بیانیه اتحاد عمل مشترک در آمریکای شمالی بین شش گروه چپ مستقل

وبلاگ کارگری راه کارگر : آنچه در بیانیه مشترک دیده می شود ، نزدیکی و فراهم آوردن عرصه همکاری بین گرو های مستقل چپ فعال در آمریکای شمالی  در سطح شهرهای ( واشنگتن – لوس آنجلس – شیکاگو – ونکوور- مونترال ) حول محور های معینی بتوافق میرسند تا بتوانند بر سر آن در سطح خارج از کشور به مدافعه بپردازند. ضربآهنگ این همکاری های مشترک و بحث و گفتگو بین این سطح گروهبندی ها از مدت ها پیش با نشست و برخاست ها و بحث و گفتگو های چندی فراهم آمد .

1938_n

این سطح اتحاد عمل در شرایط پراکندگی و افتراق بین نیروها ، نوید  مسرت بخشی است که گروههای یاد شده درآمریکای شمالی ، بر پایه تحرکات فراگروهی و فراسازمانی گرد هم می آیند تا بر پایه اشتراکات و محترم شمردن اختلافات با یکدیگر به توافق برسند. آنچه بیانیه مشترک بدان تاکید می ورزد ؛« دفاع از سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انسانی در مقابل نظام سرمایه داری، نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و همه انواع ارتجاع داخلی، منطقه ای و بین المللی »  و همینطور  «دفاع از وجه مشخصه ؛ حمایت فعال از جنبش کارگری و تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جلب همبستگی بین المللی از این جنبش» و همینطور ؛ «پشتیبانی از سایر جنبش های اجتماعی مستقل و مترقی در ایران نظیر: زنان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، فعالین زیست محیطی، اقلیتهای جنسی و … » در کنار هم می تواند بیش از هر وقت به تقویت قطب چپ سوسیالیست در خارج از کشور در امر دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان درون کشور بر آیند. بیانیه مشترک می توانست در محور پنجم توافقات خود یعنی : « حمایت از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، بدست طبقه کارگر و توده های زحمتکش، در حین مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی و جنگ افروزانه » به مسئله مدافعه از امر بیداد پناهندگی ، آواره گی و بی خانه مانی میلیون ها آواره درون اقیانوس ها و صلح در جهان جنگ طلب امروزی نیزاشاره  مستقیم بدارد و هیمنطور باور به سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران را اصل بشناسد نه «حمایت از عنصر سرنگونی » را …

باری  در شرایطی که کارگران و سازمانگران آن تحت وسیع ترین فشار ها هستند. معلمان آزادیخواه در زندانند . شاهرخ زمانی این چهره شناخته شده وسازمانگر سوسیالیست را در درون زندان و در برابر چشمان دوستان هم بند اش به قتل میرسانند و کسی نیز جوابگویش نیست . سازمانگران بزرگترین و طولانی ترین اعتصاب کارگران در معدن بافق را به دادگاه می کشانند ، محمد جراحی ها ، بهنام ابراهیم زاده ها ، رسول بداقی ها ، محمود بهشتی لنگرودی ها ، جعفر عظیم زاده ها و نه سال زندان برای محمود صالحی می برند. فعالان تشکل های شناخته شده را همچنان تحت فشار قرارمی دهند . گرانی و تورم همچنان بیداد می کند و بیکاری و فقر نیز رو به سوی آسمان می ساید . کارگران همچنان ماهها است که از دریافت حقوق های خود محروم اند . تعطیلی واحد های تولیدی یکی پس از دیگری در سطح رسانه های دولتی خبری می گردد . خصوصی سازی ها در سطوح مختلف حتی در نظام آموزشی، بهداشت و معادن در دستور کار دولت بعد از «فرجام برجام » می باشد . تعیین نرخ دستمزد کارگران رانیز بیدادگران رودررویی با کارگران یعنی ( نمایندگان دولت – کارفرمایان – شورای عالی کار ) به مانند سال های گذشته در اطاق های دربسته بدور از چشمان نمایندگان واقعی کارگران ، برای سال آینده به بار می نشانند  . تشکل های مستقل و فعالان آن نیز مجاز نیستند گرد هم آیندو در باب آن صحبت کنند و راه های برون رفت خود بر سر دستمزد ها به اطلاع هم طبقه ای های خود و توده میلیونی کارگران برسانند . 

در چنین شرایطی گرد هم آمدن و اتحاد عمل مشترکی را به ثمر رساندن و پشت کردن به فرقه گرایی و انحصار طلبی ها ، سکتاریست موجود در جنب نهاد های چپ ، همه و همه می تواند نوید بخش فضای موجود  و پژواک صدای بی صدایان شدن ، کاری ایست سترگ و قابل ارزش و مدافعه همه جانبه و باید آنرا به فال نیک گرفت.  

وبلاگ کارگری راه کارگر ، به همه دست اندرکاران این اتحاد خسته نباشید می گوید و برای یکایک رفقا در کار ارزنده آنان بهترین ها را آرزو مند است. همواره امکان خبری خود را با طیب خاطر ، در اختیار یاران عزیز خواهیم گذاشت . باشد که نوید این حرکت و اینگونه انحاد عمل های مشترک در نزد دیگر فعالان مستقل چپ  در خارج از کشور ، یخ های موجود را اب نماید و  به بار بنشیند / 

بیانیه به مناسبت آغاز

اتحاد عمل و همکاری های مشترک تعدادی از تشکل های چپ فعال

 در امریکای شمالی

اکنون بیش از هر زمان، مشخص شده که در غیاب قطب قوی و فعال چپ سوسیالیست، نه تنها بربریت سرمایه داری با همه نابرابریها، تبعیض ها، بحرانها، جنگها، کشتارها، آواره گی ها و فجایع زیست محیطی در جهان و نیز عروج توحش و ارتجاع اسلامی در خاورمیانه بحران زده، تداوم خواهد یافت. بلکه در صورت عدم تقویت و گسترش یک بدیل حقیقتا برابری طلب، آزادیخواه، سکولار و متکی بر اردوی عظیم کار و رنج، آینده تیره و تاری در انتظار کل بشریت خواهد بود.

