دهند مي ترسيدند.حاكميت بداند دنيا به سمت اگاهي و دانستن حركت ميكند،نه به سمت جهل وخرافات.بالاخره معلمان و تمام اقشار ملت اگاه شده و جو امنيتي را خواهند شكست، انوقت چه كار خواهيد كرد؟غارت گران ثروت ملي بايد احساس نا امني كنند وبشكنند ، نه اينكه حاكمان معلمان را بخاطر حق گويي انقدر در زندان نگه دارند كه بخواهندانهارا بشكنندتااز بيان حق توبه كنند، هرچند به دفعات مكرر ويقينا ثابت شده كه معلمان ،ستمگران راميشكنند و شكسته نميشوند.همين ماه مهر كه در سال 83 ازاد شدم،يكي از همكاران گفت:اقاي خواستار خودت را بخاطر معلمان به خطر نينداز ، زندان كه بودي كسي از شما حمايت نكرد. گفتم سئوالي از شمادارم:ايا معلمان قلبا با من بودند؟گفت اري قلبا تمام معلمان با شما بودند .گفتم همين مرا بس است.ودر جلسات شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان چند نكته را كه دربرابرصحبتهاي ديگران گفتم ونوشتم اينجا مي اورم:

khastar

1- بزرگترين اشتباه شوراي مركزي و شوراي هماهنگي اينست كه شفاف نيست ومعلمان را نامحرم ميداند.چه اشكالي دارد معلمان بدانند فردي كه نمايندگي انها را ميكند در شورا چه ميكند؟و چه رايي ميدهد؟اصلا راي ميدهد يا نمي دهد؟يا نظارت استصوابي را ميخواهد اعمال كند كه راي اكثريت را وتو كند؟
2 -ودر جواب انهاييكه ميخواهند به نتايج اني برسند وميوه چيني كنند:شما نهالي ميكاريد حوصله كنيد درخت ميشود و ميوه ميدهد. و يا ديگران كاشتند و ما خورديم، ما ميكاريم كه ديگران بخورند.(بشر در اثر مبارزه از غار نشيني به اين تمدن بزرگ رسيده است.) و يا از مرگ ناصر الدين شاه به اصطلاح شهيد كمي بيش از 120 سال ميگذرد، در همين مدت ايران ما چه تغييراتي كه نكرده است؟و يا اينكه قديما براي تجمع در مشهد يكنفر يعني خودم تنها بودم و اكنون عكس هاي تجمعات گوياست. و يا اينكه 109 سال از انقلاب مشروطيت گذشته ولي هنوزمعلمان به حقوق حقه خود نرسيده اند در حاليكه در كشور هاي داراي دموكراسي به منزلت و حقوق واقعيشان رسيده اند . و يا در برابر اين گفته:كه بگير وببندها تاثيرمنفي بر اعتماد بنفس وشجاعت معلمان گذاشته، گفتم:همكاران حرفهايي كه در زنگ تفريح امسال ميزنند با 1و3و5و…سال قبل را با هم مقايسه كنيد، ببينيد شجاعت معلمان سال به سال بسيار زياد تر شده و ميشود.با ترس فرد و صنف و يا ملتي نمي توانند حقشان را بگيرند. با ريختن ترس است كه براي گرفتن حقشان وارد ميدان ميشوند و…و…و

پس معلمان براي اعتراض به زندان كردن همكارانشان و وضعيت اسفناك معيشتشان و وضعيت وخيم اموزش وپرورش كه بعد از 37 سال هنوز نزديك ده مليون بيسواد دارد ، در حاليكه كشور نيكاراگوئه كه با ما انقلاب كرده و كشوري فقير و بدون نفت كه هميشه دست گدايي را بسوي ما دراز دارد بيسوادي را ريشه كن كرده و

در روز پنجشنبه16مهر94 در تهران و مراكز استانها در ادارات كل و در شهرستانها در اداره اموزش و پرورش جمع شده تا اعتراضمان را بگوش حاكميت برسانيم.
جزئيات را از اطلاعيه ي شوراي هماهنگي خواهيد گرفت.

khastar4
با تشكر سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان

=================

فراخوان تجمع معلمان به مناسبت روز جهانی معلم

حقوق معلم و کارگر – امروز پنجشنبه نهم مهرماه کانون صنفی معلمان همدان که ریاست شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور را بر عهده دارد اطلاعیه ای مبنی بر تصمیم شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای تجمع روز جهانی معلم را در وبلاگ خود منتشر نمود. در این اطلاعیه روز پنجشنبه 16 مهرماه برای تجمع در نظر گرفته شده است اما جزییات آن را موکول به اطلاعیه بعدی نموده است.
5 اکتبر هر سال از سوی سازمان یونسکو به عنوان روز جهانی معلم انتخاب شده است. این روز در سال جاری مطابق با روز دوشنبه 13 مهرماه است. این که دلیل تصمیم شورای هماهنگی برای سه روز تاخیر در برگزاری تجمع یا هرگونه مراسم دیگر چیست به احتمال زیاد در اطلاعیه بعدی این شورا خواهد آمد.

