پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری

وبلاگ کارگری راه کارگر : پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه،

به کارگران هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری


همرزمان کارگر؛
اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه که از 18 آذرماه 1396 شروع شده بود در مورخ 23 آذر طی نشست نمایندگان کارگران با مسئولین کارخانه وفرماندارشوش بصورت مشروط فعلا پایان گرفته است. دراین نشست مسئولین به نمایندگان کارگران قول مساعد داده اند که حقوق های معوقه و مزایای تمام کارگران پرداخت خواهد شد
. یکی دیگر ازخواست های کارگران دراین نشست به رسمیت شناختن «سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه» بوده است ونماینده گان کارگری براین امرپای فشرده اند که این سندیکا باید از طرف مدیریت کارخانه و مسئولین به رسمیت شناخته شود، که مسئولین فعلا با این خواست توافق کرده اند. اما شناخت وتجربه، به ما کارگران آموخته است مسئولین و حامیان نظام سرمایه داری، وقتی خود را مجبوربه جوابگویی می دانند که ترس ازاعتصاب و اتحاد کارگری، سراپای آنها را به لرزه درآورده باشد.
پس ما کارگران باید آگاه باشیم و فریب آنها را نخوریم وهمیشه به نیروی خود باور داشته باشیم وآگاه باشیم در صورت عدم اجرای خواست هایمان، باید به اعتراض و اعتصاب ادامه دهیم.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

اعتصاب در نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد

@syndica_7tape [11/29/17] 2.7K
فراخوان اعتصاب توسط کارگران نیشکر هفت تپه
پیام جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

 

وبلاگ کارگری راه کارگر : بنا بر پیام هایی که در مورخه ۹۶/۹/۸ بین کارگران نیشکر هفت تپه در فضای مجازی رد و بدل گردیده است ودر پی دروغ‌پردازی های بی حد و حصر قائم مقام شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین وعده های مکرر دروغ از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه که از زمان بدست گرفتن زمام امور توسط وی وضعیت معیشتی کارگران هفت تپه حتی از وضعیت مردم یمن و سوریه و حتی زلزله زدگان کرمانشاه نیز وخیم تر شده است .
از کلیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعم از رسمی، پیمانی وروزمزد خواسته شده است ضمن داشتن همبستگی و عدم ترس از تهدیدهای این مدیریت روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۱ برای دریافت ۴ ماه حقوق عقب افتاده و بسیاری حقوق دزدیده شده دیگر از جمله جیره ماه مبارک رمضان و ۲ ماه حقوق معوقه سال ۹۴ همگی دست از کار کشیده و ضمن پایبندی شدید به اعتصاب خود کلیه حقوق معوقه خود را فریاد بزنند لازم به ذکر است داشتن اتحاد کارگران لازمه اصلی جهت گرفتن حقوق معوقه خود می‌باشد
جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه
#فراخوان_اعتصاب

======

syndica_7tape:
امروز کارگران اداره کشاورزی به همراه کارگرانی که بیش از یک سال است که باز نشسته شده اند دست به اعتراض گسترده درسطح شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زدند کارگران کشاورزی بیش از چهار ماه است که دستمزد نگرفته اند و همچنین دفترچه این کارگران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف کار فرما تمدید نمیشود..تعداد این کارگران بیش هزار نفر میباشد..
مورخ .18/9/96
============
@syndica_7tape [Sat] 2.6K
اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه

امروز شنبه 18اذرکارگران بخش کشاورزی به همراه دیگر کارگرانی که بیش از یک سال است که باز نشسته شده اند دست به اعتراض زدند.
این اعتراض بصورت گسترده درسطح شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفت و تعداد زیادی از کارگران در این اعتراض شرکت داشتند. کارگران بخش کشاورزی بیش از چهار ماه است که دستمزد های معوقه داشته و همچنین دفترچه بیمه این کارگران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف کار فرما تمدید نمیشود.
بیش از 1000 نفر از کارگران معترض
به این بی حقوقی ها در این اعتراض گسترده حضور داشتند .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات به حق کارگران، خواستار آن می باشد سریعا نسبت به خواست کارگران رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. ما معتقد یم که تنها با اعتراض و اعتصاب های کارگری و با نیروی متحد و متشکل می شود در مقابل این بی حقوقی ها ایستادگی کرد.
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
مورخ .18/9/96
سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

