در برابر فشار به فعالان هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکاسازی زرد و امنیتی سرعت می گیرد.

 

جمعه ۴تا جمعه ۱۱آبان ۱۳۹۷ برابر جمعه۲ نوامبر۲۰۱۸ – شماره ۳۲ – امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com – info@karegari.com

جمعه به جمعه ، نو به نو !

یادداشت هفته از امیر جواهری لنگرودی: در برابر فشار به فعالان هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکا سازی زرد و امنیتی سرعت می گیرد.

سندیکا سازی زرد و امنیتی سرعت می گیرد.

تایید حکم ۵سال و سه ماه زندان آقای مددی نایب ریس سندیکا و عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر داود رضوی در۹آبان

http://vahedsyndica.com/archive/3383

تایید حکم ۵سال وسه ماه زندان آقای مددی نایب ریس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط شعبه ۳۶دادگاه تجدید نظرانقلاب و عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر داود رضوی دیگر عضو هیات مدیره این سندیکا در نهم آبان به علت عدم حضور قاضی ، آقای صالح نیکبخت وکیل ایشان در نهم آبان ماه در دادگاه حضور داشتند.

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.

نهم اردیبهشت سال ۹۴ دو روز پیش از روز کارگر در نیمه های شب همزمان ماموران وزارت اطلاعات به منازل ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند. و پس از تفتیش منازل شان ، این دو عضو سندیکارا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. و پس از بیست روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی هر دو آزاد شد.

ابراهیم مددی و داود رضوی بخاطر فعالیت های سندیکایی قبلا بارها بازداشت و زندانی شده بودند. ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و دادگاه مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال های پیش که منجر به محکومیت قبلی اش بوده را برای صدور محکومیت فعلی ایشان بکار برده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  تاییدحکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم می کند. همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی می باشد.

همچنین در تاریخ دهم (۱۰) آبان ۹۷، طی اطلاعیه ای سایت سندیکای شرکت واحد اعلام داشت :

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی تایید شد

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.

ابراهیم مددی نهم اردیبهشت سال ۹۴ دو روز پیش از روز کارگر در نیمه های شب در منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و پس از تفتیش منزلش ایشان را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. و پس از بیست روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شد.

ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. دادگاه مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال های پیش که منجر به محکومیت قبلی اش بوده را برای صدور محکومیت فعلی ایشان بکار برده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم می کند. همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

دهم آبانماه ۹۷

 در رابطه با داود رضوی عضو هیئت مدیره ، دیگر فعال سندیکای شرکت واحد در کانال تلگرامی سندیکا آمده است :

دادگاه تجدیدنظر داودرضوی ازاعضای هیئت مدیره سندیکا که قراربود ازسوی شعبه ۳۶درروز چهارشنبه ۹آبان برگزارشود به علت عدم حضورقاضی لغو گردید.
آقای صالح نیکبخت وکیل رضوی دردادگاه حضورداشتند وقرارشد نوبت دیگری برای رسیدگی به پرونده ایشان داده شود.
رضوی بخاطر فعالیت های سندیکایی ازسوی شعبه۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال زندان محکوم شده است.
@pvsyndica

در شرایطی  که فعالین شناخته شده سندیکا را به زندان و پای محاکمه می کشانند ولی برای امثال سعید ترابیان ها و حسین میرزایی ها مسیر برپایی مجمع را هموار می گردد تا با همکاری و همدستی نهاد های امنیتی پروژه سندیکا سازی را میسر سازند و این درحالیستکه فعالان هیئت نمدیره و فعالان سندیکا به دفعات تقاضای برپایی مجمع را خواستارشدند و با مقاومت دوزارت کشور و وزرات کار و سایر نهاد های ذیربط روبرو شدند. در همین رابطه در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد گزارش می گرددکه در روز جمعه ۱۱ آبان۱٣۹۷ ، بار دیگر با بررسی جزئیات پیشنویس اساسنامه آمادگی خود را به ارائه اسناد لازم به مجمع عمومی سندیکا اعلام داشتند . در گزارش آمده است :حمایت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از مجمع عمومی مستقل و محکومیت سندیکا سازی دولتی و حمایت از معلمان زندانی
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نشست روز جمعه۱۱ آبان با بررسی جزییات تغییرات پیشنویس اساسنامه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اتفاق نظر پیشنویس تغییرات را تایید کردند و آماده ارائه به مجمع عمومی مستقل سندیکا برای رای گیری شد.
در این نشست طرح چگونگی برگزاری مجمع عمومی نیز بررسی شد و پس از بحث و بررسی، اعضا با همدلی و به اتفاق آراء طرح را تایید و برای چندمین مرتبه در طی ماه های گذشته حمایت خود را از برگزاری مجمع عمومی مستقل سندیکا اعلام و سندیکاسازی دولتی را محکوم کردند.
یادآوری می شود؛ طی ماه های گذشته دو تن از قدیم سندیکا که سال هاست در سندیکا حضور ندارند با اجرای دستورات نهادهای امنیتی و همکاری بدخواهان سندیکا پروژه سندیکاسازی دولتی را شروع کرده اند.
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.
t.me/vahedsyndica

اعتراض پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به حکم زندان ابراهیم مددی: 

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد طی سالهای اخیر از نزدیک موقعیت جنبش سندیکایی مستقل و آزاد در ایران را پیگیری کره اند. این سندیکاهای مستقل و آزاد در جهت ایجاد شرایط برابر و رعایت و احترام به حقوق کارگران در ایران فعالیت میکنند. خواست های آنها برخورداری از دستمزد مکفی، تامین ایمنی کار و اعتراض به خصوصی سازیها بویژه در حوزه آموزش و پرورش میباشد.
عکس العمل رژیم و مقامات امنیتی به اعتراضات این سندیکاها خشونت آمیز، شدید و همراه با اعمال مجازات های سنگین بوده است.
ما از طریق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باخبر شدیم که برای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این سندیکا حکم پنج سال و سه ماه زندان از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
ما، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد که فعالیت های این سندیکا را در این سالها بدقت دنبال کرده ایم، تایید می کنیم که آقای ابراهیم مددی یکی از فعالین شریف و فداکار کارگری در ایران است که دغدغه ای جز دفاع از حقوق کارگری و سندیکایی نداشته است. ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. فعالیت های آقای ابراهیم مددی بر اساس ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته بین المللی کارگری نه تنها جرم نیست بلکه شایسته تقدیر و ارج گذاری است. بوِیژه با توجه به شرایط بیماری آقای ابراهیم مددی از جمله بیماری دیابت، چربی و فشار خون و پروستات و همچنین از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش صدور این حکم را بسیار غیر انسانی تلقی می کنیم.
ما ضمن محکوم کردن صدور این حکم خواهان لغو و دادن اجازه به آقای ابراهیم مددی برای فعالیت های سندیکایی هستیم.
همچنین ما احضار آقای داود رضوی عضو هیئت مدیره این سندیکا به دادگاه را نیز محکوم می کنیم. اگر چه دادگاه داود رضوی که قرار بود روز ٣۱ اکتبر برگزار شود بدلیل عدم حضور قاضی پرونده برگزار نشد ما خواهان لغو قطعی احضار ایشان به دادگاه و پایان دادن به فشار علیه ایشان هستیم.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد مصرانه از شما میخواهد که به دستگیریها، محاکمه ها و رفتارهای نادرست با فعالین سندیکاهای مستقل پایان دهید. تعداد زیادی از رهبران این سندیکاها هم اکنون محکوم به زندانهای طویل المدت بوده، در شرایط سخت بسر برده و مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین و اخراج از محل کار فقط به دلیل فعالیت های سندیکایی و در دفاع از حقوق ابتدایی خود میشوند. این حقوق، از جمله حق ایجاد تشکلات مستقل سندیکایی، در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برسمیت شناخته شده است. اینها نشانه های بارز عدول کامل از احترام نهادهای قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقوق بشر و سازمان بین المللی کار است
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن تقدیر از فعالیت های سندیکایی مستقل و آزاد در ایران سندیکایی خواهان پایان دادن به هر گونه فشار و حکمی علیه ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد.
۱ نوامبر ۲۰۱٨
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.

توجه : برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم  می توانید مربوط گردید.

علاقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر مراجعه نمایند:

آرشیو روزشمار کارگری هفته سال۱٣۹۷

https://drive.google.com/drive/my-drive

آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۱٣۹۶

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk

*******

haftegi_kargari@yahoo.com/ info@karegari.com / تلفن تماس 0046:736778815

روزشمار کارگری هفته :

*- نگرانیم پرداخت نوشابه به کارگران زمزم، تبدیل به یک عرف غلط شود:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۴ آبان ۹۷ آمده است :   اعطای نوشابه در ازای سنوات به بازنشستگان شرکت زمزم گرگان بحث‌ها و واکنش‌های بسیار زیادی را در بین فعالان کارگری و کارشناسان و مدیران ایجاد کرد. علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: قانون صراحتا صحبت از پرداخت نقدی با وجه رایج کشور می‌کند و اصلا صحبتی از معادل برای آن نمی‌کند. بنابراین، از نظر من کارگران می‌توانند در این موضوع از کارفرما شکایت کنند و معادل سنواتشان را وصول کرده و پول دریافت کنند.وی اشاره کرد: این اتفاق می‌تواند بعدها در کارگاه‌ها و واحدهای دیگر ایجاد بدعت کند تا آنها هم، به راحتی از پرداخت نقدی حق سنوات سرباز بزنند و به دنبال راه‌های دیگر برای پرداخت سنوات بیفتند. خطر در همین نکته است.وی تاکید کرد: توصیه من این است که کارگران بروند و پولشان را از شرکت طلب کنند و اجازه ندهند کارفرما راه‌های ساده‌ و نامتعارف‌ را اختراع کند؛ به نظر من، این تنها راهکار موجود است. ولی در مجموع، اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، اتفاق زمزم یک بدعت‌گزاری بسیار بد برای سایر کارگاه‌ها خواهد بود….

*- انبوه مردم در بهشت زهرا و مراسم خاکسپاری دکتر فرشید هکی :

در تاریخ 4آبان97 ، مراسم خاکسپاری دکتر فرشید هکی اقتصاددان، حقوق دان، عضو کمپین محیط زیست، فعال حقوق بشر و حامی کودکان کار.

