بایگانی برچسب‌ها: بیانیه نهاد های همبستگی

بیانیه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

وبلاگ کارگری راه کارگر : توطئه های ضد کارگری رژیم اسلامی درتمامی عرصه ها را درهم شکنیم و متحدانه برای آزادی زندانیان کارگری – سیاسی بکوشیم!

ابراهیم

رژیم اسلامی درایران، تلاش فزاینده rezaabehnam ebrahimzade2-___520x245جدیدی از احضار، دستگیری واحکام طولانی زندان برای فعالین کارگری و اجتماعی را از چندی پیش آغازکرده است. رضا شهابی عضوهیأت مدیره » سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه» که محکومیت شش ساله‌اش پایان یافته وازیک سال پیش آزاد شده بود، مجدداً احضارشده است. ابراهیم مددی و داود رضوی ازدیگراعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد هر یک به پنج سال زندان محکوم شده اند. فعالین کارگری کامیاران به نامهای مهرداد صبوری، امیداحمدی، شاهوصادقی، آرام محمدی، روژین ابراهیمی و دلنیاصبوری به اتهام شرکت درمراسم اول ماه مه، روزجهانی کارگردرمجموع به چهارسال وشش ماه زندان محکوم شده اند. جعفرعظیم زاده دبیر» اتحادیه آزاد کارگران ایران » وشاپوراحسانی راد هر یک از آنان را به یازده سال زندان محکوم نموده اند. بهنام ابراهیم زاده که محکومیت اش افزایش یافته است درزندان به شدت زیرفشارقراردارد و مورد ضرب وشتم زندانبانان قرارگرفته است. دستگیری ها وزندان محدود به فعالین esmailکارگری نیست بلکه فعالین سایراقشاراجتماعی نیزکه خواهان کوچکترین حقوق صنفی خود هستند، مصون نمانده اند.978_n

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

بیانیه نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران – خارج کشور

وبلاگ کارگری راه کارگر: زمان رادریابیم برنامه های سرکوب رژِیم اسلامی را درهم شکنیم!

ali-n
جامعه ی ایران درالتهابی کم مانند است. اعتصابات واعتراضات کارگری گسترشی سراسری و روز افزون یافته است. اگر روزگاری سخن ازاندک اعتصاب های شکوهمند شهری ومنطقه ای همچون تحرکات کارگران چادرملو، نیشکرهفت تپه، معدن بافق، اتوبوسرانی تهران و… بود، امروزه جامعه ما آنچنان ازاعتراضات واعتصابات کارگری برخورد داراست که از محدوده ی شهری ومنطقه ای بمراتب فراتررفته وگوشه وکنارکشور را دربرگرفته است. امروزه دیگرسخن ازاعتصاب واعتراض یک یا دو بخش ازصنعت behnam (1)یاخدمات نیست بلکه به تمامی بخشهای کارکنان اجتماعی کشیده شده است. کارگران رشته های گوناگون صنعت، معادن، راه سازی وساختمان، شهرداریها و… همچنین معلمان، پرستاران، دانشجویان jaraherasoulوبیکاران وحتی روستائیان وکشاورزان به مبارزه علیه سیاستهای فقربرانگیز و برای احقاق حقوق اولیه خود به پا خاسته اند.250_n

66_n به خواندن ادامه دهید