==========


@syndica_7tape:
درادامه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه که از شنبه ۱۸ آذر ماه شروع شد امروز یکشنبه ۱۹ آذر ماه به صورت گسترده تری بود به طوری که خانواده ای کارگران امروز حضور چشم گیری داشتن .کارگران به اتفاق خانوادها خود ابتدا و اقدام به بستن مسیر های ورودی ماشینهای حامل نیشکر به کارخانه شدن در ادامه اقدام به خاموش کردن کورهای بخار زدن که منجر به تعطیل شدن کارخانه شد.در این حال کارگران تمامی قسمتهای شرکت به صورت راهپیمایی از درب ورودی شرک به طرف ساختمانهای اداری زدن و همگی یک صدا شعار میدادن افشار حیا کن هفت تپه رو رها کن کارگران خواستار برگشتن هفت تپه به دولت هستن .مدیریت شرکت با اقدامی فریب کارانه دیروز اقدام به پرداخت بخشی از دستمزد تعداد اندکی از کارگران درجهت تفرقه بین کارگران زده بود که امروز با حضور تمامی کارگران دراین تجمع باشکست روبروشد..مطلبات کارگران .پرداخت دوماه دستمزد سالهای 94و95.کارگران پیمانکار شدن و همچنین پا داشت بهره برداری سالهای 94.و95شدن و همچنین پرداخت پنج ماه دستمزدهای معوقه شدن حضور خانوادها دراین تجمع قابل تحسین است تا ساعت یازده همچنان تجمع کارگران با دادن شعار بر علیه مدیریت و بخش خصوصی آدامه داشت حضور نیروهای امنیتی در سطح شرکت چشمگیر بود
==========

چرخ های کارخانه هفت تپه در جریان اعتصاب از حرکت باز ایستاد!

ادامه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه با حضور خانواده های کارگری

در ادامه اعتصاب هفته جاری که از شنبه ۱۸ آذر ماه شروع شده است ، امروز یکشنبه ۱۹ آذر ماه آین اعتصاب با حضور و حمایت وسیع خانواده های کارگری برگزار شد. در اعتصاب امروز -یکشنبه 19 آذر ماه – کارگران به اتفاق خانواده ها خود ابتدا اقدام به بستن مسیر های ورودی ماشینهای حامل نیشکر به کارخانه شدند و در ادامه کارگران کورهای بخار را خاموش کردند. با خاموش شدن کوره های بخار ، کارخانه بطورکامل از حرکت باز ایستاد و تمامی کار ها متوقف شد.در این حال تمامی کارگران در قسمتهای مختلف شرکت از درب ورودی شرکت به طرف ساختمانهای اداری دست به راهپیمایی زدند. هنگام راهپیمایی همگی کارگران یک صدا شعار میدادن» افشار حیا کن هفت تپه رو رها کن» .
( کارگران خواستار برگشتن هفت تپه تحت نظر دولت هستند )
دسیسه ناموفق مدیریت :
دیروز مدیریت شرکت با حرکتی فریب کارانه اقدام به پرداخت بخشی از دستمزد های چند نفر از کارگران کرد تا بتواند در صف کارگران تفرقه ایجاد کند.مدیریت با این حرکت ریاکارانه تلاش داشته و دارد که در صف اتحاد و همدلی کارگران برای رسیدن به خواست ها و مطالبات مشترک کارگران تفرقه ایجاد کند و تعدادی را از این صف مبارزاتی جدا کند.اما امروز خوشبختانه ما شاهد حضور پر رنگ تمامی کارگران بودیم و این طرح شیادانه مدیریت با آگاهی و همدلی کارگران با شکست روبرو شد.
مطالبات کارگران
دستمزد 2 ماهه سالهای 94 و 95 (کارگران پیمانکاری) ،پا داش بهره برداری سالهای 94.و95 و همچنین پنج ماه دستمزدهای معوقه .
این اعتصاب تا ساعت 11 با سر دادن شعار علیه مدیریت ادامه داشت . در حین اعتصاب نیروها ی امنیتی به تعداد زیادی در منطقه کارخانه حضور داشتند اما ارعاب نیرو های امنیتی نتوانست خللی در اراده کارگران ایجاد کند.
سخنی با کارگران :
سندیکایی کارگری نیشکر هفت تپه اتحاد ، همدلی و همبستگی کارگران و خانواده ها را بخشی از مبارزه طبقاتی می داند .
ما بار ها گفته آیم و خواهیم گفت که عامل تمام سیه روزی ها،فقر و فلاکت ما کارگران ، نظام سرمایه داری است و برای رهایی از این مصائب، چاره ای جز اتحاد و همبستگی در مبارزه طبقاتی نداریم. با مبارزه ی متشکل و آگاهانه، ما کارگران می توانیم پشت صاحبشان سرمایه را به خاک بزنیم . امروز خانواده های کارگری توانستند با حضور خود، نیرو و توان طبقاتی کارگران را دوچندان کنند . به این دلیل ما دست تمامی خانواده های کارگری را که در این اعتصاب حضور داشتند را به گرامی می فشاریم و یاد وار می شویم که باید همیشه خانواده های کارگری در این کارزار طبقاتی و تا پیروزی نهایی حضور داشته باشند.
سندیکایی کارگری نیشکر هفت تپه
19 آذر ماه 1396
=========


اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر .وارد سومین روز خود شد

امروز دوشنبه کارگران تمامی بخشهای شرکت به همراه خانوارها دراین تجمع شرکت داشتن تا ساعت یازده صبح دوشنبه ::20/9/96::
اعتصاب همچنان ادامه دارد

منبع خبر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
===========

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد..

کارخانه همچنان طعطیل است کارگران با همراهی خانوارها تجمع خودراهچنان در محوطه شرکت .روبروی ساختمان مدیریت.ادامه داده اند امروز 21/9/96 تمامی بخشهای شرکت دراین تجمع حضور دارند علارقم پرداخت دستمزد مرداد ماه و همچنین گفته شده که تا چند روز آینده یک حقوق دیگر پرداخت میشود مشروط به این که کارگران به سرکار خود برگردن .اعتصاب همچنان ادامه دارد ..
متعاقبآ اخبار اعتصاب گزارش میشود.

منبع خبر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه..21…اذر 96

´´´´´´´´´´

@syndica_7tape:
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد.

کارخانه نیشکر هفت تپه همچنان تعطیل است.
کارگران همراه با خانواده های خود همچنان در محوطه شرکت تجمع کرده اند.
این تجمع روبروی ساختمان مدیریت صورت گرفته است .در اعتصاب امروز سه شنبه مورخ 21/9/96 تمامی بخشهای شرکت حضور دارند. اعتصاب در حالی ادامه دارد که کارگران دستمزد مرداد ماه را دریافت کرده اند و همچنین
مسولین قول داده اند که در روز ها آ ینده یک حقوق دیگر پرداخت خواهد شد مشروط به این که کارگران به سرکار خود باز گردند .گزارشات تکمیلی اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
21 آذر ماه 1396

رضا شهابی در زندان همچنان در رنج است و نظام اسلامی در افزایش ابهام برای آزادی رضا شهابی

وبلاگ کارگری راه کارگر: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی به تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان ندارد

کارگر زندانی رضا شهابی امروز یازده آذر به دلیل سردردهای مداوم و بی حسی پاهایش با دستبند از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی آورده شد. و پس از معاینه و بررسی نتیجه سی تی اسکن و ام آر آی، پزشک متخصص مغز و اعصاب تشخیص داد؛ ایشان توانایی تحمل زندان ندارد. شهابی علاوه بر بیماری های مذکور کلیه هایش عفونت کرده و تکرر ادرار شدید دارد.