*- بلاتکلیفی ۱۵ ساله کارگران «پاکدشتی» در راه خانه دار شدن:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ۹۷/۸/۵تاریخ آمده است :  اعضای تعاونی مسکن کارگران در منطقه  پاکدشت  تهران از بلاتکلیفی ۱۵ ساله‌ی  خود در راه خانه دار شدن خبر دادند.یکی از کارگران با اشاره به اینکه «متاسفانه پس از گذشت ۱۵ سال از عقد قرارداد واگذاری زمین به کارگران این شهرستان هنوز هیچ گونه اقدامی در خصوص واگذاری و صدور مجوز ساخت صورت نگرفته است» ادامه داد: از مسئولان این شهرستان خواستار تسریع و همکاری برای رسیدگی به مشکلات خود هستیم چرا که کارگران برای تامین مسکن دچار مشکل هستند و با امید جهت سرمایه گذاری و خرید این زمین‌ها اقدام کرده‌اند. این مسئله کوچکی نیست و باید نهاد‌های ذیربط در این مورد همکاری کنند.در این زمینه هادی تمهیدی  (فرماندار پاکدشت) نیز در پاسخ به درخواست کارگران گفته است: در این پروژه سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است این زمین‌ها در محدوده‌ی حفاظت شده  قرار دارد که با پیگیری بعمل آمده و نظر کارشناسان سازمان محیط زیست متوجه شدیم این زمین‌ها متعلق به سازمان محیط زیست نیست….

*- دراعتراض به صدور زندان و شلاق برای کارگران هپکودر ایران :

گرافیتی روی دیوارهای شهر در حمایت از کارگران هپکو و در اعتراض به صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران معترض

*- معلمان و بازنشستگان! پاسخ خواسته های برحق ما بازداشت و تیمارستان نیست!

آقای هاشم خواستار معلم بازنشسته و زحمتکش به دلیل انعکاس واقعیات جامعه و بیان تبعیض و نابرابریهای غیر قابل انکار پیش از این به دو سال زندان محکوم شده بود.
هاشم خواستار که طی ماههای گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود روز اول آبان به دستور دادستان مشهد ربوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد. این عمل زشت و غیرانسانی مصداق بارز شکنجه است.
چرا مسئولین به جای پاسخگویی در برابر نیازهای معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و دیگر معترضان جامعه، با خشونت و بازداشت و… پاسخ می دهند؟
چرا مدیریت بیمارستان اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده و اجازه داده یک انسان شریف و سلامت از بُعد جسم و روان، در بخش بیماران روانی خطرناک بستری شود؟
ما جمعی از معلمان، بازنشستگان و فعالان صنفی و مدنی خواهان آزادی هاشم خواستار این انسان شجاع و شریف هستیم و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او می باشند. ما نسبت به هر گونه حادثه ای به مسببان هشدار می دهیم و از تمام تشکل های مدنی و صنفی می خواهیم متحدانه از این معلم دلیر دفاع نمایند.
۹۷/۸/۵
گروه اتحادبازنشستگان
جمعی از معلمان عدالتخواه
گروه ۱۹ اسفند
گروه چالش اعتراضی معلمان سراسر ایران

*- دیوار بیمارستان در حال ساخت کهریزک ریزش کرد/ کارگران زیر آوار مانده‌اند:

به گزارش خبرگزارش دولتی ایلنا، در ۹۷/۸/۵تاریخ آمده است : ابراهیم تاجیک نوری (معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران) از ریزش دیواره یک بیمارستان خیریه در حال ساخت در کهریزک خبر داد و گفت: احتمال می‌دهیم، تعدادی از کارگران زیر آوار گرفتار باشند.وی افزود: این حادثه پیش از ظهر شنبه به نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر اطلاع داده شد، که بلافاصله ۳ تیم آنست و ۳ تیم عملیاتی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: یک نفر که در این حادثه دچار مصدومیت شده بود، خارج و به مراکز درمانی منتقل شد.

*- در گرامیداشت سه رقیق کارگر در تورنتو کانادا:

*- تجمع بازنشستگان بانک‌ها در تهران/حقوق‌مان چندبرابر زیر خط فقر است:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ۵ آبان ۹۷ آمده است : جمعی از بازنشستگان بانک‌های مختلف دولتی به تهران آمدند و مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند.مهم‌ترین دغدغه‌ی بازنشستگان بانک‌ها، فاصله عمیق دریافتی آنها با خط فقر است؛ آنها می‌گویند از تورم عقب افتاده‌ایم.حاضران مهم‌ترین خواسته خود را اجرای «هم‌ترازی» عنوان کردند و گفتند: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما، اجرایی شدن بدون قیدوشرط ماده ۶۴ ازفصل دهم قانون مدیریت  خدمات کشوری و دایمی شدن آن وپرداخت مابه التفاوت ازتاریخ اول بهمن سال ۹۵ است….یکی از حاضران در تجمع امروز می‌گوید: ما بازنشستگان بانک‌ها در سنین سالخوردگی دچار مشکلات بسیاری هستیم که پیگیری افزایش مستمری‌ها به این مشکلات اضافه شده؛ شرایط به گونه‌ای است که با مستمری یک میلیون و خورده‌ای اموراتمان نمی‌گذرد و باید مسئولان فکری به حال ما کنند.
*- کارفرمای هفت تپه فراری است؟

حدود 10 روز است که از کارفرمای هفت تپه خبری نیست. در میان کارگران شایعه ای پیچیدهکه علت مفقود بودن کارفرما شاید فراری یا بازداشت شدن وی است. منبع این شایعه مصاحبه اخیر دادستان تهران است.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در اول آبان گذشته در همایشی با رسانه ها از جمله گفته بود: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ‌۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است.»

*- دانشجوی معترض زیر گرفته شد :

زیر گرفتن یکی از دانشجویان معترض روبه روی دانشگاه تهران مرکز توسط گشت ارشاد.

*- در ایران چرا «دولتِ رفاه» نداریم؟دولت باید بیش از ۵ درصدِ میانگین جهانی، خرجِ خدمات رفاهی کند/ در «کالایی‌سازی» دست نئولیبرال‌ها را از پشت بسته‌ایم

به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا،در تاریخ۵ آبان ۹۷ آمده است : …   در ایران، اصول قانون اساسی تا حد قابل قبولی با الزامات دولت رفاه تطابق دارند؛ اصول ۲۹، ۳۰ و ۴۳ تبلورِ بخشی از «حقوق رفاهی» مردم هستند؛ حق آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، حق برخورداری از خدمات درمانی، حق داشتن مسکن و سرپناه، برخورداری از بیمه همگانی و داشتن اشتغال شایسته. منتها پایه‌گذاری دولت رفاه و بهره‌مندی مردم از حقوق رفاهی در تمام دهه‌های گذشته، در حد الزاماتِ نه چندان الزام‌آور قانون اساسی باقی مانده‌اند و هرگز اجرایی نشده‌اند؛ لااقل در دولت‌های تعدیلی پس از جنگ هیچ خبری از ارائه خدمات رفاهی به مردم نبوده‌است؛ آموزش و درمان، «کالایی» شده است؛ سطح خدمات حمایتی بیمه‌ها تقلیل یافته و به دلیل تعهدگریزی دولت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی به خصوص صندوق تامین اجتماعی، در آستانه بحران قرار گرفته‌اند؛ نرخ بیکاری بالا رفته و خدمات بیمه بیکاری به حدی کم است که حتی مخارج خوراک یک نفر را به سختی تامین می‌کند. به فرزندان خانواده‌های فرودست نیز هیچ «حقی» تعلق نمی‌گیرد و دقیقاً به همین دلیل است که روز به روز نرخ «بازماندگی از تحصیل» افزایش می‌یابد.

عدم تمکین به قانون اساسی و ارائه ندادن خدمات رفاهی به مردم، همواره با توجیهات و بهانه‌های مختلف همراه بوده؛ در دولت سازندگی به نام اشتغال‌زایی و تحکیم بنیان‌های اقتصاد از حقوق مردم زدند و در دولت مهروزی به نام یارانه و ساخت مسکن بی‌کیفیت مهر؛ در نهایت امروز که حاصل کار را می‌بینیم، نه بنیان‌های اقتصاد و اشتغال محکم شده و نه مردم خانه‌دار شده‌اند؛ فقط سال به سال بر تعداد بیکاران، بی‌خانمانان و بازماندگان از تحصیل اضافه شده‌است. این همان واقعیتی‌ست که ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) بر آن تاکید دارد؛ او می‌گوید: حقوق مردم در قانون اساسی را پایمال کردند و فقط به حقوق خودشان پرداختند. آنچه نادیده گرفته شد، حق و حقوقی‌ست که مردم به خاطرش به خیابان‌ها رفتند و پایه‌های طاغوت را لرزاندند….

*- تجمع وسیع غارت شدگان در تهران: برپایه خبر مندرج در شبکه مجازی در تاریخ 5 آبان 97 آمده است : تجمع غارت شدگان سایت طلای ثامن در تهران.

گزارش: نسرین هزاره مقدم ؛ دوندگی‌های کارگری رسمی که پنج سال حقوق نگرفته/ آیا گره کورِ «رنگین نخ» بازشدنی‌ست؟

 به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا،در تاریخ ۵ آبان ۹۷ آمده است : کارگران رنگین نخ سمنان، از سال ۹۲ در وضعیت بلاتکیف به سر می‌برند؛ به قول«محمد باقر ریاحی» بین زمین و آسمان آویزانند و دست‌شان به جایی بند نیست. اولین جمله‌اش به غایت ناراحت‌کننده‌است: «چند شب پیش دخترم مریض بود؛ تب شدیدی داشت؛ مثل بید می‌لرزید؛ نه پول داشتم که ببرمش دکتر و بیمارستان و نه دفترچه بیمه داشتم که برویم درمانگاه تامین اجتماعی؛ مقابلش نشسته بودم و فقط نگاه می‌کردم؛ فقط نظاره ‌گر بودم….»

کارخانه رنگین نخ در سال ۹۲ به علت بدهی بالا به بانک‌ها و دیگر نهادها، پلمب شد و ۵۰ کارگر رسمی و بیش از ۱۰۰ کارگر غیررسمی آن بیکار شدند؛ این کارگران که بیشترشان بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتند، به یکباره احساس کردند که زمین زیر پایشان خالی شده‌است.کارگرانی که بین ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه کار فنی داشتند، با این بیکاریِ ناگهانی، هم دچار خلأ بیمه‌ای شدند و هم آینده‌شان با ابهام مواجه شد؛ کجا بروند با این سن‌وسال سر کار؟ مگر جایی قبول‌شان می‌کند؛ تازه اگر هم بتوانند جایی استخدام شوند، ماه‌ها وقفه در سابقه‌ی بیمه پردازی را چه کسی جبران می‌کند؟… از همه نگران‌کننده‌تر این که کارفرما دیگر «در دسترس» نیست و هرچه اداره کار حکم به نفع کارگر صادر کند، فایده‌ای برای کارگران ندارد…. ریاحی با داشتن همسر و یک فرزند روزگار سختی می گذراند؛ بیکاری سخت است؛  در زمانه‌ی سختی‌ها و گرانی‌ها، سخت‌تر هم می‌شود؛ می‌گوید: کار فنی بلدم؛ می‌روم خانه ی مردم برای برق‌کشی، لوله‌کشی یا کارهایی از این قبیل اما مشکل اینجاست که این روزها مردم پول ندارند؛ بازار این کارها هم کساد شده است؛ به خدا لنگِ صد هزار تومان مانده‌ام….

