بایگانی برچسب‌ها: مشاغل آنان

کودکان خیابانی و رازهای نگفته و ننوشته زندگی شان!

وبلاگ کارگری راه کارگر: درزندگی پیرامون ما حوادث بس بیشماری هر روزه می گذرد . 1+6کودکان کارو کودکان خیابانی واقعیت غیر قابل کتمانی است که کم بدان پرداخته می شود یا هیچ نگاشته نمی شود . مقاله خانم فاطمه جمال پور با عنوان« 17 درصد کودکان خیابانی الکل مصرف کرده اند »، نشان از بیان واقعیتی می دهد که بی پرده رازهای نگفته و ننوشته شده کودکان خیابانی را در خود دارد با خهم بخوانیم :
به خواندن ادامه دهید

Advertisements