به خواندن ادامه دهید

سعید مرتضوی جلاد کهریزک و اوین با تبرئه قطعی در پرونده تامین اجتماعی به 2 سال حبس محکوم شد/ آیا واقعا خیاط هم به کوزه افتاد؟؟؟

وبلاگ کارگری راه کارگر : آیا واقعا خیاط هم به کوزه افتاد؟؟؟
به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : سرانجام با پیگیری پدر جان باخته محسن روح الامینی دانشجوی رشته کامیوتر دانشگاه تهران که در رودررویی  تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. او  در کنار امیر جوادی فر لنگرودی و تنی چند از جوانان در جنبش ضد استبدادی خرداد 88 ،و به طرزی وحشتناک توسط عوامل سعید مرتضوی و سردار رادان در زندان مخوف کهریزک شکنجه شدند و به قتل رسیدند ؛ سرانجام سعید مرتضوی  به 2 سال حبس قطعی محکوم شد

به گفته میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی پرونده تامین اجتماعی هم صادر شد اما محکومیت فقط برای کهریزک است

رسانه ها از صدور حکم 2 سال زندان برای سعید مرتضوی خبر داده اند. براساس این خبر شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضی دادستان وقت تهران را به اتهام معاونت در قتل روح الامینی، یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم کرد.

میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی با اشاره به این که حکم مرتضوی به صورت پیامک ابلاغ شده، گفت:دادگاه تجدید نظر مرتضوی را با یک درجه تخفیف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است

مرتضوی پیش‌تر در ارتباط با این اتهام از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی تبرئه شده بود.

به گفته وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی حکم حبس مرتضوی 5 سال بود و به 2 سال تقلیل یافت و این تقلیل به دلیل ابراز ندامت وی بود. بر اساس اطلاع وی « حکم پرونده تامین اجتماعی هم صادر شد اما محکومیت فقط برای کهریزک است».

تبرئه کامل و قطعی در پرونده تامین اجتماعی؟

اگر معنای صدور حکم پرونده تامین اجتماعی بدون محکومیت به معنای تبرئه قطعی این شکنجه گر کهریزک باشد، معنایش آن است که در واقع دادگاه، سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل فرزند یک سردارهمین نظام به 2 سال حبس قطعی محکوم کرده اما از کنار حق میلیونها ذینفع مالباخته تامین اجتماعی که 138 شرکت زیرمجموعه آن را مرتضوی به بابک زنجانی واگذار کرد، گذشته و هیچ مجازاتی برای وی در نظر نگرفته. در واقع مرتضوی بابت جرایم زیر که فقط گوشه ای از جرایم اوست، محکوم نشده است:

مفقود شدن چک 17 هزار میلیاردی تامین اجتماعی،

فروش زمین 10 هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی،

فروش 138 شرکت تامین اجتماعی، از جمله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه¬‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و … صنایع مس شهید باهنر و… به بابک زنجانی

اعطای میلیون‌ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس و …
https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw

===============

بخشی از لینک های سلسله مقالاتی که در باره سعید مرتضوی و بابک زنجانی در وبلاگ کارگری راه کارگر درج شده  و در آرشیوش موجود است :

وبلاگ کارگری راه کارگر: بعد از دوره طولانی سکوت ،باز این روزها سعید مرتضوی به مطبوعات راه یافت ؛ از جمله سعید مرتضوی به دادسرا احضار شد

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/07/29/gile-207/

==============

وبلاگ کارگری راه کارگر: بازهم در رابطه با سعید مرتضوی،گزارش :فرهاد فرزاد/جزئیات کامل قرارداد 150 میلیونی غیرقانونی مرتضوی با صدا وسیما ،با ارائه تصاویراسناد منتشره

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/10/27/gile-252/

===============

دوخبر از سعید مرتضوی و بابک زنجانی:«مرتضوی» چهارشنبه محاکمه می‌شود. ممنوع‌الخروجی قطعی شد/مشایی پای بابک زنجانی را به فروش نفت باز کرد

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/01/13/gile-65/

===========

سعید مرتضوی به دادگاه نرفت !