*- اعتراض دانشجویان به زیر گرفته شدن دانشجوی معترض:

دانشجویان دانشگاه تهران مرکز به دنبال زیر گرفتن یکی از دانشجویان معترض روبه روی دانشگاه تهران مرکز توسط گشت ارشاد و نیروی انتظامی تجمع اعتراض بر پا داشتند.

*- با کسب رای نمایندگان؛شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد:

فقط در ایران اتفاق می‌افتد!

مجلسی که برای استیضاح شریعتمداری از وزارت صنعت بی‌تابی می‌کرد و آخر سر او را زیر فشار طرح استیضاح وادار به استعفا کرد؛ امروز ظرف کمتر از ۲ هفته از آن ماجرا بر این اساس وی از مجموع 264 رای ماخوذه با کسب 196 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع ، او را وزیر کار کرد!
به عبارتی دیگر گویی تخصص، تجربه و رزومه نه برای پست وزارتخانه، نه در ملاک انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور و نه در رای اعتماد و عدم اعتماد مجلس، محلی از اعراب ندارد!

*- در بیانیه‌ای تاکید شد؛ مطالبات مزدی و تحقق امنیت شغلی خواسته‌ اصلی کارگران فنی راه‌آهن است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۵ آبان ۹۷ آمده است : شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای چندمین بار با صدور بیانیه‌ای از مسئولان خواستند به وضعیت پرداخت مطالبات مزدی و شغلی آنها رسیدگی کنند.در این بیانیه با اشاره به اعتراضات کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور که از تیر ماه سال جاری در اعتراض به سه تا چهار ماه معوقات مزدی آغاز شد، آورده است: این تجمعات در برخی از مناطق ریلی کشور در استان‌های خراسان، آذربایجان، لرستان، اصفهان، زنجان و شهرهای اسلام‌شهر، کرج، شاهرود، سمنان، دامغان، گرگان، ورامین، اراک، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و همچنین دیزل تهران انجام شد.همچنین روز شنبه هفتم مهرماه  کارگران مناطق ریلی راه آّهن ناحیه شاهرود  نیز در خصوص مطالبات مزدی معوقه خود دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برپا کرده بودند….در پایان این نامه، شورای هماهنگی درخواست رسیدگی به مشکلات کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن را مطرح کرده‌ و آورده است: حدود ۶ هزارو ۵۰۰  کارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن هستیم که مطالباتمان به «پرداخت کامل بدهی‌های مزدی، بیمه‌ای و سنواتی»، «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» و..مربوط می شود.

*- محمدنجفی،وکیل دادگسترى ومدافع حقوق بشر،براى اجراى حكم سه سال حبس وشلاق امروزبازداشت شد.
وکیل دادگستری محمد نجفی ، به دليل انتشارخبرکشته شدن یکی ازمعترضان دراراک درهنگام بازداشت،محكوم به حبس و شلاق شده است.

*- امید احمدی به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان فراخوانده شد.
بر اساس احضاریه ای که به دست امید احمدی فعال کارگری شهرستان کامیاران رسیده است باید در تاریخ هفتم آبان ماه 1397 در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حاضر شود.
لازم به ذکر است امید احمدی صبح روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395توسط نیروهای اطلاعات شهر کامیاران به اتهام برگزاری مراسم اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر بازداشت شد و بعد از یک هفته بازداشت در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد و دوازده مهر ماه 1395 در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

*- صبح امروز انجام شد؛آغاز دور سوم اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۵ آبان ۹۷ آمده است : کارگران خطوط ابنیه فنی در نواحی ریلی برخی استان‌ها از جمله هرمزگان،شاهرود ، دامغان، سمنان، زاگرس و لرستان با  برپایی یک تجمع صنفی در محوطه محل کار خود، انتقاد خود را نسبت به عملکرد مدیریت در پرداخت مطالبات مزدی اعلام کردند.کارگران معترض که دست‌کم سه ماه معوقات مزدی به همراه چندین سال سنوات از کارفرما طلبکارند،  یادآور شدند: دور اول ودوم اعتراضات صنفی کارگران خطوط فنی راه آهن از ۲۹ تیر ماه سال جاری تا ۱۷ مرداد ماه  وهمچنین از سوم شهریور تا پنجم شهریور با پرداخت بخش از مطالبات  کارگران موقتا خاتمه پیدا کرد .در حال حاضر دور سوم اعتراض صنفی خودرا در اعتراض به بی توجهی به مطالبات صنفی‌مان آغاز کرده ایم….آنها در خاتمه  گفتند: بی‌توجهی برخی مسئولان مربوطه به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران بعد از گذشت سال‌ها، همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند. کارگران تعمیرات و لوکوموتیو تهران نیز با این معترضان همراهی کرده و خواسته خود را افزایش حقوق بر اساس مصوبات قانون اعلام کردند.

*- تجمع دانشجویان حکیم سبزواری در اعتراض به پرونده سازی:

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به عملکرد «صیانتی» معاونت دانشجویی دانشگاه. معترضین می گویند وی تنها به دنبال پرونده سازی علیه فعالین دانشجویی است

*- کارگران عسلویه نگران آینده هستند/ هنوز ابلاغیه‌ی «روزکاری» صادر نشده است:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۶ آبان ۹۷ آمده است : کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارس نگران ممنوعیت کار اقماری هستند؛ پیش از این قرار بود از ابتدای آبان ماه، کار اقماری در عسلویه ممنوع شود ولی نیروهای حراست می‌گویند «فعلاً» قراردادمان یک ماه تمدید شده؛ امیدواریم بعد از یک ماه نیز دوباره بتوانیم با همان قرارداد اقماری کار کنیم.کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس می‌گویند: قراردادهای واحد اجراییات و خدمات اداری سازمان، بر پایه روزکاری برای مناقصه گذاشته شده ولی هنوز مناقصه اجرا نشده؛ به طور رسمی هم هیچ ابلاغیه‌ای از سوی سازمان منطقه ویژه مبنی بر انجام روزکاری صادر نشده و پرسنل همچنان به صورت اقماری تردد می‌کنند….کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس تا کنون به صورت اقماری مشغول به کار بوده‌اند. پس از ابلاغیه وزارت نفت مبنی بر لغو کار اقماری در همه شرکت‌های تابعه، منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز به کارکنان خود اعلام کرد که بخشنامه‌ی وزارت نفت، لازم‌الاجراست؛ ممنوعیت طرح اقماری، کارکنان را مجبور می‌سازد که به همراه خانواده هایشان در عسلویه سکونت کنند و دیگر نمی‌توانند براساس قانون 14 روز کار و 14 روز تعطیلات، تردد داشته باشند؛ کارکنان عسلویه می‌گویند منطقه ویژه اقتصادی پارس، قابلیت‌های محیطی و زیستی برای اسکان 2000 کارگر را ندارد.

*- مطالبات دانشجویان معترض دانشگاه ترتیب مدرس در 8 محور:

خواسته ها و مطالبات دانشجویان معترض دانشگاه تربیت مدرس که در 8 محور بیان شده به شرح زیر است:
1-تغییر رویه اجرایی فعلی درباره سنوات و حذف تمدیدهای کوتاه مدت و ارائه کامل و رایگان ترم 5 به عنوان سنوات قانونی دانشجویان بر اساس ابلاغیه وزارت علوم و لغو کامل کسر نمره از پایان نامه در بخش مربوط به تاخیر در دفاع یا ارائه پروپوزال
2- عدم تخلیه خوابگاههای موجود و دستیابی به یک راه حل پایدار و بلندمدت در مورد نحوه تامین خوابگاه های مورد نیاز و تامین خوابگاه خودگردان برای دانشجویان روزانه نوع «ب» و دانشجویان متاهل
3- ارائه لیستی کامل و شفاف از پرونده های موجود دانشجویان معترض در کمیته های انضباطی و بسته شدن بی قید و شرط پرونده ها
4- اجرای هر چه سریعتر (طی دو هفته آینده) مفاد مذاکرات و ارائه توضیحات کامل و شفاف در مورد نحوه و میزان اجرای هر مصوبه
5- حضور بازرس صندوق رفاه برای تعیین دقیق درجه خوابگاه ها و تعیین نرخ بر اساس آیین نامه
6- برکناری معاونت دانشجویی
7- برگزاری مناقصات مربوط به سلف در فرآیندی شفاف و قانونی و انتشار کامل متن قرارداد با پیمانکار و تدوین برنامه سرکشی و نظارت مرتب مسئولان شورای صنفی و دانشگاه بر حجم غذای ارائه شده به دانشجویان و بررسی کیفیت مواد غذایی.
8-برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در حضور دانشجویان برای پاسخگویی ریاست و معاونان در مورد عملکرد و ارائه تعهد به برگزاری منظم این جلسات به صورت هر ترم حداقل یک جلسه

*- بیانيه شماره ٥ کمیته بر گزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد:

با توجه به نزديكي برگزاری دومين مجمع عمومی سندیکاي كارگران شركت واحد و اهمیت این مجمع براي ما و بسياري از تشكلات مستقل كارگري ، بنابر وظيفه حفظ وحدت جنبش كارگري و پرهيز از برخي اختلاف نظر ها ، جهت حفظ و تداوم استقلال سندیکای کارگران شرکت واحد از کلیه اعضای هیئت مديره قبلی میخواهیم در این انتخابات شركت کرده و به پر بار تر شدن آن یاری برسانند ، ما حتي از افراد اخراجی آقايان رضا شهابی و حسن سعيدي میخواهیم كه در این انتخابات شرکت کنند . همچنین از دوستان و عزیزان بازنشسته آقایان يعقوب سليمي، علی زاد حسين ، غلام رضا میرزایی ، کیومرث الفتی ،منصور حیات غیبی ،ابراهیم مددی ،ابراهیم گوهری ،سلطان علی شکاری حسین شهسواری ،داود رضوی ، محمود هژبری و……. تقاضا داریم جهت نظارت بر حسن انتخابات وهمیاری با بر گزار کنندگان انتخابات در ارائه نظرات مشورتی در یغ نفر مایند .
جهت اطمینان از صحت انتخابات از تشکل های مستقل کارگری که در مقاطع مختلف با سندیکا همکاری داشته اند و نامشان در ذیل بیانیه درج شده است میخواهیم نمایندگان خودرا جهت نظارت بر انتخابات معرفی کنند همچنین هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا از کنفدراسیون کارگران ITUC و فدراسیون کارگران حمل و نقل ITF تقاضا دارد جهت برگزاری انتخاباتی سالم ناظران خود را اعزام کنند
تشکلهای دعوت شده؛
١- سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
۲- سندیکای فلزکار و مکانیک
۳- سندیکای نقاشان البرز
۴- کانون مدافعان حقوق کارگر
۵- اتحادیه آزاد کارگران ایران
۶-انجمن صنفی برق و فلز کار کرمانشاه
۷- کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری
۸-کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل های کارگری
ما مصمم هستیم که مجمع باشکوهی با شرکت کارگران زحمتكش شرکت واحد بر گزار کنیم و از کلیه افرادی که به هر تر تیب در بر گزاری این مجمع ما را یاری کنند کمال تشکر را داریم و دست دوستی به تمامی کارگران و فعالان کارگری دراز میکنیم.
هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا
۶ آبان ۹۷

