بایگانی برچسب‌ها: کانون مدافعان حقوقو کارگر

فراز هایی از جنبش کارگری ایران: نیشکر هفت تپه» اوج فساد مدیریت»

وبلاگ کارگری راه کارگر : فراز هایی از جنبش کارگری ایران:
نیشکر هفت تپه» اوج فساد مدیریت»
۱۰ فروردین ۱۳۹۷

****
۱۳۸۶
این گزارش در سال ۱۳۸۶ برای ماهنامه راه آینده تهیه شده است. گزارشی است از بازدید از کارخانه نیشکر هفت تپه و مصاحبه با کارگران آن، درست در زمانی که خصوصی سازی این واحد تولیدی کلید خورده بود. به رغم آنکه در بوق کرنا می دمیدند که خصوصی سازی سبب خواهد شد که مشکلات کارگران و کارخانه حل شود، اما به واقع خصوصی سازی نه تنها دردی از کارگران درمان نکرد که بر آن نیز افزود. هنوز هم بعد از ده سال کارگران حقوق های خود را با ماه ها تاخیر دریافت می کنند و برای دریافت آن باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنند، هنوز هم شعار کارگران این است:» کارگر هفت تپه ایم / گرسنه ایم گرسنه»

به خواندن ادامه دهید

Advertisements