ما را چه می شود ؟ چرا دفتر مرکزجمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمپ شد؟!

وبلاگ کارگری راه کارگر : ما را چه می شود ؟

 

 

 

 

 

یک روز برای نشان دادن وضعیت اسفبار کودکان کار و دفاع از آنها تیم کوهنوردی برای صعود قله 6189 متری آیلندپیک هیمالیا با پرچم » نه به کارکودک برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین» مان راهی می کنیم و روز دیگر محدود دفتر موجود «مرکز جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان » را پلمب می کنیم ؟

به خواندن ادامه دهید

درد های نهفته زیر پوست شهر؛ روایت دستفروشان بوشهری

وبلاگ کارگری راه کارگر: حق زندگی کمترین خواسته دست فروشان بوشهری
در این دولت کارگری هم نیم توانیم بکنیم

به گزارش سایت سپاس در تاریخ روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ آمده است :متاسفانه در دولت تدبیر و امید به برکت ازدحام کارگران افغانی و عدم مدیریت مسئولین وضعیت بدتر شده و دیگر کارگری هم نمیتوانیم بکنیم . به خدا ما هم نیازمندیم. زن و بچه داریم و کرایه حخانه می دیهم و باید کار کنیم . گزارش «سپاس»، یکی از مشکلات موجود در جامعه معضل بیکاری است و این مشکل گریبان گیر جوانان شده است و بعضا به ناچار مجبور می شوند برای اداره امور زندگی خود و خانواده دست به هر کاری بزنند تا بتوانند جلو خانواده شان سربلند باشند که یکی از این شغل ها دست فروشی است.

به خواندن ادامه دهید

امیر جواهری لنگرودی: اعلان «هفته کارگر» بالماسکه توخالی عوامفریبان «خانه کارگر»


وبلاگ کارگری راه کارگر : به اول ماه مه نزدیک می شویم و در برابر ما است . درحالیکه رژیم جمهوری اسلامی برای تعطیلی و قانونیت حرکت کارگران در این روزجهانی، سال ها مقاومت می ورزد تا طبقه کارگر نتواند صف مستقل خود را بحرکت در آورد. درتمامی این سال ها، تعطیلی رسمی این روز یکی از مصادیق پرچالش کارگران با سرمایه داری حاکم، هرساله درخاصه درسطح کشورهای پیرامونی خاصه ترکیه ، کردستان عراق و ایران یعنی درمحورکشورهای مختنق ضد کارگری بدل به جدلی جدی بوده است. در ایران هرچند جمهوری اسلامی، در مقابل به صف شدن کارگران، موضوعیت این روز را پذیرفته است ولی برای صف بندی مستقل کارگران دراین روزهمواره مقاومت می کنند.

به خواندن ادامه دهید

روز شمارکارگری هفته شماره 3 / امیر جواهری لنگرودی

جمعه ۱۱ تا جمعه ۱۸فروردین ۱۳۹۶ برابرآوریل ۲۰۱۷
نمره۳
امیرجواهری لنگرودی
haftegi_kargari@yahoo.com
یادداشت :

 

 

 
آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.
نکته دیگر اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد .
توجه : برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توایند مربوط گردید.
haftegi_kargari@yahoo.com
0046:736778815

به خواندن ادامه دهید

روز شمار کارگری هفته نمره دو / امیرجواهری لنگرودی

وبلاگ کارگری راه کارگر : جمعه ۰۴ تا جمعه ۱۱فروردین ۱۳۹۶ برابرمارس ۲۰۱۷
نمره۲ / امیر جواهری لنگرودی 

 

 

 

یادداشت :
جمعه به جمعه ، نو به نو ؛ تازه به تازه روبرو
آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.
نکته دیگر اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد .
توجه : برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توایند مربوط گردید.
haftegi_kargari@yahoo.com
0046:736778815

به خواندن ادامه دهید

امیرجواهری لنگرودی : سفره کارگران درآستانه سال۹۶همچون سال گذشته خالی ماند !