2772_n

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت روز جهانی معلم

نشر توسط: حقوق معلم و کارگر
http://bield.info

به نام خداوند جان و خرد

سیزدهم مهرماه برابر با پنجم اکتبر از سوی سازمان یونسکو به عنوان روز جهانی معلم انتخاب شده است. طبق توصیه نامه یونسکو، در این روز علاوه بر تکریم معلم، به اهميت آموزش صحیح و رایگان و رفاه معلمان بيش از پيش پرداخته شده و بر آن تاکیدمی شود، زیرا این معلمان هستند که به کودکان ، عشق به زندگی را می آموزند و جامعه را به تعالی می رسانند. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش بی شک مهمترین عامل توسعه ی جوامع خواهد بود، زیرا این باور عمیق وجود دارد که : «هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه ی معلمانش رشد نخواهد کرد.»

moo+3

کشورهای جهان در این روز برنامه هایی را براي معلمان خود تدارک دیده و معلمان را به روشهای هاي نوين تدريس و همچنين با حمايت هاي مالي به فعاليت در اين زمينه تشويق مي كنند. زیرا عقيده دارند معلماني كه از لحاظ مالي و شغلی، در شرایط مناسب به سر نمي برند، یقیناً در زمينه آموزش صحیح نيز موفق نخواهند بود.

هر ساله معلمان ایران همراه با معلمان سایر کشورها این روز را پاس می دارند و خواستار حمایت اصولی دولتها از آموزش و پرورش و توجه منطقی و عدالت محور به متولیان تولید معرفت و دانایی می شوند.

امسال روز جهانی معلم با دو موضوع متفاوت ، متقارن گردیده است :
یکی تقارن با ایام گرامیداشت جان باختگان حادثه ی تلخ منا که ملت شریف ایران را در مرگ دلخراش عزيزانشان سوگوار نمود و دیگری همزمانی آن با ساعات فعال فرآیند آموزش در مدارس کشور.

لذا به منظور احترام به تألمات روحی مردم و نیز با نشان دادن حسن نیت فرهنگیان مبنی بر عدم تمایل قلبی به تعطیلی کلاس های درس و ممانعت از ایجاد خلل در امر آموزش، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، برگزاری این مراسم را که بنابر دلایلی در قالب کنش مدنی «تجمع» برگزار می شود ، سه روز به تعویق انداخته، از معلمان سراسر کشور درخواست می نماید به همین مناسبت در روز پنج شنبه شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۴ در این تجمع اعتراضی که در قالب سکوت برگزار می شود ، شرکت کنند.

اهم دلایلی که سبب شده است تا مراسم گرامیداشت روز جهانی معلم به صورت تجمع اعتراضی برگزار شود، به شرح زیر است :

۱. به فراموشی سپردن بازنشستگان آموزش و پرورش و بی توجهی محض به این قشر رنج کشیده ، به گونه ای که نازل بودن حقوق آنها و اختلاف فاحش آن حتی نسبت به همکاران شاغلشان در آ.پ سبب شده است در سخت ترین شرایط معیشتی ممکن به سر ببرند.

۲. ناکارآمدی آموزش و پرورش در انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود به دلیل نگرش ناصحیح تصمیم سازان کلان کشور نسبت به این نهاد بنیادین ، به گونه ای که فرآیند تعلیم و تربیت در نازل ترین سطح ممکن قرارگرفته است.

۳. ادامه ی روند تبعیض آمیز گذشته در تعیین و تأمین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش نسبت به سایر حقوق بگیران دولت به نحوی که سبب ایجاد فاصله ی طبقاتی کاملا ملموس در میان کارکنان دولت شده است و این امر سبب گردیده تا این قشر عظیم عموماً زیر خط فقر قرار گیرند.

۴. اقدام فراقانونی وزارت آموش و پرورش در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل سی ام قانون اساسی.

۵. ادامه و تشدید روند احضار ، تهدید ، بازداشت و زندانی نمودن معلمان شریف و متعهدی که دلسوزانه در جهت رشد و تعالی همه جانبه ی کشورشان ، از سر صدق و اخلاص و تعهد قدم بر داشته اند.

لذا فرهنگیان سراسر کشور صرفاً در زمان و مکان اعلام شده ، بر اساس اصل 27 قانون اساسی، به دور از هرگونه گرایش سیاسی ، در این تجمع کاملا صنفی در قالب سکوت و با در دست داشتن پلاکارد به بیان خواسته های قانونی خود می پردازند. بنابراین برگزاری هرکنش دیگری در هر زمان دیگر، مورد تأیید تشکل های صنفی فرهنگیان کشور نمی باشد.

زمان: شانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح
مکان تجمع در سراسرکشور :

• همکاران مراکز استان ها و مناطق نزدیک به آنها در محوطه ادارات کل

• همکاران شهرستان ها در ادارات شهرستان

• همکاران تهران نیز در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

مهرماه ۱۳۹۴

رجایی شهر

18_Ordibehesht_94

MOaleman zandani

برگرفته از سایت : حقوق معلم و کارگر
http://bield.info/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1/

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s