بایگانی برچسب‌ها: بیانیه مشترک

بیانیه مشترک از زندان اوین توسط: محمود بهشتی لنگرودی، عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی،

وبلاگ کارگری راه کارگر: بیانیه مشترک

محمود بهشتی لنگرودی، عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی،

از زندان اوین

به نام خداوند جان و خرد

با اوج گیری درگیری‌های سیاسی و به تعبیری دیگر جنگ قدرت بین جناح‌های سیاسی درون نظام؛ و همچنین شکل گیری جبهه متحد به رهبری آمریکا و عربستان و همراهی احتمالی انگلیس و کشورهای اروپایی با آن دو، اوضاع سیاسی و جغرافیایی ایران در وضعیتی نگران کننده قرار گرفته است.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements
تصویر

اعلام حمایت ها از « بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»

وبلاگ کارگری راه کارگر : اعلام حمایت از

« بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»

اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل آنان مهم ترین شرط برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر است. با پای بندی به چنین اصلی، ما امضا کنندگان زیر پشتیبانی کامل خود را از بیانیۀ مشترک مورخ ١٥ بهمن ماه

سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه،

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،

گروه اتحاد بازنشستگان

….. اعلام می کنیم.

این بیانیه ضرورت دستیابی به حداقل دستمزد به میزان ٥ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٧را با واقع بینی، روشنگری و منطق انکار ناپذیر بر اساس واقعیات اجتماعی و شرایط زندگی طبقۀ کارگر مطرح می کند. ماهمۀ کارگران و تشکل های مستقل کارگری، همۀ معلمان سطوح مختلف آموزشی و تشکل های مستقل آنان، کارکنان مزدی بیمارستان ها، کارمندان زحمتکش مؤسسات دولتی و خصوصی، سازمان های مبارز و مستقل زنان، دانشجویان و روشنفکران متعهد را به حمایت از « بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷» که متن آن در زیر آورده می شود فرا می خوانیم.

به خواندن ادامه دهید

باردیگر بیانیه مشترک پنج نیرو کارگری داخل کشور در باره حداقل دستمزدها

وبلاگ کارگری راه کارگر : بیانیه پنج نیروی مشترک دربارۀ مزد حداقل

1- کارگران پروژه های پارس جنوبی 2 – جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام 3- فعالان کارگری جنوب 4 – جمعی از کارگران محور تهران – کرج 5 – فعالان کارگری شوش و اندیمشک
مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بینانۀ کارگران شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است!

_kargari-hambastagi

 

 

 

از هم اکنون زمزمه هائی در رسانه های رسمی ایران دربارۀ مزد حداقل کارگران وکارمندان به راه افتاده است. براساس لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩٥، افزایش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال آینده معادل ١٢% خواهد بود. به نظر نمی رسد که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شورای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند برای افزایش مزد امسال چیزی بیش از آن یا در همان حدود مطرح کنند و این در حالی است که میانگین هزینۀ خانوار ٤ نفره در کشور مطابق آمارهای رسمی حدود ٥/٣ میلیون تومان در ماه است (این هزینه در تهران و شهرهای بزرگ حدود ٥/٤ تا ٥ میلیون تومان در ماه برآورد می شود).

به خواندن ادامه دهید

باردیگر اطلاعیه مشترک بین فعالان «اتحاد بین المللی …» و » نهاد های همبستگی..»

وبلاگ کارگری راه کارگر : در دوره اخیر خبر همگرایی ها که در سطح گروهبندی های طیف چپ در خارج از کشور از راه می رسد ؛ شادمانی آور است .

_kargari-hambastagi

شادمانی آور از این منظر که این سطح همگرایی ها حول وجوه اشتراکات و برجسته نمودن آن و نگذشتن از سر حد اختلافات  بین گروه ها و تدقیق مبارزه فکری بر سر اختلافات موجود می باشد،  اتحاد عمل های اخیر می تواند ،امر مدافعه از مبارزات کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی و طبقاتی داخل کشور را در دستور کار خود قرار دهند و به پیش ببرند.

از نظر ما ؛ تحقق این نزدیکی ها با پشت سر گذاشتن انحصار طلبی ها ، فرقه گرایی ها ، می تواند پیشبرنده وجوه اشتراکات  گروه ها تلقی گردد . این فراهم نمی آید ؛ مگر اینکه گروهبندی های موجود بتوانند با هم تشریک مساعی نمایند و بتوانند با برجسته نمودن نقاط استراک و تاکید بر بستر حداقل ها ، تحرکات مشترک را سازمان دهند.