*- در نامه کارگران سهامدار ایران پوپلین مطرح شد؛۲۷ سال است نمی‌دانیم سود سهام‌مان کجا رفته است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۶ آبان ۹۷ آمده است : کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت که به دنبال مشخص شدن وضعیت سهام خود هستند، طی نامه‌ای خطاب به  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. در این نامه که به امضای کارگران  سهامدارکارخانه ایران پوپلین رسیده، کارگران ضمن بیان  اینکه  ما کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین،  ۲۷ سال است که فقط نام سهام‌دار را با خود به یدک می‌کشیم  و از پرداخت سود سهام ما کارگران خبری نیست، افزودند: در بین سهامداران کسانی هستند که مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج هستند، سهامدارانی که دختر و پسر دم بخت، دانشجو، جوان بیکار دارند و حتی مستاجر هستند و با کمترین مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و  ۲۰۰ هزار تومان امرار معاش می کنند…. در ادامه این نامه آمده است؛ ما کارگران به عنوان سهامداران جزء در سیاست‌گذاری‌های مدیریتی دخیل نیستیم؛ ادعا می‌کنند که هیچ سودی در کار نیست ولی ما  نمی‌خواهیم خدای ناکرده پله‌ی ترقی برخی باشیم و سر خودمان بی‌کلاه بماند….
*- بیکاری ۳۰ هزار پرستار به دلیل صادر نشدن مجوز استخدام:

دبیر کل خانه پرستاری ایران با بیان اینکه به دلیل محدودیت مالی و ندادن مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر نیروی پرستار بیکار در ایران داریم، گفت که “برای دریافت خدمات پرستاری مناسب باید نسبت جمعیت به پرستار ۴ باشد که متوسط دنیا به ازای هر هزار نفر ۶ پرستار است؛ اگر بخواهیم حداقل نیروی پرستار به ازای جمعیت ۸۰ میلیونی داشته باشیم، باید ۲۴۰ هزار پرستار در سراسر ایران مشغول به فعالیت باشند این در حالی است که تنها در حدود ۱۶۰ هزار پرستار مشغول به ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستند”. همچنین رئیس نظام پرستاری اصفهان، از کمبود نیرو پرستار خبر داد و گفت که “کمبود پرستار، علاوه بر فشار کاری، باعث فرسودگی شغلی و افزایش میزان خطاهای پرستاری و در نتیجه افزایش مرگ و میرهای بیمارستانی خواهد شد”.

*- مرگ پنج کارگر و مصدومیت دو نفر در حادثه بیمارستان کهریزک:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۶ آبان ۹۷ آمده است : «سید مصطفی مرتضوی» در ارتباط با آخرین آمار حادثه ریزش دیوار بیمارستان کهریزک گفت: حادثه ریزش دیوار بیمارستان  تا این لحظه ( ده صبح یک‌شنبه) پنج فوتی و دو مجروح داشته است.وی افزود: دو مجروح حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند. سه تیم اورژانس و دو تا تیم آنست (آموزش و نگهداری سگ‌های زنده یاب) به محل اعزام شدند….

*- صدور احکام تعلیقی برای کارگران هپکو/امیدواریم وزیر جدید به قضیه ورود کند:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۶ آبان ۹۷ آمده است :  حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک  تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. تعدادی از این کارگران در اعتراضات صنفی  سال گذشته و جاری کارگران هپکو اراک  به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند. این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه‌ی آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت ۵ سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق کرده است.

*- حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعیِ کشاورزان ده درصد زیاد شد:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۶ آبان ۹۷ آمده است :   سوگند سهیلی (مدیرکل تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) گفت: در راستای اجرای بند (ج) تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، مستمری مهرماه مستمری‌بگیران صندوق با ده درصد افزایش به حساب آنها واریز شد.سهیلی افزود: مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌های شش ماهه اول امسال نیز، هفته آینده به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌شود.

*- دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ادامه دارد : برپایه خبر مندرج در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است : دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به وضعیت نامطلوب صنفی و عدم بهبود آن دست به اعتراض زدند.

*- اینبار تجمع کشاورزان برای وصول حقابه در شهر کوشک اصفهان: در ادامه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، روز گذشته یکشنبه ششم آبان کشاورزان کوشک تجمع کردند.
آنها تراکتورهایشان را در میدان ورودی شهر پارک کردند و به نشانه اعتراض چادر به پا کردند.
دور تازه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان از مهر امسال آغاز شده است. کشاورزان در شهرهای مختلف این استان از آن زمان هر روز تراکتورهای خود را در یکی از میادین ورودی شهر پارک می‌کنند و گاه نیز شبانه در همان محل چادر می‌زنند.
استاندار اصفهان پیشتر وعده کرده بود با اجرای طرح بازچرخانی آب، مشکل کشاورزان برای کشت پائیزه را برطرف کند. این طرح اما با مخالفت نمایندگان روبرو شده است.
کشاورزان می‌گویند که دولت در باره کمبود آب برای کشاورزی «دروغ» می‌گوید و آب زاینده‌رود را به بخش نظامی و صنایع فولاد و سرامیک اختصای داده است. حسن کامران نماینده اصفهان نیز گفته که وزارت نیرو سهم آب کشاورزان را به بخش نظامی و صنعتی فروخته است. امروز ۷ آبان ماه ۱۳۹۷، اعتصاب کشاورزان همچنان ادامه داشت. خواسته کشاورزان تامین حق آبه است که از آن ها سلب شده است.

*- در بیانیه‌ای مطرح شد؛بازنشستگان بانک‌ها به زیر خط فقر سوق داده شدند :

به گزارش خبرگزاری  ایلنا، در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است :  بازنشستگان بانک‌های دولتی که مدت‌هاست برای پیگیری مطالبات قانونی خود از جمله بحثِ «هم‌ترازی» اعتراضات صنفی برگزار می‌کنند، در بیانیه‌ای مشترک به بیان مطالبات و مواضع خود پرداختند. در متن این بیانیه آمده‌است: در سال‌های گذشته همکاران بازنشسته به زیر خط فقر سوق داده شدند؛ صندوق بازنشستگی متولی اصلیِ «همترازی» است و این امر نیازی به مصوبه مجلس ندارد، آمده‌ است:  از آنجا که صندوق بازنشستگی بانک‌ها یک صندوق خصوصی و مستقل است و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و منابع آن از محل کسورات بازنشستگی زمان شاغلی کارکنان بانک‌ها تامین می‌شود، لذا جا دارد تامین کنندگان منابع صندوق و پرداخت کنندگان حق عضویت ماهانه به صندوق که همانا ۱۲۰ هزار بازنشسته سیستم بانکی هستند؛ نقشی قابل توجه در اداره و نظارت آن داشته باشند.در ادامه‌ی بیانیه آمده‌است: صندوق و بانک‌ها در اعطای وامهای ناقابل ۳ میلیونی به بازنشستگان عاجزند؛ معمولا یکسال باید در نوبت بود تا وام واریز شود.
*- تجمع میوه فروشان سیار در جوانرود:

امروز دوشنبه۷آبان۹۷، میوه فروشان سیار در جوانرود در اعتراض به قیمت میوه و محدودیتهای اعمال شده برایشان، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع و اعتراض کردند
*- اعتراض و تجمع گروهی از کارگران پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان آبادان:

صبح امروز (هفتم آبان ماه) نزدیک به ۹۰ کارگر پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان برای پیگیری وصول مطالبات مزدی خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.
این کارگران علت اصلی برگزاری این تجمع را اعتراض به بی‌توجهی مدیریت پالایشگاه به افزایش دستمزد سال جاری کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل بر اساس مصوبه شورای عالی کار عنوان کردند. بخش دیگری از مطالبات مربوط به مزایای مزدی وعده داده شده به حساب کارگران واریز نشده ‌است

*- اتحاد حرف اول معلمان چه در مدارس و چه در زندان ها :

برای معلمانی که بجای مدرسه در زندان هم درس دادند و هم درس گرفتند

*- «طاها غفاری» دونده‌ی قهرمانی که کولبری می‌کند:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است :  طاها غفاری دونده قهرمان مریوانی که دارنده دو مدال جهانی، یک مدال آسیایی و چندین مدال کشوری و استانی است، این روزها از فرط بیکاری کولبری می‌کند.انتشار عکس‌هایی از این ورزشکار مدال آور در حین کولبری، واکنش فعالان اجتماعی و مدنی را برانگیخته‌است. نبود فرصت‌های شغلی بسیاری از جوانان مناطق مرزنشین را به کولبری وادار کرده‌است.

*- سومین روز اعتراض کارگران راه آهن اندیمشک :

بر پایه اخبار مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ۷ آبان۹۷ آمده است : کارگران راه آهن اندیشمک بدنبال فراخوان شورای هماهنگی خط ابنیه مبنی برتجمع اعتراضی صبح امروز  این کارگران هم اکنون ۶ سال سنوات پایان کارخودشان را از شرکت تراورس طلب دارند

*- در مهرماه نسبت به مدت سال قبل؛قیمت رب گوجه ۲۲۸ درصد افزایش یافت:

https://www.mehrnews.com/news/4444799

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ۷ آبان۹۷ آمده است : بیشترین افزایش قیمت در مهرماه ۹۷، مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧.٨ درصد گرانی و پس از آن «موز» با ١٦٨.٢ درصد بوده است.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧.٨ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزایش و « گوجه فرنگی » با ١٤٧.٤ درصد افزایش است.در این ماه اقلام «پرتقال محصول داخل» ٣٢.٩ درصد و «سیب درختی زرد» ٤.٤ درصد، نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧.٨ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤٧.٤ درصد افزایش است.

