بایگانی برچسب‌ها: اعلامیه نهاد های همبستگی

اعلام تاثر، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربه خانواده ها و مردم مریوان و کردستان!

وبلاگ کارگری راه کارگر : اعلام تاثر، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
به خانواده ها و مردم مریوان و کردستان!
مردم رنجکشیده وستم دیده مریوان دراتش وخون!


امروزباردیگرمردم مریوان ازغم ازدست دادن عزیزانشان دریک صف متحد ومتشکل رژیم مستبد، خشن،دیکتاتور وجنایت کارجمهوری اسلامی را،به چالش کشیدند.این رژیم درطول حیاط خود همواره مردم کردستان رادرفقروفلاکت نگه داشته است.کردستان چهل سال است درمقابل دیکتاتورخشن ،فاسد ،انسان ستیزوبربری صفت حکومت جمهوری اسلامی ،مقاومت ومبارزه می کند.مردم ستمدیده کردبرای دفاع ازمطالبات خود هزینه های زیادی داده اند.اماهمچنان مقاوم وپیشرودرجنبشهای اجتماعی می روند تازیربنای مبارزه ستم ستیزی و طبقاتی را مستحکم واستوار،جان تازه ای بخشند.

به خواندن ادامه دهید

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور/ اندوهبار آوار زلزله

وبلاگ کارگری راه کارگر : اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

زلزله ای که از نظر ریشتر شدیدترین زلزلۀ سه دهه اخیر در ایران است، یک فاجعۀ طبیعی است که نه تنها قربانیان زیادی را از خود گرفت، بلکه هزاران مجروح و آواره بر جای گذاشته است، و آنهائیکه هم جان سالم بدر برده اند، در ماتم و سوگواری عزیزان خود مات و مبهوت به انتظار آینده ایی نامعلوم در بدترین شرایط زیستی و بدون حتی حداقل امکانات در سرمای سرد بسر میبرند.
عمق فاجعه بسیار ناگوار و دردناک است، اما آنچه مردم ایران و جهانیان را به حیرت انداخت، همبستگی سراسری و فوق العاده مردمی در این حادثه بود. یک بخش از این کمکها و همیاری از طرف کل اقشار جامعه صورت گرفت و یک بخش دیگر از طریق بعضی از کانونها و نهادها از جمله: اعضائ کانون نویسندگان ایران ؛ دسته های مختلف یاری رسانی زنان تحول طلب و ازادیخواه ، نظیر دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر ، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، کمیته آسیب دیده پلاسکو، کارگران واحد های گوناگون نظیر «کاشی گیلانا» علیرغم اینکه خود ماهها حقوق نگرفته اند ، اما با ایثار گری پر ثمر خود و با ارسال هدایای انسانی شان، در کنار دانشجویان آزادیخواه و سوسیالیست و دیگر نهاد های مردمی از هر سوی کشور که با جای گرفتن درگروههای امداد، نشان دادند که در برابر دزدی ها و تجارب تلخ یاری رسانی به آوارگان زمین زلزله های رودبار، منجیل یا زمین لرزه بم و کرمان، در برابر سپاهی و بسیجی و مزدوران حاکمیت سیاه و دزد نظام اسلامی، باید خود راسا اقدام نمانید . مردم ایران بخصوص بخشهای زحمکتش جامعه ضمن همدردی و تاثر خود از این مصیبت دلخراش، در حالیکه خود در شرایط اسفناک اقتصادی بسر میبرند اما از هر کمکی که از دستشان بر میآمد به مردم آسیب دیده دریغ ننمودند. این همبستگی یک حرکت اجتماعی را بدنبال داشت و دارد، نه تنها از پتانسیل بالایی برخوردار است بلکه یک بار دیگر درک سیاسی – اجتماعی مردم ایران را به محک گذاشت.

به خواندن ادامه دهید