بی شک دلایل تاریخی، نظری، سیاسی، تشکیلاتی و سبک کاری متنوع و متعددی سبب تضعیف آلترناتیو سوسیالیستی و رشد بدیل های ارتجاعی شده است که طبعا در تحلیل آن و نحوه تبیین آن نظرات و گرایشات گوناگونی در جنبش سوسیالیستی جهانی وجود دارد. اما آنچه بیش از همه قطب چپ را در ایران و اقصی نقاط جهان آزار داده این بوده که علیرغم اختلافات جدی نظری – سیاسی و تشکیلاتی، نتوانسته بطور سیستماتیک حول اشتراکات عدیده خود دست به همگامی، همکاری و اتحاد عمل منظم بزند.

متاسفانه فرهنگ مقاومت در برابر ضرورت حرکت بر مبنای اشتراکات، علیرغم اختلافات هنوز جان سختی می کند و آنان نیز که بر مبنای سنت تاریخی «کارگران جهان متحد شوید» و «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است» بر ضرورت اتحاد پای می فشارند به نحو ناب گرایانه ای، بدون در نظر گرفتن اختلافات جدی و گاه بنیادی درون خانواده چپ سوسیالیست، به بهانه ضرورت وحدت ارگانیک، برنامه ای، حزبی و … از میدان دست به نقد همکاری و اتحاد عمل های منظم استنکاف می جویند. حال آنکه جریان چپ انقلابی و ضد سرمایه داری، در این دنیای بحران زده که کارگران و زحمتکشان بیش از هر زمان از نابرابری، استبداد، امپریالیسم، تروریسم دولتی و غیردولتی، جنگ، ارتجاع، فاشیسم، تئوکراسی و بنیادگرایی مذهبی رنج میبرند، نیازمند همگامی و همیاری حول اشتراکات متعدد خود میباشد.

_1may-kobani

با درک این ضرورت و در راستای پرکردن این خلاء رنج آور، ما تعدادی از تشکلهای چپ ایرانی فعال در امریکای شمالی ( کانادا و ایالات متحده ) همکاری و اتحاد عمل خویش را در عرصه های زیر اعلام می نمائیم:

۱-  حمایت فعال از جنبش کارگری و تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جلب همبستگی بین المللی از این جنبش

۲- پشتیبانی از سایر جنبش های اجتماعی مستقل و مترقی در ایران نظیر: زنان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، فعالین زیست محیطی، اقلیتهای جنسی و …

۳- دفاع از آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل و نیز جدایی کامل دین از دولت

۴- مبارزه برای لغو کامل مجازات شکنجه و اعدام و دفاع از رهایی همه زندانیان سیاسی و عقیده تی و نیز دادخواهی از ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی بویژه در دهه هولناک شصت

۵- حمایت از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، بدست طبقه کارگر و توده های زحمتکش، در حین مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی و جنگ افروزانه

۶- دفاع از سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انسانی در مقابل نظام سرمایه داری، نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و همه انواع ارتجاع داخلی، منطقه ای و بین المللی    

۷- مشارکت فعال در جنبشهای کارگری – اجتماعی و ضدامپریالیستی در کانادا و امریکا و ارتباط و همکاری با اتحادیه های کارگری و نیز تشکلها، فورومها و کارزارهای چپ و مترقی در این منطقه

                                                       **************

بر مبنای عرصه های فوق الذکر، ما تلاش خواهیم کرد از طریق انتشار اعلامیه ها و موضع گیریهای مشترک، برپایی آکسیونها، کارزارها و مراسم هماهنگ ( نظیر اول ماه مه، هشت مارس، یادمان جانباختگان … ) و نیز برگزاری سمینارها و سخنرانیها حول مسائل مهم سیاسی، تئوریک و … ضمن همگامی حول اشتراکات خود، بر سر اختلافات سیاسی – نظری – تشکیلاتی و سبک کاری خویش، مباحثات رفیقانه را دامن بزنیم. تنها پس از این همکاریها و جمعبند مثبت از دستاوردهای آن است که میتوان برای ارتقای سطح همکاری و چه بسا اتحاد کامل قدمهای جدیدی برداشت.

در راستای اهداف فوق، ما دست همه فعالین نهادها و تشکل های چپ فعال در کانادا و امریکا را برای همکاری و همیاری در این حرکت، به گرمی می فشاریم و صمیمانه از آن استقبال می کنیم.

 

زنده باد همبستگی و همگامی نیروهای چپ انقلابی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

ژانویه ۲۰۱۶

————————————-

اسامی به ترتیب حروف الفبا :

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

– اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

– بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس

– کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو

– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

—————-———————————-———————–

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری :  iranianleftinnorthamerica@gmail.com

Advertisements

1 پاسخ به “بیانیه اتحاد عمل مشترک در آمریکای شمالی بین شش گروه چپ مستقل

  1. بازتاب: باردیگر اطلاعیه مشترک بین فعالان «اتحاد بین المللی … و نهاد های همبستگی.. | «وبلاگ کارگری

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s