*- تجمع کارگران حمل‌ونقلِ پالایشگاه آبادان/دستمزدی که کمتر از حداقل‌های مصوب است:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است : نزدیک به۹۰ کارگر پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان برای پیگیری وصول مطالبات مزدی خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.این کارگران علت اصلی برگزاری این تجمع را اعتراض به بی‌توجهی مدیریت پالایشگاه  به افزایش دستمزد  سال جاری کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل بر اساس مصوبه شورای عالی کار عنوان کردند ودر ادامه مدعی شدند بخش دیگری از مطالبات مربوط به مزایای مزدی وعده داده شده به حساب کارگران واریز نشده‌است.کارگران افزودند: جدا از اینکه کارفرما یک ماه از دستمزد کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان را به تاخیر انداخته ، مصوبه شورای عالی کار را برای افزایش حقوق سال جاری (۹۷)کارگران حمل ونقل پالایشگاه اجرایی نکرده است.

*- اعتراض کارگران راه آهن شاهرود- سمنان – دامغان ادامه دارد: بر پایه اخبار مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ۷ آبان۹۷ آمده است : کارگران راه آهن شاهرورد. سمنان . دامغان بدنبال فراخوان شورای هماهنگی خط و ابنیه مبنی بر تجمع اعتراضی صبح امروز تجمع داشتند این کارگران هنوز حقوق چندماه را دریافت نکردند.

*- تجمع سپرده گذاران البرز در برابر بانک کشاورزی:

بر پایه اخبار مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ۷ آبان۹۷ آمده است :  تجمع سپرده‌گذاران توسعه نهال نشان البرز تهران مقابل بانک کشاورزی به پای اعتراض رفتند.

*- هفت ماه معوقات مزدی کارگران پارس پامچال/امیدواریم تعدیلی‌ها بازگردند:

.به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است :علاوه بر تأخیر ۷ ماهه در پرداخت حقوق کارگران، ۱۵ نفر از کارگران «پارس پامچال» از دو ماه پیش بیکار شده‌ و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.به گفته‌ی کارگران، تعداد نیروی کار باقی مانده در این واحد تولید کننده انواع رنگ، پوشش‌های صنعتی و مواد اولیه شیمیایی اکنون به کمتر از۳۵ نفر رسیده است. یکی از کارگران قدیمی کارخانه «پارس پامچال»  نیز دلیل پرداخت نشدن ۷ماه حقوق به کارگران را کمبود منابع مالی عنوان کرد. وی اضافه کرد؛ آخرین حقوقی که کارگران این کارخانه دریافت کرده‌اند مربوط به دستمزد اسفند ماه سال ۹۶ است که حدودا ۱۰ رو پیش کارفرما آن را به حساب کارگران واریز کرد.طبق اظهارات این کارگر، پیش از این بخش دیگری از مشکلات این واحد مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه  کارگران به تامین اجتماعی بود که در حال حاضر این مشکل کارگران مرتفع شده است.

*- کشاورزان شوشتر دست به اعتراض زدند:

امروز دوشنبه 7 آبان کشاورزان بخش عقیلی در شوشتر دست به اعتصاب زدند

*- تجمع حق آبه داران غرب اصفهان :

برپایه خبر مندرج در تاریخ دوشنبه۷آبان۹۷، آمده است : تجمع حق ابه داران غرب اصفهان برای مطالبه حق آبه خود اعتراض کردند.

*- در مهرماه سال جاری؛تورم خانوارهای شهری به ۳۲ درصد رسید:

https://www.mehrnews.com/news/4444792

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ۷ آبان۹۷ آمده است : بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم خانوارهای شهری به 32 درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٣٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٦.١ درصد) است. یعنی در مهرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٤٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.١ درصد افزایش نشان می ­دهد….نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٣.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (١٦.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٠.٤ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در مهر ماه ٦.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می ­دهد….

*- اطلاعیه کارگران نیشکر هفت تپه :

همانگونه که کلیه همکاران عزیز استحضار دارند طی چند روز اخیر شایعاتی درخصوص سرنوشت کارفرمایان و به طبع آن سرنوشت شرکت منتشر شده است.اشاراتی که دادستان محترم در مصاحبه خود در خصوص فردی که دچار تخلفات ارزی شده است می کند شباهت زیادی با مشخصات کارفرمایان هفت تپه داشته و این موضوع شروع گمانه زنی ها بوده و از طرفی پس از پیگیری نمایندگان و بررسی لیست دریافت کنندگان ارز از بانک مرکزی مشخص شد که کارفرمایان شرکت در این لیست قرار داشته و در ادامه سکوت خبری و در دسترس نبودن ایشان مزید بر علت شده تا شایعات قوت گرفته و همکاران عزیز را دچار دل نگرانی نمایند.
لازم به ذکر است که دولت از طریق بانک مرکزی برای مصارف مختلف ارز را به قیمت دولتی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار میدهد فی المثل جهت جلوگیری از گرانی اقلام ضروری ارز را در اختیار وارد کنندگان قرار داده تا هزینه واردات پایین آمده و اقلام ضروری مورد نیاز مردم گران به دست آنان نرسد ولیکن در این بین همواره تخلفاتی از سوی برخی دریافت کنندگان ارز صورت میگیرد و بعضاً برخلاف تعهد خود به بانک مرکزی ارز را در بازار آزاد به فروش میرسانند و سودهای کلان دریافت میکنند.
بدلیل اهمیت،حساسیت و بار حقوقی موضوع،مجمع نمایندگان از اعلام موضع و تصمیم گیری عجولانه خودداری نموده ولیکن بدون تعلل پیگیر صحت یا کذب بودن این شایعات بوده و درصورت حصول نتیجه حتماً بلادرنگ به اطلاع شما سروران خواهد رسید.
این شرکت بزرگ فارغ از اینکه سرنوشت کارفرمایان چه خواهد بود همواره با دستهای پرتوان شما عزیزان اداره شده و زین پس نیز چرخ این صنعت با همت شما زحمتکشان خواهد چرخید.
عهد ما با شما صداقت و شفافیت است.
مجمع نمایندگان کارگری
کارگران نیشکر هفت تپه
۸/ آبان /۹۷
https://t.me/OrdoyeKar/21844

*- متحدانه و قدرتمند به احکام زندان و شلاق علیه کارگران هپکو اعتراض کنیم:
دستگاه قضائی بعد از رسوائی ای که به دنبال صدور حکم شلاق علیه کارگران آق دره با به راه افتادن اعتراضات داخلی و بین المللی به این حکم عهد عتیقی و ضد بشری برای خود رقم زد، یک بار دیگر به خاطر اینکه حفاظت از سیستم چپاولگرانه و دزدان و غارتگران حاکم برایش بیش از هر چیز و از جمله آبرو و حیثیت (نداشته اش) با اهمیت تر است، اقدام به صدور حکم شلاق برای انسانهائی کرده است که تحت حاکمیت آنها به شرایط فقر بیش از 10 برابر زیر خط فقرکشیده شده اند و با این حال در اعتراض به پرداخت نشدن همین مبالغ ناچیز و شرم آور برای حاکمان، مورد سرکوب و بازداشت واقع شده اند.
این برخورد ضد کارگری و ضد بشری دستگاه قضائی باید از جانب همه کارگران، معلمان، مزدبگیران و همه مردم آزادیخواه چه در داخل و چه در سطح بین المللی محکوم و مورد اعتراض قرار بگیرد.
انجمن صنفی کارگران برق و فازکار کرمانشاه

سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷

*- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی تایید شد

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.

ابراهیم مددی نهم اردیبهشت سال ۹۴ دو روز پیش از روز کارگر در نیمه های شب در منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و پس از تفتیش منزلش ایشان را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. و پس از بیست روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شد.

ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. دادگاه مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال های پیش که منجر به محکومیت قبلی اش بوده را برای صدور محکومیت فعلی ایشان بکار برده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم می کند. همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
t.me/vahedsyndica

*- دختران انقلاب همچنان در کارند: دو تصویر گویا: زنی که با شجاعتی بی نظیر در میدان انقلاب حجاب از سر برگرفته و زنی که مقابل گشت ارشاد ایستاده.
ما خفه شدنی نیستیم. میجنگیم و حق مان را می گیریم

*- معلمان زندانی را آزاد کنید :

صدای معلمان در بند باشیم
معلمان زندانی هاشم خواستار، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح‌الله مردانی، علی‌اکبر باغبانی، بختیار عارفی، محمد ثانی، عباس واحدیان و..

*- آفتاب آمد ، دلیل آفتاب
مخالفت وزیرکار جدید با همسان سازی یک مرحله ای حقوق بازنشستگان و طرح تهاتر 50 هزار میلیاردی تامین اجتماعی:

محمد شریعتمداری در اولین جلسه مطبوعاتی اش بعد از تایید در مجلس به عنوان وزیر کار جدید با مطالبه بازنشستگان در زمینه همسان سازی یک مرحله ای مخالفت کرد. به گزارش ایلنا وی در این زمینه در جمع خبرنگاران گفته:« 30 میلیارد تومان برای همسان‌‌‌‌سازی نیاز داریم و باید در چند مرحله به سمت تحقق آن پیش برویم»وی پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از محل تهاتر به سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرد. اما جزئیات این «تهاتر» رو توضیح نداد

*- مصائب زنان در مشاغل خانگی/از فرش ۱۱میلیونی فقط ۷۶۰ هزار تومان به بافنده می‌رسد
:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷، آمده است :در شرایط کنونی که امرار معاش به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار تبدیل شده است، کسب درآمد و راه اندازی یک کسب و کار در کنج خانه شاید مُسکنی باشد برای  درمان دردِ بیکاری. بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون در پایان سال گذشته نزدیک به ۲۱۴ شغل خانگی شناسایی شده است که بیش از ۹۰ درصد شاغلان  آن را زنان تشکیل می‌دهند. رشته‌های شناسایی شده در گروه‌های اصلی شغلی مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و همچنین فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی قرار دارد. همچنین در خدمات کشاورزی، دامپروری و شیلات نیز ۱۸ رشته شناسایی شد که فعالیت‌های تولیدی نیز در صنعت ۴۱ رشته را به خود اختصاص داد. کسب و کارهای با گرایش فناوری اطلاعات نیز ۱۷رشته و خدمات هم ۷ رشته شغل خانگی را ارائه کرده است. در این میان صنایع دستی در صدر تولیدات بانوان شاغل در منزل است.  صنایع دستی که در هر ۳۱ استان کشور، سبک و سیاق خود را دارد به عنوان یکی از بخش های مهم تولید در کشور به شمار می رود.