وبلاگ کارگری راه کارگر: صدای بی صدایان باشیم/امیرجواهری لنگرودی

 

باردیگر کوه موش زائید
سفره کارگران درآستانه سال۹۶همچون سال گذشته خالی ماند !

 

 

 

 

 

 

 

با اعلان شاد باش های نوروزی به یکایک شما، اعلام رقم تلخ ۹۳۰هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۶، در سحرگاه چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۷، برای امسال هم دوره معرکه گیری کذایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به آخر رسید و درست به همان نمایشی بدل شد که پیشتر فعالین کارگری مستقل بر آن تاکید ورزیده و پای می فشردند.
دراین رابطه خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا از قول علی ربیعی وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام داشت : « حداقل دستمزد کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۹٣۰ هزارتومان در ماه رسید.»
ربیعی به چند موضوع دیگری هم اشاره داشت از جمله :« اول اینکه نشست‌های شورایعالی کار برای مزد ، سه ماه است تشکیل شده و دیگر اینکه مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰هزار تومان و۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.»
امسال هم مثل پارسال و سال های پیش، حداقل دستمزد چندین بار زیر خط فقر تعیین و اعلام گردید.

به خواندن ادامه دهید

روزشمارکارگری هفته نمره یک / امیرجواهری لنگرودی

وبلاگ کارگری راه کارگر : جمعه ۲۷اسفند۹۵ تا جمعه ۰۴فروردین ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ برابرمارس ۲۰۱۷
امیرجواهری لنگرودی
haftegi_kargari@yahoo.com
یادداشت :جمعه به جمعه ، نو به نو ؛ تازه  به  تازه  روبرو
آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.
امیدم بر آنستکه داوری و نقد مسئولانه یکایک شما مراجعه کنندگان به روزشمار کارگری هفته بتواند ، انتشار این مجموعه را برای یک ارزیابی ماهیانه از آنچه در برابر ما جای می گیرد ، بشکل سهلتری فراهم آورد . این مهم فراهم نمی گردد ، مگربا داوری و دخالتگری شما فعالان کارگری و مدافعین به حقوق کارگران .
من بر آنم ، آنچه را که از دهسال پیش به این سو با نام روزشمار کارگری در سطح جنبش انتشار داده ام ، امروز بعنوان یک منبع و مرجع قابل اعتماد می تواند برای هر محقق اجتماعی و کوشنده راه آزادی و برابری و برای تدقیق روند مبارزه کارگران ایران ، طی هر روز ، هفته ، ماه وسال مورد مداقعه نظر وارزیابی کارشناسی قرارگیرد . باشد که در ادامه این کار از راهنمایی ها و کمک های یکایک تان همچون گذشته بهره گیریم تا بتوانیم بشکل توامان این کار را بجلو بریم .
ذکرچند نکته را لازم می دانم :
یکم :روزشمارکارگری هفته، سطح کلی اخبار میدانی کارگران – عمدتا اعتراضات – اعتصابات و تجمعات سازمان گرانه تمامی مزدو حقوق بگیران را- تا حد ممکن – با ارائه لینک های خبری آنان انعکاس می دهد . چنانچه پیگیری خبری برای هر مراجعه کننده ای مفید افتد ،می تواند عینا از طریق لنیک هم به منبع خبر و هم به کل حرکت دست یابد .
دوم: آنکه کل روزشمار کارگری ماهیانه در پایان هر ماه بشکل عمومی و جزیی تری در سایت روزشمار کارگری آرشیو خواهد شد . باشد که با مراجعه به آن آدرس، دسترسی به کل اخبار برای شما کارساز باشد.
سومین نکته اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد .
توجه : طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت . برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توایند مربوط گردید.
haftegi_kargari@yahoo.com
0046:736778815

به خواندن ادامه دهید