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/01/16/gile-72/

=========

اسناد تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی مشخص کرد/کمک 7‌میلیاردریالی مرتضوی به موسسه خیریه خودش از: محمد نوروزی

https://rahekargarnews.wordpress.com/2013/12/21/gile-44/

==========

سخنگوی «کمیسیون اصل 90» خبر داد/لغو قرارداد فروش شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی

https://rahekargarnews.wordpress.com/2013/12/17/gile-38/

========

عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکـنـندگـان فـرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق»:بابک زنجانی مهره سوخته یک جریان است /همراه با تصاویر

https://rahekargarnews.wordpress.com/2013/12/17/gile-39/

=========

بابک زنجانی در «اوین» می‌ماند/اتهام اصلی میلیاردر بازداشتی بازنگرداندن 8تریلیون و 507میلیارد و 800 میلیون تومان به خزانه دولت است

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/01/04/gile-59/

گزارش: نسرین هزاره مقدم/ گران‌شدن قوت لایموت؛ سفره‌ای که آب می‌رود

وبلاگ کارگری راه کارگر : قراربود که قیمت نان تا 32 درصد گران گردد. موج اعتراضات مردم در پای نانوایی ها وحشت نظام را برانگیخت و به دستور حسن روحانی ،  رئیس‌جمهوری این افزایش قیمت موقتا منتفی شد تا در روزهای آینده این موضوع بررسی شوداصلی‌ترین دلیل این توقف، موج انتقادات مردم، اعتراض نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی بوده است. گزارش خبرنگار ایلنا خانم نسرین هزاره مقدم ، دشواری زندگی عمومی مردم را ردراین گزارش از زبان خیلی ها انعکاس می دهد

خبرگزاری ایلنا از تاثیرات گرانی نان گزارش می‌دهد؛
گران‌شدن قوت لایموت؛ سفره‌ای که آب می‌رود
گزارش: نسرین هزاره مقدم

http://www.ilna.ir-9/563140-

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا: دوشنبه، دهم آذرماه ۱۳۹۳،آمده است : نان ۳۰ درصد گران شد؛ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، همان زمان اهداف این افزایش نرخ را اینگونه اعلام کرد: دولت به منظور بهبود کیفیت نان، کاهش ضایعات و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد. در یک سطح، این سوال مطرح است که در سالهایی که گذشت، چقدر از اهداف اعلام شده برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، محقق شد و در سطح دیگر به طور خاص می‌توان در مورد میزان تحقق اهداف اعلامی دولت برای افزایش قیمت نان، کندوکاو کرد؛ این که با افزایش ۳۰ درصدی نرخ نان، چقدر کیفیت نان بهبود پیدا کرد و تا چه اندازه از حجم ضایعات نان که همواره به عنوان یک معضل از آن یادشده، کاسته شد.

به خواندن ادامه دهید

صندوق هایی که غارت و ورشکسته شدند!

وبلاگ کارگری: غارت و به ورشکستگی کشاندن صندوق های بازنشستگی توسط مسئولین، زندگی را برای میلیونها تن از بازنشستگان و مستمری بگیران سخت تر از سخت کرده است. روزی نیست که شاهد اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران نباشیم. نه تنها هیچ یک از زمام داران مسئولیتی در قبال بازنشستگان برای خود قایل نیستند، بلکه برعکس  در جهت توجیه عملکرد خود برآمده و سیاسیتی اتخاذ کرده اند تا هزینه این صندوق ها را هم به گردن کارگران و بیمه شدگان بیاندازند. در زیر بخشی از واکنش ها در این رابطه را که در شبکه های اجتماعی آمده است جمع آوری کرده ایم.1