به همین دلیل سراغ زنانی رفتیم که خارج از پوشش قانون کار در کارگاه‌های خانگی یا در مشاغل خُرد مشغول به کار هستند:سمن حاجی، خیاط ساکن در یکی از محله‌های غرب تهران است؛ او  می‌گوید:  راه اندازی یک کسب و کار ساده در منزل هزینه‌های اولیه زیادی دارد که هر کسی توانایی آن را ندارد.وی ادامه می‌دهد: برای راه اندازی یک کارگاه خیاطی تک نفره نیاز به یک چرخ خیاطی ۲ میلیون تومانی، قیچی برش ۸۰۰ هزار تومانی، بسته کامل نخ ۴۰۰ هزار تومانی، چرخ زیگزال ۹۰۰ هزار تومانی و بسیاری وسایل ریز دیگر است که نزدیک به ده میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و هر بانوی خانه‌داری توان تهیه وسایل اولیه آن را ندارد. اما در صورت تدارک دیدن وسایل اولیه، یک زن شاغل در خانه می‌تواند ماهیانه بین یک و نیم تا ۲ میلیون تومان از خیاطی درآمد داشته باشد. زنان با تلاش شبانه روزی و فعالیت بیش از ۱۸ ساعت در روز این محصول را تهیه می کنند اما دستمزد متوسطی که از سوی پیمانکاران پرداخت می شود ماهیانه ۳۸۰هزار تومان است. به همین دلیل زنان کارکردن در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با ماهی ۹۵۰ هزار تومان را به اشتغالزایی در منزل ترجیح می‌دهند. این حتی کمتر از حداقل حقوق وزارت کاراست. از کل یک فرش ۶متری دستباف به زن بافنده ۷۶۰هزار تومان می‌رسد. کل فرش اما نزدیک ۱۱میلیون به فروش می‌رسد.

*  – کشاورزان لنجان و حومه تجمع اعتراضی کردند :
کشاورزان شهرستان لنجان و حومه، امروز چهارشنبه 9 آبان در ورودی زرین شهر در رابطه با حقآبه تجمع اعتراضی بر پا داشتند.

*- جان سپردن یکی از کارگران/وضعیت کارگر دوم بسیار وخیم است:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷، آمده است : عصر یکشنبه هفته جاری در شهرک صنعتی گنبد کاووس، حادثه انفجاری به وقوع پیوست که موجب مصدومیت سوختگی سه تن از کارگران (۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰ درصد) شد.

به گفته مجید ایگدری (رییس اورژانس گنبد کاووس) فرد مصدومی که دچار سوختگی ۹۰ درصد شده بود، شب گذشته در بیمارستان ۵ آذر گرگان به‌خاطر آسیب‌های ناشی از سوختگی، جان خود را از دست داد. وی ۳۲ ساله و احمد خمبر نام داشت.فرد دوم که دچار سوختگی ۷۵ درصد شده بود نیز، گفته می‌شود در شرایط بسیار وخیم و دردناکی به‌سر می‌برد. نام وی علی داودی است و او نیز جوانی ۳۲ ساله است که اکنون در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان ۵ آذر گرگان تحت مراقبت است.
*- اعتراف به دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر:

معاون وزارت رفاه گفته: ١٨ تا ٣۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. به گفته میدری در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند. این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصد رسیده است
‏زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند نباید انتظار داشته باشیم

*- معوقات مزدی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس همچنان ادامه دارد:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷، آمده است : برخی کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور که به‌ صورت قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «تراورس» در نواحی مختلف ریلی کشور مشغول به کار هستند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، گفتند: دست‌کم دو ماه ونیم دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.کارگران با بیان اینکه حدود ۷ هزار نفر در خطوط راه‌آهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کار هستند، درباره سایر مطالبات صنفی خود گفتند: از دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس مشکل بیمه تکمیلی است…. به گفته کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس، جدا از مشکلات موجود کارفرما در پرداخت حق  سنوات و هزینه بازنشستگی کارگرانی که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، دچار مشکل است.
*- شیر هر بطری ۵۰۰۰ تومان شد؛ ادامه افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات:

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است :قیمت انواع شیر در بازار هفته گذشته با افزایش عجیب و غریبی مواجه شد، اما هیچ یک از نهادهای نظارتی متولی در این زمینه پاسخگو نیستند.
صنایع لبنی دوباره و در هفته گذشته قیمت محصولات خود را افزایش دادند که به عنوان مثال می‌توان به قیمت انواع شیر پاستوریزه، کم چرب، ‌نیم چرب و پرچرب اشاره کرد که در بندهای مختلف از ۳۹۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان متفاوت است.

*- سرانجام ابراهیم مددی را هم به زندان محکوم کردند :

حکم ۵سال و ۳ماه زندانِ ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی شعبه۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید و به شعبه اجرای احکام ارسال شد

*- حمایت از کارگران هپکو وظیفه طبقاتی کارگران است: 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای تحت عنوان «اعتراض و اعتصاب حق ماست!»، به صدور حکم زندان و شلاق علیه کارگران شرکت هپکوی اراک اعتراض کرده است.
در این اطلاعیه آمده:
در پی شکایت کارفرمایان از کارگران شرکت هپکو و به موجب رای صادرشده در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری توسط قاضی، ۱۵ نفر از کارگران شرکت تولید ماشین آلات راه‌سازی هپکو، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند. این احکام به اتهام «اخلال در نظم عمومی، از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» اعلام شده است.
کارگران این شرکت برای دریافت دستمزد های معوقه در شهرک اراک دست به اعتراض و راهپیمایی زده اند، این حرکت اعتراضی کارگران از نظر دادگاه «اخلال در نظم عمومی» معنی شده است.
کارگرانی که خواستار دریافت مزدهای خود هستند اخلال گر به حساب آمده و توسط مراجع قضایی و پلیس مورد تهدید، بازداشت و احکام شلاق قرار می گیرند!!
در این دنیا، همه چیز وارونه است؛ به جای محاکمه صاحبان سرمایه، که دسترنج کارگران را غارت می کنند و باید در دادگاه به محاکمه کشیده شوند، کارگران را مورد محاکمه قرار می دهند و کارگران باید متحمل ضربات شلاق شوند. عجب عدالتی، عجب دنیای وارونه ای !عجب!!
هم زنجیران، کارگران آگاه و مبارز
نباید اجاز داده که حامیان سرمایه و صاحبان زر و زور بیشتر از این به حرمت و کرامت ما کارگران تعرض کنند. نباید اجازه داد زندگی ما کارگران و خانواده هایمان زیر سایه شوم احکام سیاه پایمال شود. برای رهایی از این دنیای وارونه، باید متحد و متشکل شد.
ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احکام صادره برای کارگران هپکو را شدیدا محکوم می کنیم ودر عین حال خواستار محاکمه صاحبان سرمایه هستیم که دسترنج ما کارگران را به غارت برده اند.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
۹ ابان ۱۳۹۷
سندیکای کارگران هفت تپه

*- تجمعِ کارگران در پتروشیمی فارابی از ده روز گذشت/مدیرعامل: در تلاشیم مشکلات را رفع کنیم:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷، آمده است :  دور سوم از اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی از هفته گذشته آغاز شده‌است. این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین تاخیرهای طولانی در پرداخت معوقات مزدی، برای سومین بار در سال جاری دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.این کارگران می‌گویند: وعده‌هایی که تابستان دادند و قرار شد که مشکلات تولید و تهیه مواد اولیه حل شود و به دنبال آن، طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرایی شود، هیچ کدام به نتیجه نرسیده‌است؛ لذا تصمیم گرفتیم بار دیگر دست به اعتراض بزنیم.در این اعترض که بیش از ده روز است تداوم دارد، کارگران خواستار پاسخگویی مدیرعامل و سهامدار کارخانه در ارتباط با نابسامانی اوضاع شده‌اند….

*- دادگاه داود رضوی چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد هم برگزار می گردد :

دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران چهارشنبه ساعت ۹ صبح در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار می شود.او در حکم دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شده است.
*- فاطمه مهدیانی،سردبیر ایلنا:
مدیرعامل یک کارخونه که پیگیر معوقات مزدی کارگراشون بودیم زنگ زده می گه بی شعور کثافت با بچه های وزارت اطلاعات داریم می یایم در خبرگزاریتون رو تخته کنیم!


*- اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن ادامه دارد
:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷، آمده است :  منابع خبری کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن از ادامه اعتراضات صنفی همکاران خود همزمان با شروع سومین  فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن خبر می‌دهند.این کارگران که در نقاط مختلف ریلی در کشور مشغول کارند، می‌گویند: امروز اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه اسلامشهر، رباط کریم و ایستگاه کرج ادامه پیدا کرده است.معترضان خواستار دریافت دو تا سه ماه حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی‌شان پس از خاتمه اعتصاب هستند.

*- تجمع کشاورزان اصفهان برای بی آبی :
برپایه خبر مندرح در تاریخ چهارشنبه ۹آبان۹۷،  آمده است : کشاورزان اصفهانی در اعتراض به بی آبی برای کشاورزی،تجمع اعارضی بر پا داشتند

*- دادگاه داود رضوی به دلیل خواب ماندن قاضی پرونده تشکیل نشد: دادگاه تجدیدنظر داودرضوی ازاعضای هیئت مدیره سندیکا که قراربود ازسوی شعبه ۳۶درروز چهارشنبه ۱۳آبان برگزارشود به علت عدم حضورقاضی لغو گردید.
آقای صالح نیکبخت وکیل رضوی دردادگاه حضورداشتند وقرارشد نوبت دیگری برای رسیدگی به پرونده ایشان داده شود.
رضوی بخاطر فعالیت های سندیکایی ازسوی شعبه۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال زندان محکوم شده است.
@pvsyndica

*- فراخوان اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کشور از ۱۰ آبان ماه ۹۷ 

ما خواهان آزادی بلادرنگ کلیه همکاران زندانی‌مان هستیم
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر کشور

*- شیراز صدرنشین کارخانه های بحران زده است ، حدود ۴۹۸ واحد تولید درگیر بحران در کشور وجود دارد:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ پنجشنبه ۱۰آبان۹۷، آمده است :  حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه واحدهایی را در کشور داریم که به لحاظ تکنولوژی ۴۰ سال عقب هستند، گفت: برای نمونه پلی اکریل. همین حالا تکنولوژی خطوط تولیدِ پلی اکریلِ عربستان ۴۰ سال از کشور ما جلوتر است بنابراین طبیعی است که عقب ماندگی تکنولوژی به فراگیر شدن بحران دامن می‌زند. صادقی با بیان اینکه مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ۴۹۸ واحد تولید درگیر بحران در کشور وجود دارد، گفت: این واحدها نیاز به حمایت و کمک فوری دارند. مابقی واحدها هم دلمشغولی بحران‌های آینده را دارند و از این بابت نگران هستند اما این دلمشغولی همیشه با آنها بوده است.

