بایگانی برچسب‌ها: شرکت فعالان سندیکای واحد

عکس ها سخن می گویند : حضور نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در کنگره سندیکای ترکیه کسک (KESK)

وبلاگ کارگری راه کارگر : گزارش اول

شرکت آقایان حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم ، دونماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کنگره کنفدراسیون اتحادیه های بخش خدمات عمومی ترکیه (KESK)
به نوشته کانال تلگرامی فعالان سندیکای شرکت واحد، پنجشنبه ۱۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: حسن سعیدی وسید رسول طالب مقدم ساعت04:4روز پنجشنبه با دعوت و هزینه کنفدارسیون ک.س.ک برای حضور در اجلاس کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه، تهران رابه مقصد آنکارا ترک کردند. عکس زیر بدرقه دوستان و یاران سمدیکایی در فرودگاه ایران را نشان می دهد

 

 

 

 

 

منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به گزارش تصویری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ازحضور نمایندگانشان در کنگره کنفدراسیون اتحادیه های بخش خدمات عمومی ترکیه (KESK)
https://t.me/vahedsyndica/1073


به نوشته مندرج در کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جمعه۱۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: دیدار و گفتگو نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران باحسن بکتاش رئیس BTS فدراسیون حمل و نقل شامل راه آهن، زمینی، هوایی درکنکره کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی در انکارا

*سید رسول طالب مقدم نماینده سندیکا هنگام خواندن پیام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اجلاس کسک

 

 

 

 

 

آقای سید رسول طالب مقدم نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در حال سخنرانی در کنکره فدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه در انکارا همچنین سخنرانی آقای سید رسول طالب مقدم نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در کنکره کسک (انکارا)

@vahedsyndica

Advertisements