نمی توان تنها و تنها بر سر پلاتفرم برنامه ای تاکید ورزید و اشتراکات موجود را نادیده گرفت و حول برنامه و پلاتفرم ها پای فشرد. تاکید حول حداقل ها و کنار آمدن حول پرنسیپ ها و چشم نپوشیدن از اختلافات ، در شرایط امروز در برابر ارتجاع حاکم ؛ می تواند ما را در مسیر مبارزات هم سرنوشت مان با مردمان محروم و بی چیزان جامعه بیش از پیش به جلو رهنمون نماید.

ضربآهنگ آنچه در طی هفته های گذشته در سطح آمریکای شمالی بین گروهبندی مختلف چپ در شهرهای ( واشنگتن – لوس آنجلس- شیکاگو – ونکوور – مونترال ) تحت عنوان « آغاز اتحاد عمل و همکاری های مشترک تعدادی از تشکل های چپ و فعال در آمریکای شمالی »  *اتفاق افتاد و آنچه امروز در سطح اطلاعیه مشترک بین فعالان « اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور ) دو گروه شناخته شده در سطح خارج از کشور حادث شد را می باید به فال نیک گرفت و آنرا مجرای سالم و سازنده ای برای دیگر گروه های چپ مستقل انگاشت تا بتوانند با هم بر سر وجوه گوناگون همکاری های ماندگارو سازنده  در دفاع از مبارزات مردمان ایران در برابر خود بنمایش بگذارند .

امید آنکه این سطح نزدیکی ها و اتحاد عمل ها در آستانه سالروز انقلاب بهمن 57 ،  بتواند پشتوانه وسیع تر همگرایی ها و نزدیکی ها در درون و برون از کشور بین فعالان مدافع جنبش کارگری و طبقاتی مبارزات مردمان ایران گردد. 

وبلاگ کارگری راه کارگر ؛ همچون گذشته خود را در بازتاباندن اخبار و فعالیت های این رفقا مسئول می شناسد و شادمانی خود را از انعکاس این «اطلاعیه مشترک » بیان می دارد . به خواندن ادامه دهید

بیانیه اتحاد عمل مشترک در آمریکای شمالی بین شش گروه چپ مستقل

وبلاگ کارگری راه کارگر : آنچه در بیانیه مشترک دیده می شود ، نزدیکی و فراهم آوردن عرصه همکاری بین گرو های مستقل چپ فعال در آمریکای شمالی  در سطح شهرهای ( واشنگتن – لوس آنجلس – شیکاگو – ونکوور- مونترال ) حول محور های معینی بتوافق میرسند تا بتوانند بر سر آن در سطح خارج از کشور به مدافعه بپردازند. ضربآهنگ این همکاری های مشترک و بحث و گفتگو بین این سطح گروهبندی ها از مدت ها پیش با نشست و برخاست ها و بحث و گفتگو های چندی فراهم آمد .

1938_n

این سطح اتحاد عمل در شرایط پراکندگی و افتراق بین نیروها ، نوید  مسرت بخشی است که گروههای یاد شده درآمریکای شمالی ، بر پایه تحرکات فراگروهی و فراسازمانی گرد هم می آیند تا بر پایه اشتراکات و محترم شمردن اختلافات با یکدیگر به توافق برسند. آنچه بیانیه مشترک بدان تاکید می ورزد ؛« دفاع از سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انسانی در مقابل نظام سرمایه داری، نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و همه انواع ارتجاع داخلی، منطقه ای و بین المللی »  و همینطور  «دفاع از وجه مشخصه ؛ حمایت فعال از جنبش کارگری و تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جلب همبستگی بین المللی از این جنبش» و همینطور ؛ «پشتیبانی از سایر جنبش های اجتماعی مستقل و مترقی در ایران نظیر: زنان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، فعالین زیست محیطی، اقلیتهای جنسی و … » در کنار هم می تواند بیش از هر وقت به تقویت قطب چپ سوسیالیست در خارج از کشور در امر دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان درون کشور بر آیند. بیانیه مشترک می توانست در محور پنجم توافقات خود یعنی : « حمایت از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، بدست طبقه کارگر و توده های زحمتکش، در حین مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی و جنگ افروزانه » به مسئله مدافعه از امر بیداد پناهندگی ، آواره گی و بی خانه مانی میلیون ها آواره درون اقیانوس ها و صلح در جهان جنگ طلب امروزی نیزاشاره  مستقیم بدارد و هیمنطور باور به سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران را اصل بشناسد نه «حمایت از عنصر سرنگونی » را …