وی با بیان اینکه برای این ۴۹۸ واحد نسخه‌های درمانیِ منطبق با شرایط بحران وجود دارد، گفت: این واحدها با مشکلاتی چون عدم تامین مواد اولیه، مشکلات مدیریتی، نداشتن نقدینگی، نداشتن فضای رقابتی سالم، نداشتن ظرفیت‌های موجود برای ارائه کالا به بازار و… مواجه هستند. فایده این دسته‌بندی این است که می‌توانیم برای هرکدام شرایط ویژه‌ای را لحاظ کنیم تا برای برون‌رفت از مشکلات خود راهی پیش پا داشته باشند….معاون هماهنگی دبیرکل خانه کارگر در امور استان‌‌ها و شهرستان‌ها در پاسخ به این پرسش که توزیع این ۴۹۸ واحد بحران‌زده در سطح استان‌ها به چه صورت است، گفت: اکثر این واحدهای مشکل‌دار در ارومیه، زنجان، تبریز، ساوه، سمنان، شوشتر، شیراز، قزوین، گلستان، نیشابور و یزد قرار دارند. سهم هر کدام از استان‌ها به این ترتیب است: استان قزوین ۱۳ درصد، شیراز ۱۹ درصد، شوشتر ۳ درصد، شهرری ۶ درصد، سمنان ۴ درصد، ساوه ۳ درصد، زنجان ۱۹ درصد، خرم دره ۷ درصد، تبریز ۳ درصد، ارومیه ۵ درصد، یزد ۸ درصد، نیشابور ۱ درصد و گلستان ۹ درصد است….

*- صدای زنی که شنیده نشد : گزارش خانم صدیقه مالکی فرد از تلاش برای ملاقات با آقای هاشم خواستار :
با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
امروز صبح پنج شنبه 10 آبان 97 به دادگاه رفتم که جهت ملاقات با آقای خواستار اجازه ملاقات بگیرم به من گفتند برای بعدازظهر اجازه ملاقات میدهیم و به شما زنگ میزنیم که بیایید.
بعدازظهر گفتند فقط خودتان و پسرتان برای ملاقات بیایید و به هیچ وجه ، احدی همراه شما نیاید والا اجازه ملاقات نمیدهیم.
ساعت 1630 من و پسرم به بیمارستان رسیدیم ازما خواستند منتظر باشیم ساعت 1700 گفتند اول پسرش به ملاقات پدرش میرود و بعد شما میروید.
پسرم فقط 5 دقیقه توانسته بود پدرش را ببیند به پدرش گفته بود مادر الان برای ملاقات می آید . آقای خواستار گفته بود حرفهای اصلی را با مادرت صحبت میکنم.
وقتی پسرم بیرون آمد دیگه به من اجازه ملاقات ندادند. هر چه به آنها گفتم من اجازه ملاقات از دادستان گرفتم و من میبایست ملاقات کنم ولی اجازه ندادند قبلا به من گفته بودند چون با رسانه ها مصاحبه میکنی اجازه ملاقات به تو نمیدهیم هر چه اصرار کردم اجازه ملاقات به من ندادند و برگشتیم.

*- پیرامون تجمع کشاورزان اصفهانی مطرح شد؛کشاورزان می‌خواهند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ پنجشنبه ۱۰آبان۹۷، آمده است :  صبح دیروز کاروانی مرکب از ۱۵۰۰ اتوموبیل، حامل کشاورزان حقآبه‌دار شرق و غرب اصفهان در حرکتی هماهنگ به محل بالادست رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان رفته تا از نزدیک نحوه توزیع آب که موجب خسارات هولناکی به کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان شده را مورد بررسی قرار دهند.حسین محمدرضایی (عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان) درباره تجمع روز گذشته گفت: در ادامه بازدید کشاورزان امروز به محل پمپاژ انتقال آب به یزد رفتند و اعتراض خود را به انتقال آب به صنعت یزد نیز، ابراز کردند. اکنون حدود ۴۰ روز می‌شود که کشاورزان حقآبه‌دار شرق و غرب اصفهان برای نشان دادن اعتراضشان در شهرها و روستاهای حوضه آبریز زاینده‌رود، خیمه زده و تراکتورهای خود را در مقابل آنها گذاشته‌اند…وی اشاره کرد: در این میان، آبی به کشاورزان تخصیص داده نشد. کشاورزان ۱۸ سال است که کشت کاملی نداشته‌اند و دو سال است که به‌خاطر همین سوءمدیریت‌ها نتوانسته‌اند کشت و کاری انجام دهند، هیچ درآمد دیگری هم ندارند. کشاورزی تنها شغل آنها است. از همین رو، بسیار خشمگین و معترض هستند.

*- خبرگزاری ایلنا هم حکم پنج سال و سه ماه زندانِ ابراهیم مددی را بازتاب داد:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ پنجشنبه ۱۰آبان۹۷، آمده است :حکم پنج سال و سه ماه زندانِ ابراهیم مددی (فعال کارگری) از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد. از قرار معلوم، پرونده او برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.به گفته همکاران و خانواده مددی، او بیش از شصت سال سن دارد و به بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد مبتلاست.ابراهیم مددی نهم اردیبهشت سال ۹۴ بازداشت و پس از بیست روز با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شد.

*- اعتراض پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به حکم زندان ابراهیم مددی : سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد طی سالهای اخیر از نزدیک موقعیت جنبش سندیکایی مستقل و آزاد در ایران را پیگیری کره اند. این سندیکاهای مستقل و آزاد در جهت ایجاد شرایط برابر و رعایت و احترام به حقوق کارگران در ایران فعالیت میکنند. خواست های آنها برخورداری از دستمزد مکفی، تامین ایمنی کار و اعتراض به خصوصی سازیها بویژه در حوزه آموزش و پرورش میباشد.
عکس العمل رژیم و مقامات امنیتی به اعتراضات این سندیکاها خشونت آمیز، شدید و همراه با اعمال مجازات های سنگین بوده است.

ما از طریق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باخبر شدیم که برای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این سندیکا حکم پنج سال و سه ماه زندان از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ما، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد که فعالیت های این سندیکا را در این سالها بدقت دنبال کرده ایم، تایید می کنیم که آقای ابراهیم مددی یکی از فعالین شریف و فداکار کارگری در ایران است که دغدغه ای جز دفاع از حقوق کارگری و سندیکایی نداشته است. ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. فعالیت های آقای ابراهیم مددی بر اساس ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته بین المللی کارگری نه تنها جرم نیست بلکه شایسته تقدیر و ارج گذاری است. بوِیژه با توجه به شرایط بیماری آقای ابراهیم مددی از جمله بیماری دیابت، چربی و فشار خون و پروستات و همچنین از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش صدور این حکم را بسیار غیر انسانی تلقی می کنیم.

ما ضمن محکوم کردن صدور این حکم خواهان لغو و دادن اجازه به آقای ابراهیم مددی برای فعالیت های سندیکایی هستیم.
همچنین ما احضار آقای داود رضوی عضو هیئت مدیره این سندیکا به دادگاه را نیز محکوم می کنیم. اگر چه دادگاه داود رضوی که قرار بود روز ٣۱ اکتبر برگزار شود بدلیل عدم حضور قاضی پرونده برگزار نشد ما خواهان لغو قطعی احضار ایشان به دادگاه و پایان دادن به فشار علیه ایشان هستیم.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد مصرانه از شما میخواهد که به دستگیریها، محاکمه ها و رفتارهای نادرست با فعالین سندیکاهای مستقل پایان دهید. تعداد زیادی از رهبران این سندیکاها هم اکنون محکوم به زندانهای طویل المدت بوده، در شرایط سخت بسر برده و مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین و اخراج از محل کار فقط به دلیل فعالیت های سندیکایی و در دفاع از حقوق ابتدایی خود میشوند. این حقوق، از جمله حق ایجاد تشکلات مستقل سندیکایی، در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برسمیت شناخته شده است. اینها نشانه های بارز عدول کامل از احترام نهادهای قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقوق بشر و سازمان بین المللی کار است

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن تقدیر از فعالیت های سندیکایی مستقل و آزاد در ایران سندیکایی خواهان پایان دادن به هر گونه فشار و حکمی علیه ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد.

۱ نوامبر ۲۰۱٨

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران


*- گلایه‌های پرستاران از اجرایی نشدن آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ پنجشنبه ۱۰آبان۹۷، آمده است :جمعی از پرستاران شهرستانی در تماس با خبرنگار ایلنا، از مراجعات مکرر خود به مدیران تامین اجتماعی شهرستان‌ها خبر دادند و گفتند: برخی مدیران با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران مخالفند و در اجرای آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور تعلل می‌ورزند.به گفته‌ی این پرستاران، قوانین و بخشنامه‌های استفاده از بازنشستگی با 20 سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور کاملا شفاف بوده و لازم الاجراست و نباید از اجرای آن جلوگیری شود.پرستاران می‌گویند: برخی مدیران اعتقاد دارند این نوع بازنشستگی‌ها باعث ضرر زدن به صندوق تامین اجتماعی می‌شود درحالیکه این ادعا درست نیست؛ آن چیزی که منابع صندوق‌ها را تهی کرده، اجرای طرح تحول سلامت است نه بازنشستگی‌های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور.

*- رانندگان کامیون درحمایت از یاران زندانی خود:

رانندگان زندانی را فورا آزاد کنید .

*- دستگیری شهروندان در مهرماه:

به نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است :  در ماه گذشته دست‌کم ۲۰ تن در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت یک معلم ادبیات . بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری در فضای مجازی، طی روزهای گذشته در مهرماه به دلایل نامعلومی، دست‌کم ۲۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
هویت چهار تن از بازداشت شدگان به نام‌های: “علی سینا حیدری”، “زریر هادی پور”، “فرهنگ خورشیدی” و یک معلم ادبیات به نام “بهرام سرخابی (پوربهزاد)” توسط نهادهای حقوق بشری احراز شده است.

