بایگانی برچسب‌ها: اصفهان

عکس ها سخن می گویند:تجمعات اعتراضی سفید پوشان یعنی تحمع سراسری پرستاران ودانشجویان پرستاری

وبلاگ کارگری راه کارگر :تجمعات اعتراضی سفید پوشان یعنی پرستاران ودانشجویان پرستاری سراسرکشورنسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی.

پرستاری در ماهیت خود یک شغل سخت است؛ شب کاری دارد؛ فشار کاری بالاست؛ علاوه بر آن پرستاران به خاطر مشکلات معیشتی مجبورند دوشیفته کار کنند که این مساله فشار کاری را باز هم بالاتر می‌برد. می توان گفت : آسیب‌های شغل پرستاری بسیار بالاست؛ خبری که پرستاران در معرض خطرهای جسمی و روحی قرار دارند و بنابراین، دچار آسیب های روحی و جسمی می‌شوند؛ فرسایش جسمی و روحی پرستاران و مساله استرس فراوان آنها، یک قاعده کلی است؛ اما نکته مهم اینجا است که با وجود اشتغال در محیط پرخطر و سروکار داشتن با بیماری‌هایی مثل ایدز و هپاتیت، استری کاری این حرفه بغایت بالا است . پرستاران فرصت رعایت مسائل ایمنی را هم ندارند. از اینرو تاکنون اخبار مرگبار پرستاران در حین کار به دفعات رسانه ای شده است . نکته مهم اینکه پرستاران قراردادی نسبت به دولتی‌ها و رسمی‌ها، امنیت شغلی کمتری دارند؛ درآمد کمتری هم دارند و مساله مهمتر این است که پرستاران قراردادی حتی حق اعتراض هم ندارند.نکته گفتنی آنکه ؛ در ارتباط با پرستاران دولتی هم، قانون سخت و زیان آور رعایت نمی‌شود و به راحتی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آنها موافقت نمی‌شود؛ مگر این که به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و آنجا تصمیم مقتضی گرفته شود.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

مبارزه ای که جریان در پلی اکریل اصفهان داشت: چهار کارگر ازاد شده با استقبال پر شور هم طبقه ای های خود روبرو گشتند / گزارش تصویری

وبلاگ کارگری : نگاهی به اخبار کارگری موجود درسه هفته پشت سر گذاشته ما را با موج اعتراضات و 9اعتصابات کارگری قابل توجه روبرو می سازد بوده ایم. تجمعات اعتراضی کارخانه پلی اکریل اصفهان از موارد برجسته آن در آبان ماه است تا ازادی چهار کارگر زندانی شده در تاریخ 18 آذر طول می کشد.

به خواندن ادامه دهید

خبرهای اعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان ودستگیری 4 کارگر

 وبلاگ کارگری : نگاهی به اخبار کارگری موجود دو هفته اخیر، ما را با موج اعتراضات و اعتصابات کارگری قابل توجه روبرو می سازد بوده ایم. تجمعات اعتراضی کارخانه پلی اکریل اصفهان از موارد برجسته آن در آبان ماه است تا اول و دوم آذر هم طول می کشد.

به خواندن ادامه دهید