باری  در شرایطی که کارگران و سازمانگران آن تحت وسیع ترین فشار ها هستند. معلمان آزادیخواه در زندانند . شاهرخ زمانی این چهره شناخته شده وسازمانگر سوسیالیست را در درون زندان و در برابر چشمان دوستان هم بند اش به قتل میرسانند و کسی نیز جوابگویش نیست . سازمانگران بزرگترین و طولانی ترین اعتصاب کارگران در معدن بافق را به دادگاه می کشانند ، محمد جراحی ها ، بهنام ابراهیم زاده ها ، رسول بداقی ها ، محمود بهشتی لنگرودی ها ، جعفر عظیم زاده ها و نه سال زندان برای محمود صالحی می برند. فعالان تشکل های شناخته شده را همچنان تحت فشار قرارمی دهند . گرانی و تورم همچنان بیداد می کند و بیکاری و فقر نیز رو به سوی آسمان می ساید . کارگران همچنان ماهها است که از دریافت حقوق های خود محروم اند . تعطیلی واحد های تولیدی یکی پس از دیگری در سطح رسانه های دولتی خبری می گردد . خصوصی سازی ها در سطوح مختلف حتی در نظام آموزشی، بهداشت و معادن در دستور کار دولت بعد از «فرجام برجام » می باشد . تعیین نرخ دستمزد کارگران رانیز بیدادگران رودررویی با کارگران یعنی ( نمایندگان دولت – کارفرمایان – شورای عالی کار ) به مانند سال های گذشته در اطاق های دربسته بدور از چشمان نمایندگان واقعی کارگران ، برای سال آینده به بار می نشانند  . تشکل های مستقل و فعالان آن نیز مجاز نیستند گرد هم آیندو در باب آن صحبت کنند و راه های برون رفت خود بر سر دستمزد ها به اطلاع هم طبقه ای های خود و توده میلیونی کارگران برسانند . 

در چنین شرایطی گرد هم آمدن و اتحاد عمل مشترکی را به ثمر رساندن و پشت کردن به فرقه گرایی و انحصار طلبی ها ، سکتاریست موجود در جنب نهاد های چپ ، همه و همه می تواند نوید بخش فضای موجود  و پژواک صدای بی صدایان شدن ، کاری ایست سترگ و قابل ارزش و مدافعه همه جانبه و باید آنرا به فال نیک گرفت.  

وبلاگ کارگری راه کارگر ، به همه دست اندرکاران این اتحاد خسته نباشید می گوید و برای یکایک رفقا در کار ارزنده آنان بهترین ها را آرزو مند است. همواره امکان خبری خود را با طیب خاطر ، در اختیار یاران عزیز خواهیم گذاشت . باشد که نوید این حرکت و اینگونه انحاد عمل های مشترک در نزد دیگر فعالان مستقل چپ  در خارج از کشور ، یخ های موجود را اب نماید و  به بار بنشیند / 

بیانیه به مناسبت آغاز

اتحاد عمل و همکاری های مشترک تعدادی از تشکل های چپ فعال

 در امریکای شمالی

اکنون بیش از هر زمان، مشخص شده که در غیاب قطب قوی و فعال چپ سوسیالیست، نه تنها بربریت سرمایه داری با همه نابرابریها، تبعیض ها، بحرانها، جنگها، کشتارها، آواره گی ها و فجایع زیست محیطی در جهان و نیز عروج توحش و ارتجاع اسلامی در خاورمیانه بحران زده، تداوم خواهد یافت. بلکه در صورت عدم تقویت و گسترش یک بدیل حقیقتا برابری طلب، آزادیخواه، سکولار و متکی بر اردوی عظیم کار و رنج، آینده تیره و تاری در انتظار کل بشریت خواهد بود.

بی شک دلایل تاریخی، نظری، سیاسی، تشکیلاتی و سبک کاری متنوع و متعددی سبب تضعیف آلترناتیو سوسیالیستی و رشد بدیل های ارتجاعی شده است که طبعا در تحلیل آن و نحوه تبیین آن نظرات و گرایشات گوناگونی در جنبش سوسیالیستی جهانی وجود دارد. اما آنچه بیش از همه قطب چپ را در ایران و اقصی نقاط جهان آزار داده این بوده که علیرغم اختلافات جدی نظری – سیاسی و تشکیلاتی، نتوانسته بطور سیستماتیک حول اشتراکات عدیده خود دست به همگامی، همکاری و اتحاد عمل منظم بزند.