@edalatxah

https://t.me/joinchat/AAAAAEEP2fJN9RJccnzNnQ


*- ثروتمندان دیروز، امروز تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند/قطع درآمد قهدریجانی‌ها به‌خاطر سوءمدیریت آب زاینده‌رود

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است : شهر قهدریجان یکی از نقاط شهری فلاورجان (در استان اصفهان) با جمعیتی در حدود ۳۵ هزار نفر است. در توصیفات موجود از این شهر، گفته می‌شود که قهدریجان از هر سو، محاط در اراضی کشاورزی است. این امر نشان دهنده وابستگی دیرینه اقتصاد شهر به کشاورزی و متعاقبا، جریان آب زندگی ساز زاینده‌رود بوده است. از همین رو، عجیب نیست اگر طی چند هفته اخیر، شاهد اعتراضات کشاورزان این شهر به همراه کشاورزان دیگر شهرها و آبادی‌های حوضه آب‌ریز زاینده‌رود، به پایمال شدن حقآبه کشاورزی‌شان بوده باشیم.     حسام نظری (عضو هیات رییسه شورای اسلامی استان اصفهان و نماینده شهرستان فلاورجان در شورای اسلامی استان اصفهان) در ارتباط با اعتراضات اخیر کشاورزان قهدریجان، گفت: شهرستان فلاورجان در حدود ۲۷۰ هزار نفر جمعیت داشته و دارای ۳ بخش بوده و شغل اغلب مردم این شهرستان، کشاورزی است. بی‌اغراق نیست که بگویم ۹۰ درصد از مردم قهدریجان به انواع مشاغل مرتبط با کشاورزی اشتغال دارند. اغلب آنها کشت پیاز انجام می‌دهند. تا چندسال پیش نیز کشت برنج و سایر محصولات انجام می‌شد که به خاطر کم‌آبی، این کشت‌ها دیگر ادامه نیافت….نماینده شهرستان فلاورجان در شورای اسلامی استان اصفهان در پایان، تصریح کرد: اگر آبی در رودخانه زاینده‌رود وجود دارد همه مردم و بویژه حقآبه‌داران باید به صورت مساوی از آن برخوردار باشند. البته ما حق را به کشاورز می‌دهیم چون کشاورز معیشتش به طور کلی به آب وابسته است. صنعت را با روش‌‌ها و تکنولوژی‌های نوین نیز می‌توان یاری نمود اما این امر در مورد کشاورزی به سختی مصداق می‌یابد. فرد وقتی معاشش دچار مشکل می‌شود آسیب‌های بسیار زیادی را باید تحمل کند. متاسفانه در حال حاضر، در قهدریجان اکثر مردم دچار بیکاری و قطع درآمد شده‌اند. طبیعتا، باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از وقوع این معضلات، باشیم.
*-  صبا آذر پیک روزنامه‌نگار با انتشار این عکس نوشته است:

آقای روحانی وزیر معدن شما جناب شریعتمداری در طلافروشی لاکچری و نمایشگاه جواهرات مالک معدن طلای طرقبه چه می کرده؟ خبر داشتید این معدن بدلیل تعارضات زیست محیطی و تخریب سنگ نگارهای باستانی تعطیل شده بود‌ و همین جا تصمیم بازگشایی اش گرفته شد؟ هیچ کس به شما گزارش نداد؟
پی نوشت : در ساختار فاسد اصلاح طلب و اصولگرا با هم مردم را غارت می کنند و فرقی ندارند فقط شکل غارتشان فرق می کند. بخاطر همین مردم ستمدیده در دی ماه 96 شعار می دادند :
اصلاح_طلب_اصول_گرا_دیگه_تمومه_ماجرا

@edalatxah

*- قیمت مرغ باید حداکثر کیلویی ۱۰ هزارتومان باشد:

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است : حجتی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم مرغ نهایتا باید ۱۰ هزارتومان باشد،گفت: مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمود حجتی درباره نوسانات قیمت مرغ گفت:براساس سرمایه گذاری صورت گرفته و هزینه های مرغداری ها باید قیمت هر کیلوگرم مرغ نهایتا ۱۰ هزار تومان باشد.حجتی افزود:مسئله کامیون داران باعث شد بخشی از ذخایر مرغ داخل کشور مصرف شود. باید توجه کرد که در انتقال مرغ تاخیر ایجاد شد و بطور مثال برای جبران تاثیر۱۰ روز عقب افتادگی در تامین مرغ باید حدود ۵۰ روز زمان صرف شود تا تعادل به بازار بازگردد و اقداماتی برای تعادل بازار انجام شد. …

*- اعتراض رانندگان شرکت واحد در برابر ادعای مدیریت سندیکا :
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پاسخ به تکذیبه مدیریت شرکت واحد درباره مطالبات معوق کارگران، تصاویر خود را در حالیکه نوشته هایی با موضوع مطالبات معوق شان در دست گرفته اند برای پاسخ به دروغ پردازی مدیریت در رسانه ها برای کانال تلگرام سندیکا ارسال و خواهان انتشار آن شدند.
پس از آنکه خبرگزاری برنا مطلبی با موضوع مطالبات معوق کارگران شرکت واحد منتشر کرد. مدیریت شرکت واحد بلافاصله با ارسال متنی به این خبرگزاری منکر مطالبات معوق کارگران شرکت واحد شد.

*- خواسته‌های معلمان در لایحه بودجه ۹۸ لحاظ شود:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است : حمایت میرزاده (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اعتراض برخی معلمان در هفته‌های گذشته و عدم حضور آنها سر کلاس‌های درس به علت حقوق ناکافی گفت: آموزش و پرورش همواره کسری بودجه داشته، از همین رو شرمنده معلمان هستیم، چرا که همیشه نتوانستیم، حقوقی که باید را به آنها پرداخت کنیم.او در خصوص اینکه این مشکل در تمام دولت‌ها برای معلمان وجود داشته است، بیان کرد: مشکل درآمد و حقوق معلمان نه فقط در این دولت بلکه در تمام دولت‌ها وجود داشته و متاسفانه آموزش و پرورش در تمام دولت‌ها در اولویت واقع نشده‌ است…. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شواری اسلامی در پایان اظهار داشت: معلمان باید در این زمینه امیدوار باشند و آموزش و پرورش هم باید تلاش کند تا در لایحه بودجه ۹۸ حتما به این امر توجه کند، مجلس هم قطعا به این امر توجه خواهد کرد. برای حل این مشکل اگر یک قدم از سوی دولت برای این کار برداشته شود حتما ده قم بیشتر از طرف مجلس برداشته خواهد شد.

*- فعالیت فعالان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه در دفاع از خواست افزایش دستمزد ها:

تعدادی از اعضای سندیکا برای پیگیری طومار درخواست افزایش دستمزد کارگران شرکت واحد به شورای شهر و شهرداری تهران مراجعه کردند
در پیگیری صورت گرفته شورای شهر اعلام کرد که طومار کارگران برای افزایش دستمزد کارگران و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل به مدیر کل منابع انسانی شهرداری ارسال شده است.
همچنین طومار کارگران به شهردار تهران برای افزایس دستمزد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از ارجاع به معاونت حمل و نقل شهردار تهران، از آنجا نیز به مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی ارجاع شده است و منتظر پاسخ مدیریت شرکت واحد هستیم.
در حاشیه این پیگیری دیداری نیز با مدیر کل حوزه منابع انسانی شهرداری تهران صورت گرفت و ایشان اعلام کرد که در تدارک تهیه بسته های حمایتی برای کارگران شهرداری هستیم و بزودی توزیع خواهد شد. اما وی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت واحد را مربوط به معاونت منابع انسانی ندانست. که البته نظر ایشان مورد پذیرش نمایندگان سندیکا واقع نگردید و به ایشان اعلام شد که پیگیری کارگران برای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل به شیوه های مقتضی ادامه خواهد داشت.
لینک کانال
t.me/vahedsyndica

*- معاون هماهنگ کننده پلیس تهران خبر داد؛آمریکا بازگشت همه تحریم‌های ضدایرانی را اعلام کرد:

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است : دولت آمریکا از بازگشت همه تحریم‌های ضدایرانی که به موجب برجام لغو شده بودند، خبر داد.دولت آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که تمامی تحریم‌های ضدایرانی که به موجب برجام رفع شده بودند را بازگردانده است.مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در این خصوص گفت که آمریکا برای ۸ کشور معافیت هائی را در برابر تحریم نفتی علیه ایران قائل می شود. این معافیتها موقت است تا جایگزینی برای نفت ایران پیدا شود.

وی در ادامه مدعی شد که حوزه کشتی‌سازی، کشتی‌رانی، انرژی و بانکداری ایران متأثر از تحریم های مذکور می شوند. پمپئو ادعا کرد: هدف از این اقدام باثبات نگه داشتن قیمت نفت است! حدود ۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های واشنگتن علیه تهران می شوند. آمریکا به دنبال ایجاد معافیت موقت برای ۸ کشور است، اما تنها به شرطی که آنها کاهش قابل توجهی در واردات نفت از ایران داشته‌ و در بسیاری از مسائل دیگر همکاری نموده‌ و گام های مهمی در مسیر کاهش صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن بردارند.این در حالیست که پیشتر بلومبرگ اعلام کرده بود که آمریکا به ۸ کشور از جمله ژاپن،هند و کره جنوبی اجازه می‌دهد پس از آغاز اجرای سری دوم تحریم ها علیه ایران به خرید نفت از این کشور ادامه دهند.
*- نشست دوباره خیابان مولوی
:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ جمعه ۱۱آبان۹۷، آمده است : شب گذشته تقاطع خیابان مصطفی خمینی با مولوی به دلیل نشست آسفالت و انجام عملیات بهسازی مسدود شده بود که صبح امروز با بهسازی مسیر این مشکل برطرف و محدودیت‌های ترافیک برداشته شد.اما دقایقی پیش این مسیر دوباره دچار فرونشست شده است.پلیس راهور در این رابطه اعلام کرد محدودیت‌ها مثل قبل باقیست و مردم برای تردد در این مسیر از مترو استفاده کنند.

*- حمایت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از مجمع عمومی مستقل و محکومیت سندیکا سازی دولتی و حمایت از معلمان زندانی:
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نشست روز جمعه۱۱ آبان با بررسی جزییات تغییرات پیشنویس اساسنامه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اتفاق نظر پیشنویس تغییرات را تایید کردند و آماده ارائه به مجمع عمومی مستقل سندیکا برای رای گیری شد.
در این نشست طرح چگونگی برگزاری مجمع عمومی نیز بررسی شد و پس از بحث و بررسی، اعضا با همدلی و به اتفاق آراء طرح را تایید و برای چندمین مرتبه در طی ماه های گذشته حمایت خود را از برگزاری مجمع عمومی مستقل سندیکا اعلام و سندیکاسازی دولتی را محکوم کردند.
یادآوری می شود؛ طی ماه های گذشته دو تن از قدیم سندیکا که سال هاست در سندیکا حضور ندارند با اجرای دستورات نهادهای امنیتی و همکاری بدخواهان سندیکا پروژه سندیکاسازی دولتی را شروع کرده اند.
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.
ارسال اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار با کلیک در اینجا
t.me/vahedsyndica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s