به خواندن ادامه دهید

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور/ اندوهبار آوار زلزله

وبلاگ کارگری راه کارگر : اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

زلزله ای که از نظر ریشتر شدیدترین زلزلۀ سه دهه اخیر در ایران است، یک فاجعۀ طبیعی است که نه تنها قربانیان زیادی را از خود گرفت، بلکه هزاران مجروح و آواره بر جای گذاشته است، و آنهائیکه هم جان سالم بدر برده اند، در ماتم و سوگواری عزیزان خود مات و مبهوت به انتظار آینده ایی نامعلوم در بدترین شرایط زیستی و بدون حتی حداقل امکانات در سرمای سرد بسر میبرند.
عمق فاجعه بسیار ناگوار و دردناک است، اما آنچه مردم ایران و جهانیان را به حیرت انداخت، همبستگی سراسری و فوق العاده مردمی در این حادثه بود. یک بخش از این کمکها و همیاری از طرف کل اقشار جامعه صورت گرفت و یک بخش دیگر از طریق بعضی از کانونها و نهادها از جمله: اعضائ کانون نویسندگان ایران ؛ دسته های مختلف یاری رسانی زنان تحول طلب و ازادیخواه ، نظیر دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر ، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، کمیته آسیب دیده پلاسکو، کارگران واحد های گوناگون نظیر «کاشی گیلانا» علیرغم اینکه خود ماهها حقوق نگرفته اند ، اما با ایثار گری پر ثمر خود و با ارسال هدایای انسانی شان، در کنار دانشجویان آزادیخواه و سوسیالیست و دیگر نهاد های مردمی از هر سوی کشور که با جای گرفتن درگروههای امداد، نشان دادند که در برابر دزدی ها و تجارب تلخ یاری رسانی به آوارگان زمین زلزله های رودبار، منجیل یا زمین لرزه بم و کرمان، در برابر سپاهی و بسیجی و مزدوران حاکمیت سیاه و دزد نظام اسلامی، باید خود راسا اقدام نمانید . مردم ایران بخصوص بخشهای زحمکتش جامعه ضمن همدردی و تاثر خود از این مصیبت دلخراش، در حالیکه خود در شرایط اسفناک اقتصادی بسر میبرند اما از هر کمکی که از دستشان بر میآمد به مردم آسیب دیده دریغ ننمودند. این همبستگی یک حرکت اجتماعی را بدنبال داشت و دارد، نه تنها از پتانسیل بالایی برخوردار است بلکه یک بار دیگر درک سیاسی – اجتماعی مردم ایران را به محک گذاشت.

به خواندن ادامه دهید

خانواده‌های کارگران مجتمع فسفات بافق بابت مطالبات معوقه تجمع کردند!

جمعی از خانواده های کارگران مجتمع معدنی فسفات اسفوردی بافق با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه همسران خود اعتراض کردند. یکی از همسران کارگران مجتمع معدنی فسفات اسفوردی به نمایندگی از معترضان، گفت: همسرم پس از ۱۶ سال سابقه کار حالا برای دریافت حقوق دچار مشکل شده است. وی افزود: از یکسال پیش که این معدن به بخش خصوصی واگذار شده فیش حقوقی به کارگران داده نمی‌شود. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر حقوق ۳ ماه کارگران پرداخت نشده است، تصریح کرد:از مردادماه که ۲ میلیون تومان پول علی‌الحساب پرداخت شد تا به امروز هیچ حقوق و پولی به حساب کارگران واریز نشد.11

به خواندن ادامه دهید

تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد و ذوب آهن!

وبلاگ کارگری راه کارگر: جمهوری اسلامی استاد استفاده از همه شیوه های متعارف و غیرمتعارف در جهت سرکوب حرکتهای صنفی کارگران و بازنشستگان، و به تسلیم وادار کردن معترضین می باشد.برخی فعالین صنفی بازنشستگان می گویند این شیوه پرداخت حقوق مهر ماه در 27 آبان تصادفی نیست و هدف منصرف کردن بازنشستگان از حضور در تجمع دوشنبه 29 آبان در برابر مجلس است.1 به خواندن ادامه دهید

تشکل های صنفی مستقل در صف مقدم کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

وبلاگ کارگری راه کارگر: در پی بی اعتمادی مردم و تشکلهای صنفی مستقل به عملکرد ارگانهای حکومتی و سازمانهای دولتی در کمک رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه، علاوه بر حضور گسترده مردم برای کمک رسانی، سازمانها و تشکلهای صنفی هم در حرکتهائی مستقل از حکومت در جهت کمک رسانی به هموطنان زلزله دیده به سازماندهی اعضای اقدام کردند. حرکتی که در نوع خود از روشن بینی و مسئولیت پذیری این تشکل ها حکایت دارد. 2

به خواندن ادامه دهید