بایگانی برچسب‌ها: اعلامیه مشترک

اطلاعیه مشترک دو سندیکای کارگری شرکت واحد و نیشکر هفت تپه با عنوان : با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

وبلاگ کارگری راه کارگر : سندیکاهای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه: با مردم به جان آمده خشونت نکنید!


پیام سندیکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی و نیشکر هفت تپه خطاب به سرکوب گران اعتراضات مردم ایران: سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حداقل حقوق ناچیز که پنج برابر خط فقر است ماه ها معوق گردید. گسترش خصوصی سازی، شرکت های پیمانکاری، قراداد موقت و سفید امضاء، توسط دولت های مختلف و به صورت مستمر، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل، صرف دلالی و مال اندوزی افراد خاص شد و سیاست های غلط بیکاری را به اوج رساند. فقر گسترش یافته و کارتن خوابی و کار کودکان و زباله گردی برای سیر شدن شکم رواج یافته است. بیمه های درمانی برای کارگران و مردم ناکارآمد است. اختلاس و دزدی اموال عمومی رواج یافته است. با گران شدن خدمات دولتی و حامل های انرژی، گرانی ها در سایر بخش ها نیز شدت گرفته است. کمر فرودستان با هدف مندی یارانه ها شکست ولی سال به سال به ازاء مبلغ ثابتی که به مردم پرداخت شد آزاد سازی قیمت ها گسترده تر شده است.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

اعلامیه مشترک برای آزادی معلمان زندانی در ایران

وبلاگ کارگری راه کارگر : اعلامیه مشترک سه نیرو ؛ 1- اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
2- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 3- سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

esmail abdi

آموزگاران تلاشگر را آزاد کنید!baghanialire hashami

در روزهای اخیر شاهد دستگیری غیرقانونی کوشندگان سازمان گر اتحادیه ها و سندیکاهای کشور هستیم. روندی که با شدت گرفتن قانون زدایی از قانون کار و قانون اساسی کشور ، آن روندی که خواست کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است . روندی که با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی آغاز شد و با نابودی صنایع تولیدی کوچک و بزرگ عامل بیکاری بی سابقه ای را در ایران موجب گردیده است. این روند خواهان حذف کوشندگان سازمان گر در مبارزات اجتماعی و صنفی است.

به خواندن ادامه دهید