متاسفانه فرهنگ مقاومت در برابر ضرورت حرکت بر مبنای اشتراکات، علیرغم اختلافات هنوز جان سختی می کند و آنان نیز که بر مبنای سنت تاریخی «کارگران جهان متحد شوید» و «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است» بر ضرورت اتحاد پای می فشارند به نحو ناب گرایانه ای، بدون در نظر گرفتن اختلافات جدی و گاه بنیادی درون خانواده چپ سوسیالیست، به بهانه ضرورت وحدت ارگانیک، برنامه ای، حزبی و … از میدان دست به نقد همکاری و اتحاد عمل های منظم استنکاف می جویند. حال آنکه جریان چپ انقلابی و ضد سرمایه داری، در این دنیای بحران زده که کارگران و زحمتکشان بیش از هر زمان از نابرابری، استبداد، امپریالیسم، تروریسم دولتی و غیردولتی، جنگ، ارتجاع، فاشیسم، تئوکراسی و بنیادگرایی مذهبی رنج میبرند، نیازمند همگامی و همیاری حول اشتراکات متعدد خود میباشد.

_1may-kobani

با درک این ضرورت و در راستای پرکردن این خلاء رنج آور، ما تعدادی از تشکلهای چپ ایرانی فعال در امریکای شمالی ( کانادا و ایالات متحده ) همکاری و اتحاد عمل خویش را در عرصه های زیر اعلام می نمائیم:

۱-  حمایت فعال از جنبش کارگری و تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جلب همبستگی بین المللی از این جنبش

۲- پشتیبانی از سایر جنبش های اجتماعی مستقل و مترقی در ایران نظیر: زنان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، فعالین زیست محیطی، اقلیتهای جنسی و …

۳- دفاع از آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل و نیز جدایی کامل دین از دولت

۴- مبارزه برای لغو کامل مجازات شکنجه و اعدام و دفاع از رهایی همه زندانیان سیاسی و عقیده تی و نیز دادخواهی از ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی بویژه در دهه هولناک شصت

۵- حمایت از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، بدست طبقه کارگر و توده های زحمتکش، در حین مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی و جنگ افروزانه

۶- دفاع از سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انسانی در مقابل نظام سرمایه داری، نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و همه انواع ارتجاع داخلی، منطقه ای و بین المللی    

۷- مشارکت فعال در جنبشهای کارگری – اجتماعی و ضدامپریالیستی در کانادا و امریکا و ارتباط و همکاری با اتحادیه های کارگری و نیز تشکلها، فورومها و کارزارهای چپ و مترقی در این منطقه

                                                       **************

بر مبنای عرصه های فوق الذکر، ما تلاش خواهیم کرد از طریق انتشار اعلامیه ها و موضع گیریهای مشترک، برپایی آکسیونها، کارزارها و مراسم هماهنگ ( نظیر اول ماه مه، هشت مارس، یادمان جانباختگان … ) و نیز برگزاری سمینارها و سخنرانیها حول مسائل مهم سیاسی، تئوریک و … ضمن همگامی حول اشتراکات خود، بر سر اختلافات سیاسی – نظری – تشکیلاتی و سبک کاری خویش، مباحثات رفیقانه را دامن بزنیم. تنها پس از این همکاریها و جمعبند مثبت از دستاوردهای آن است که میتوان برای ارتقای سطح همکاری و چه بسا اتحاد کامل قدمهای جدیدی برداشت.

در راستای اهداف فوق، ما دست همه فعالین نهادها و تشکل های چپ فعال در کانادا و امریکا را برای همکاری و همیاری در این حرکت، به گرمی می فشاریم و صمیمانه از آن استقبال می کنیم.

 

زنده باد همبستگی و همگامی نیروهای چپ انقلابی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

ژانویه ۲۰۱۶

————————————-

اسامی به ترتیب حروف الفبا :

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

– اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

– بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس

– کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو

– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

—————-———————————-———————–

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری :  iranianleftinnorthamerica@gmail.com

پیام سه کارگردربند خطاب به تشکل های مستقل و پیش روان کارگری


behnam (1)
shahrokh (42)Jaraheوبلاگ کارگری راه کارگر : برپایه پیام مندرج در وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ 4 شهریور 94 آمده است :پیام سه تن ازفعالین کارگری در بند شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، خطاب به تشکل های مستقل و پیش روان کارگری

در برابر تشدید بهره کشی و سرکوب حاکم 65 میلیون مزدبگیر را در کنفدراسیون سراسری متحد کنید.
http://chzamani.blogspot.se/2015/08/blog-post_26.html

به خواندن ادامه دهید

بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد

وبلاگ کارگری راه کارگر: ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد.1938_n

به خواندن ادامه دهید

بیانیه مشترک چهار تشکل سندیکایی درون کشور به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

وبلاگ کارگری راه کارگر :بیانیه مشترک چهار تشکل سندیکایی درون کشور به مناسبت اول ماه مه، روز 93_nجهانی کارگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران فلزکارمکانیکهیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزییناتاتحادیه نیروی کار پروژه ای

به خواندن ادامه دهید