بایگانی برچسب‌ها: به دعوت اتحادیه های بین المللی

دیدار با نمایندگان مستقل کارگران (شهابی- رضوی- ویسی) در پاریس – استکهلم و گوتنبرگ یازدهم- پانزدهم و شانزدهم یونی

وبلاگ کارگری راه کارگر :شب همبستگی با کارگران ایران
در پاریس

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه

به دعوت سندیکاهای فرانسوی س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا،
CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

 

 

با حضور  سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران رضا شهابی


عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
داوود رضوی


عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

لقمان ویسی

 

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸
از ساعت ۳۰-۶ تا ۳۰-۹ بعدازظهر

Bourse du Travail – Salle Jean Jaurès
3, rue du Château d’Eau
Paris 10ème
(Métro : République)

====

به دعوت
سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد( ال.او ) و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛

دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!

کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ


در گفتگو با مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه

 استکهلم : زمان ؛جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۷.۰۰ – ۱۹.۳۰
مکان : ABF -Sveavägen 41
گوتنبرگ: زمان ؛شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ ، ساعت .۱۶.۰۰تا ۱۸۰۰
مکان : Södra allegatan 1B. Järntorget. Göteborg.

Advertisements